Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Հովհաննես Վահագնի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Կրոնագիտության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ․ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան
2000 - 2002 թթ․ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան
2000 - 2002 թթ․ ՀՀ պետական կառավարման դպրոց, պետական ծառայողի որակավորում
2002 - 2006 թթ․ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Հունիս 19, 2007 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու (Թ. 00.05), «Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901 - 1906 թթ. (կրոնագիտական վերլուծության)», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ. 004 մասնագիտական խորհուրդ
Հունվար 2020 թ․ Պատմական գիտությունների դոկտոր, դոկտորական ատենախոսություն՝ «Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կորնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես - V դարի I քառորդ)

Աշխատանքային փորձ
Ապրիլ - Հունիս, 2000 թ․ Երևանի պետական համալսարան՝ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Աստվածաշնչի գրաբար և աշխարհաբար տեքստերի նույնականացում
Հունվար 2000 թ․- Նոյեմբեր 2002 թ․ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն՝ իրավաբանական վարչություն, նույնականացնող և թարգմանիչ
Փետրվար - Հունիս, 2003 թ․ Երևանի պետական համալսարան՝ Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
Սեպտեմբեր 2006 թ․ - Հուլիս 2008 թ․ Գավառի պետական համալսարան, դոցենտ
Սեպտեմբեր 2003 թ.-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, դոցենտ
Սեպտեմբեր 2009 - 2011 թթ․ Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, մարդաբանության ամբիոն, դոցենտ
Սեպտեմբեր 2014 - 2021 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, դոցենտ
Մայիս - դեկտեմբեր, 2018 թ․ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, փոխնախարար
Հունվար 2019 թ․ - Օգոստոս 2021 թ․ ՀՀ Ազգային ժողով, պատգամավոր

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն, ուղղափառ եկեղեցիների պատմություն, կրոնների պատմություն, եկեղեցագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն, բարենորոգչական շարժումը Հայ առաքելական եկեղեցում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրոնի պատմություն և տեսություն, կրոնի ֆենոմենոլոգիա, ընհանուր եկեղեցու պոտմություն, հայ եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դրամաշնորհներ
Բեոլի դրամաշնորհ, Կարտի ծրագրի դրամաշնորհ, ՀՀ գիտության կոմիտեի երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհ, Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության դրամաշնորհ (DAAD), Քեմբրիջի հյուրընկալման ծրագիր, Երիտասարդ հետազոտողների զարգացման ծրագիր (JFDP), Ֆուլբրայթի կարճաժամկետ դրամաշնորհ

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
Հունվար - Օգոստոս, 2005 թ․ Կրոնագիտության ամբիոն, Կալիֆորնիայի համալսարան, Սանտա-Բարբարա, Հավաստագիր 2005 թ. Կրոնական բազմախոհությունը ԱՄՆ ինստիտուտի ուսուցման վերաբերյալ
Հունվար - Մայիս, 2008 թ․ Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր (JFDP), Վանդերբիլթի համալսարան, Նաշվիլ, Թենեսի
Հունվար 2010 թ․- դեկտեմբեր 2011 թ․ ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական ակադեմիա
Հունիս - Հուլիս, 2010 թ․ Քեմբրիջի հյուընկալության ծրագիր, հետազոտող, Քեմբրիջի համալսարանի Հիսուսի քոլեջ, Մեծ Բրիտանիա
Նոյեմբեր 2010 թ. - Հունվար 2011 թ․ Գերմանական ակադեմիական աջակցության հետդոկտորական ծրագիր, Տյուբինգենի համալսարան, Գերմանիա
Հունվար 2010 թ․ - Դեկտեմբեր 2011 թ․ ՀՀ արտաքյին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոց
Հունիս - հուլիս, 2012 թ․ ԱՄՆ Յեյլի համալսարանի աստվածաբանության դպրոցի այցելու հետազոտող
Փետրվար - մայիս, 2013 թ․ ԱՄՆ Յեյլի համալսարանի աստվածաբանության դպրոցի այցելու հետազոտող
Մայիս - հուլիս, 2014 թ․ Կրոնական և էթնիկ բազմազանության ուսումնասիրության Մաքս Պլանկի ինստիտուտ, Գոտինգեն, Գերմանիա

Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կորնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես - V դարի I քառորդ)
2018 | Գիրք/Book
Երևան, 2018, 447 էջ
Նեստորի պրոսոպոնային միության բանաձևն իբրև նրա քրիստոսաբանության անկյունաքար
2016 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության, 2016, ԺԱ, 235-244 էջ
|
Կրոնական բազմախոհության խնդիրը Հայաստանում
2015 | Հոդված/Article
Մասնավորից՝ հանրային. Սոցիալական տարածությունների փոխակերպումները Հարավային Կովկասում՞, Թբիլիսի 2015, էջ 189-209
Կյանքը Ցեղասպանությունից հետո և քաղաքական ճնշումները
2015 | Հոդված/Article
Leben nach VՓlkermord und politischer Pression: Armenien, UniversitՊtsverlag GՓttingen, 2015, pp. 103-111
Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածինե ամսագիր, Բ, 2015, էջ 15-28
Ծանոթություն միջազգային համատեքստին և արտաքիան ազդեցություններին, Կրոնը, Ազգը և Ժողովրդավարությունը Հարավային Կովկասում
2014 | Հոդված/Article
Անսգար Ջոդիկե, Ալեքսանդր Աղաջանյան, Էվերթ վան դեր Զվերդե, Թեյլոր/Ֆրանսիս հրատարակչություն, 2014, էջ 217-220: (անգլ.)
Ինքնություն, սահմաններ և կրոնական պատկանելիություն. հայերը երկու հոգևոր կենտրոնների՝ Էջմիածնի և Կիլիկիայի արանքում
2014 | Հոդված/Article
Հայկական քրիստոնությունն այսօր, խմբ. Ալեքսանդր Աղաջանյան, Աշգեյթ հրատարակչություն, 2014, էջ 125-143: (անգլ.)
Ալեքսանդրյան և անտիոքյան աստվածաբանական դպրոցների տարամիտույունը քրիստոսաբանական հարցի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 15, Երևան, 2013, էջ 446-457
«Թեոտոկոս» (Theotokos) եզրի գործածությունը նեստորական աստվածաբանության մեջ
2013 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան 2013, N 5 (55), էջ 175-186
Հայ ազգի էթնիկ-կրոնական տրանսֆորմացիաները 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին
2011 | Հոդված/Article
Համաշխարհային կրոնները ժամանակակից մշակույթի համատեքստում. Երկխոսության և փոխադարձ ըմբռնման նոր հեռանկարներ: Սանկտ Պետերբուրգ, 2011 թ., էջ 97-104
Հայ եկեղեցու հոգևոր միասնությունն իբրև Սփյուռքի անվտանգության երաշխիք
2010 | Հոդված/Article
Աշխատանքային տետրեր, «Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված, 1 և 2 (13-14), 2010, Երևան, էջ 91-100
Ապոլինար Լաոդիկեցին և քրիստոսաբանական-աստվածաբանական վիճաբանությունների սկզբնավորումը
2009 | Հոդված/Article
Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 33-42
Հայոց այբուբենի պատմության և զարգացման շուրջ, Ստեղծագործ այբուբեններն ամբողջ աշխարհում
2009 | Հոդված/Article
Սան Չունգ հրատ., Սեուլ, 2009, էջ 119-135
Կ. Բարտը աստվածաբանության իբրև մետաքննադատության և մեկնության մասին
2009 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Երևան, 2009, էջ 158-165
Հայ առաքելական եկեղեցու բարենորոգության հիմնահարցը 1901-1906 թթ․
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 204 էջ
Նոր քարոզչամիջոցներ. մորմոնական «մարկետինգի» համակարգը
2008 | Հոդված/Article
Հայ աստվածաբան, Բ, Երևան, 2008, էջ 137-145
Բողոքական ֆունդամենտալիզմի ձևավորումը և զարգացման փուլերը
2008 | Հոդված/Article
Հայ աստվածաբան, Բ, Երևան, 2008, էջ 146-156
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսությունների 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հարաբերությունների վերլուծության փորձ
2008 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Գ, Երևան, 2008, էջ 316-338
Մաղաքիա արք. Օրմանյանը և 20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման հիմնահարցը
2007 | Հոդված/Article
Հայ աստվածաբան (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2007թ., էջ 154-166
Էջմիածնի և Կիլիկիայի կաթողիկոսությունների վերջին շրջանի հարաբերությունների վերլուծության փորձ
2007 | Հոդված/Article
«Վերլուծական տեղեկագիր», ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, N 1 (3), Երևան, 2007, էջ 32-41:
Նոր քարոզչամիջոցներ. Սայենթոլոգիայի օդիտինգի համակարգը
2007 | Հոդված/Article
«Կրոն և հասարակություն» ամսագիր, N 1, Երևան, 2007, էջ 8-14
20-րդ դարասկզբի Հայ Առաքելական եկեղեցու ներքին կացության հարցի շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու (հումանիտար գիտություններ), Գավառ, 2007 թ., էջ 103-108
Հայ մոլոկաններ
2007 | Հոդված/Article
«Հանրապետական» ամսագիր, թիվ 8 (50), Երևան, 2007, էջ 10-13; վերատպ. «Այլախոս և այլադավան հայեր»,«Հայրենիք» մատենաշար, թիվ 8, Երևան, 2007, էջ 44-47
20-րդ դարասկզբի Հայ եկեղեցու բարենորոգչական շարժման արմատական ուղղվածության շուրջ
2006 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք Ա, Երևան, 2006թ., էջ 215-230
20-րդ դարասկզբի եկեղեցական-բարենորոգչական շարժման նախադրյալները և հոսանքները,
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 1 (26), Երևան, 2006 թ., էջ 148-157
«Վաղ եկեղեցին» թեմայի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները,
2006 | Հոդված/Article
Կրոնների պատմության դասավանդման մեթոդական հարցեր (ուսումնամեթոդական ժողովածու), Երևան, 2006 թ., էջ 138-156
Արևելահայության հոգևոր և հասարակական կացությունը 1906 թ. Էջմիածնի կենտրոնական ժողովի նախապատրաստման շրջանում, Գավառի պետական համալսարանի գիտաժողովի նյութերը (հումանիտար գիտություններ)
2006 | Հոդված/Article
Գավառ, 2006 թ., էջ 17-26
«Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը 1906 թ. կենտրոնական եկեղեցական ժողովի վերաբերյալ»
2005 | Հոդված/Article
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2005 թ., էջ 56-61
«Էջմիածնի 1906 թ. Կենտրոնական ժողովը»
2005 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես (N 1), Երևան, 2005 թ., էջ 48-55
«1906 թ. մայիսի 10-ի և հունիսի 7-ի կաթողիկոսական կոնդակների շուրջ»
2004 | Հոդված/Article
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթոդական հանդես (N 1-2), Երևան, 2004 թ., էջ 110-115
«Հայ եկեղեցին 20-րդ դարասկզբի ազգամշակութային պայքարի ջատագով»
2004 | Հոդված/Article
Գարուն ամսագիր (N 11), Երևան, նոյեմբեր 2004 թ., էջ 20-26