Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Գայանե Սիմոնի Սիմոնյան

Ասիստենտ | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն
1973-1979թթ ուսանել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում
1979-1996թթ. Երևանի թիվ 26 (50) ՄՊՏՈւ-ում և թիվ 49 միջնակարգ դպրոցում հայոց լեզու և գրականության ուսուցչուհի
1981-1983թթ. սովորել է Հասարակական գիտությունների համալսարանի (Մարքսիզմ-Լենինիզմի համալսարան) սոցիոլոգիայի բաժնում

Գիտական ստիճան
2014 թ. պաշտպանել է «Հովհաննես Սարկավագը և իր Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեա»-ն թեմայով ատենախոսությունը՝ ստանալով պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական ստիճան: Նույն թվականից ԵՊՀ աստվածաբանության ամբիոնի ասիստենտ է:

Աշխատանքային փորձ
1990-1995 թվականներին եղել է Երևանի Էրեբունի շրջանի շրջխորհրդի պատգամավոր (ավագանու անդամ)
1996 թվականից աշխատում է ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետում` քարտուղարուհի-մեքենագրուհի, գործավար, Աճեմյանի անվան աստվածաբանության կաբինետ-գրադարանի վարիչ, ապա ավագ լաբորանտ
2003-2004 ուս. տարուց համատեղությամբ աստվածաբանության ֆակուլտետի աստվածաբանության ամբիոնի դասախոս

Ելաստեղ
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2019, 7-56
Անկաստեղ
2017 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2017, 36-66
Քրիստոսի Հայտնության տոնը և նրա ծննդյան թվականը
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2016, 7-15
Հովհաննես Սարկավագի գրական երկերն իբրև հեղինակի կենսագրության սկզբնաղբյուր
2015 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2015, 72-92
Հովհաննես Սարկավագի աստվածաբանական ու բարոյախրատական երկերը
2014 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2014, 34-51
Գայանե Սիմոնյան , Ռ. Հ. Վարդանյան
Հովհաննես Սարկավագի տոմարական ժառանգության մեջ առկա թվականության համակարգերը
2013 | Գիրք/Book
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2013, 48-65
Հովհաննես Սարկավագի անշարժ տոմարի ուսումնասիրությունների պատմությունից
2012 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2012, 217-235
Հովհաննես Սարկավագի «Ազգաց կանոնները»
2012 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Է, Եր., 2012, 49-57
Գայանե Սիմոնյան , Ռ. Հ. Վարդանյան, Լ. Սարգսյան
Ժամանակական կանոնի՝ արարչության թվականության համակարգերի և Անանիա Շիրակացու հաշվման սկզբունքների փոխառնչությունները
2011 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Զ, Եր., 2011, 21-47
Հովհաննես Սարկավագի ՇԼԲ (532)-ամյա Զատկացուցակները
2011 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Զ, Եր., 2011 48-85