Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Արամ Էդուարդի Հովհաննիսյան

Դեկանի տեղակալ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Պատմության ինստիտուտ, Կիլիկիայի հայկական թագավորության հարաբերությունները Եգիպտոսի սուլթանության հետ 1250 - 1375 թթ. Երևան, 2006 թ.

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2022 թթ. Պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
2006 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց եկեղեցին Կիլիկիան շրջանում
Հայ եկեղեցու պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանը և մերձավորարևելյան տարածաշրջանը
Խաչակրաց արշավանքները և Քրիստոնյա Արևելքը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կիլիկիան Հայաստանի պատմություն
Միջնադարի պատմություն
Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Մլեհ Ռուբինյան. իշխանապետ Կիլիկիո հայոց
2022 | Գիրք/Book
Երևան 2022, 205 էջ
Մի դրվագ Մլեհ իշխանապետի և Ռուբեն Բ-ի հարաբերությունների պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2021 № 1 (33), էջ 18-24
|
Մառիի ճակատամարտի պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 56-64
Մի դրվագ Գերմանիայի «Մեսրոպ» հայագիտական կենտրոնի պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 97-103
Մլեհ իշխանապետի արտաքին քաղաքականության պատմությունից
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 27-36
|
Լևոն Մեծագործի և Գրիգոր Քարավեժի հարաբերությունների պատմությունից (12-րդ դարի 90-ական թվականներ)
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն, 2019, 2(3), էջ 153-168
|
Հայոց եկեղեցին կիլիկյան շրջանում
2018 | Գիրք/Book
Երևան 2018, 200 էջ
Լևոն Մեծագործի և Գևորգ իշխանի հարաբերությունների պատմությունից
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 45-50
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Իկոնիայի սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. Պայմանագրի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2015թ․ 10, 231-238 էջ
|
Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության և Իկոնիայի Սուլթանության միջև կնքված 1226 թ. պայմանագրի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, 10, 231-238 էջ, Հայաստան
|
1254 թ. կնքված հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատության շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 30-35
|
Կիլիկիայի հայկական թագավորության եւ Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունները Լեւոն մեծարգոյի թագավորության ժամանակաշրջանում (1198-1219 թվականներ)
2012 | Հոդված/Article
Էջմիածնի հանդես, 2012
Կիլիկյան Հայաստանի հոգեւորակնության եւ եկեղեցու դերակատարումը պետական-քաղաքական կառավարման համակարգում
2012 | Հոդված/Article
Տարեգիրք Աստվածաբանության ֆակուլտետի, 2012 էջ 133-137
Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից (13-րդ դարի 40-ական թվականներ)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 137.6, Երևան 2012թ., էջ 55-63
|
Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի սուլթանության միջև կնքված պայմանագրի շուրջ (1268)
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2011, N 1
Ամենայն հայոց կաթողիկոսության խնդիրը Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո
2011 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, 2011, էջ 122-126
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության միջեւ 1337 թ-ին կնքված պայմանագրի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2011, N 3, էջ 183-188
Հայ-մոնղոլական դաշինքի խզումը (պատճառներ եւ հետեւանքներ)
2010 | Հոդված/Article
Հանդես Ամսօրյա, Վիեննա 2010
Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանության միջև 1218 թ. կնքված հաշտության պայմանագրի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 71-78
|
Կիլիկիայի հայ եկեղեցու և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից (14-րդ դարի 40-60-ական թվականներ)
2010 | Հոդված/Article
Տարեգիրք Աստվածաբանություն ֆակուլտետի, 2010, էջ 216-222
Պետության և եկեղեցու հարաբերությունները Լևոն Բ-ի կառավարման ժամանակաշրջանում
2009 | Հոդված/Article
Տարեգիրք ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 181-191
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, 238 էջ
Մի դրվագ Սսի կաթողիկոսության և Հռոմի պապական աթոռի հարաբերությունների պատմությունից
2008 | Հոդված/Article
2008, Ա, 128-134 էջ
1254 թ-ի հայ-մոնղոլական պայմանագրի գնահատությունը պատմագրության մեջ
2008 | Հոդված/Article
Լրատու, գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2008, 1, էջ 34-40
Մի դրվագ Հռոմկլայի կաթողիկոսության պատմության վերջին փուլից
2007 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Բ, Երևան, 2007, էջ 161-167
Մի դրվագ Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկման նախօրյակի պատմությունից
2004 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2004, Բ-Գ, էջ 128-134
Հայ-եգիպտական հարաբերությունների շուրջ (14-րդ դարի առաջին քառորդ)
2003 | Հոդված/Article
Վասն Արդարութեան, 2003, սեպտեմբեր, էջ 46-52
Կիլիկիան Հայաստանի ու Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության առաջին ռազմաքաղաքական բախումը
2003 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2003, էջ 37-43
Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության հարաբերությունների պատմությունից, (13-րդ դարի 70-ական թթ)
2003 | Հոդված/Article
Իրան-Նամէ, 2003, էջ 60-64
Մի էջ Կիլիկիան Հայաստանի և Եգիպտոսի մամլուքյան սուլթանության ռազմաքաղաքական հակամարտության պատմությունից (13-րդ դարի 60-70-ական թթ.)
2003 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, 2003,4, էջ 70-76