Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Լևոն Ազատի Սարգսյան

Ամբիոնի վարիչ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
1986-1989 թթ. ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրությանինստիտուտի ասպիրանտուրա
1977-1982 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբական բաժին

Գիտական աստիճան
2006 թ-ին ստացել է պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2010 թ-ին ստացել է պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան:
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. աշխատել է Ալժիրում որպես զինվորական թարգմանիչ:
1983 - 1985 թթ. ծառայել է խորհրդային բանակում որպես զինվորական թարգմանիչ:
1986 - 1989 թթ. սովորել է ՀԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում:
1989 - 1991 թթ. աշխատել է Լիբիայում որպես զինվորական թարգմանիչ:
1991 - 1993 թթ. աշխատել է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում որպես գիտաշխատող:
1993 թ-ին աշխատանքի է անցել ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարությունում:
1994 - 1998 թթ. աշխատել է որպես Հալեպում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս:
1998 - 2004 թթ. աշխատել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան:
2000 - 2005 թթ. համատեղությամբ աշխատել է Հորդանանի Հաշիմյան թագավորությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան:
2005 թ-ից Թունիսում և Ալժիրում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպանն է:
2006 թ-ից դասավանդում է ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետում:
2007 թ-ից նույն ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է:
2010 թ-իմ նշանակվել է ՀՀ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան
2008 թ. դեկտեմբերից «Փյունիկ» մարդկային ռեսուրսների զարգացման համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է:
2005 - 2010 թթ.` Թունիսում եւ Ալժիրում ՀՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեղու պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ եկեղեցու պատմություն, աղբյուրագիտություն, միջնադարյան մշակութաբանություն, լեզվի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, արաբերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

(+374 10) 56-24-79

Լևոն Սարգսյան , Արշակ Փոլադյան
Սիրիացի արաբ ականատես Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյնի հուշերը Հայոց ցեղասպանության մասին
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Դար ալ-Շարկ: 2017թ․, 156 էջ, Սիրիա, Դամասկոս
Об армянском варианте общехристианского календаря и o роли Саака Партева в его редактировании
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы науки ХХІ века. Сборник по материалам международной конференции. 2016, стр. 29-32
|
Об иерусалимском варианте общехристианского календаря и его датировке
2016 | Հոդված/Article
PYXIS, 2016, 4 (3), стр. 13-17
|
Համաքրիստոնեական տոնացույցի հայկական տարբերակի հիմնախնդիրները
2011 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2011, էջ 23-33
Համաքրիստոնեական տոնացույցի հայկական տարբերակի հարցի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2011, էջ 8-22
Հայոց տոնացույցի նոր խմբագրության հեղինակը և ժամանակը
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2010, էջ 176-180:
Շ-եակ (շլբ) կարգ (բոլորակ) հռոմեացւոց և հայոց Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունւոյ) (վերականգնություն)
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Դ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 26-77:
Հայոց տոնացույցի ընդլայնումը 5-րդ դարի 40-ական թվականներից – 8-րդ դարի սկզբները
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 7-25:
Հայոց տոնացույցի ընդլայնումը 480-ական թվականներից մինչև 8-րդ դարի սկզբները, Հայ աստվածաբան
2009 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, Գ, էջ 7-22:
Համաքրիստոնեական տոնացույցի հայկական տարբերակի զատկացուցակը
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Գ, Երևան, 2008, էջ 52-100:
Համաքրիստոնեական տոնացույցի հայկական տարբերակը և նրա նախօրինակը
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Գ, Երևան, 2008, էջ 7-51:
Հայոց տոնացույցի ընդլայնումը 440-480-ական թվականներին
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Գ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 101-107:
Վարդանանց տոնի կանոնականացումը
2007 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007, էջ 20-27
Հայաստանի նվիրատվական արձանագրությունները (9-14դդ)
2007 | Գիրք/Book
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2007, 140 էջ:
Անշարժ և շարժական կայքերի և գույքերի նվիրատվությունը` ըստ 9-14 դարերի վիմական արձանագրությունների
2006 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Ա, Երևան, 2006, էջ 333-355
Հայաստանի նվիրատվական արձանագրությունների պատմագիտական արժեքը
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, N4(25)
Նվիրատվական հոդվածները կանոնական որոշումներում և դատաստանագրքերում
2005 | Հոդված/Article
«Հանդէս Ամսօրեայ», Վիեննա- Երևան, 2005, 1-12
Դիտողություններ Վանեվանի 903 թ. արձանագրության մասին
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, թիվ 3 (24)