Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 4, էջ 156-160
|
Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155
|
Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 6, էջ 67-76
Ա. Մանուչարեան , Հ. Խաթլամաջեան, Ս. Յարութիւունեան, Արծ. Սահակեան
Նոր Նախիջեիանի հանգստարանի վիմագրերը
2019 | Հոդված/Article
Հանդէս ամսօրեայ: 2019, 1-12, էջ 413-454
|
Ավետիս Հարությունյան, Արշակ Բալյան, Հասմիկ Սիմոնյան
Քրդական բռնությունները Վանի նահանգի Իթիլաֆի շրջանում: Ռաֆայել Երիցյանի սպանության հարցի շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 40-57
|
Արիստոտելին վերագրվող «Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց» երկի հայերեն թարգմանությունը
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 7-25
|
Սաղմոսավանքի միջնադարյան սրբությունները
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 20-28
|
Գևորգ Ա. Բյուրականցի կաթողիկոսի ծագման շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 143-152
Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ)
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168
|
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը որպես հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 46-61