Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Լիլիթ Աշոտի Պողոսյան

Ասիստենտ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
2008 թ-ին ԵՊՀ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոն, հայցորդ
2004 - 2006 թթ. ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիա, Իրավագիտության բաժին, մագիստրատուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ի հոկտեմբեր մինչ օրս ԵՊՀ Աստվածաբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2010 թ-ից մինչ օրս Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնում դասախոս
2006 հոկտեմբեր- 2007 հոկտեմբեր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ Նախագահի խորհրդականի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տոմարագիտություն, Եկեղեցաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 4, էջ 156-160
|
Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 6, էջ 67-76
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը որպես հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 46-61
Վազգեն Ա Վեհափառը և Հայաստանի անկախացումը
2018 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2018, 1, էջ 72-75
|
Էվթանազիան որպես սոցիալ-կրոնական երևույթ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 57 էջ
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանին կարդինալական տիտղոսի շնորհումը
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 195-204
|
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը և 1958թ. պապական ընտրությունները
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 186-194
|
Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2015թ․ 1, 267-275 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.)
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2015թ․ 1, 143-150 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանի կյանքը
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 57 էջ
Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը»` որպես նրա տոմարական ժողովածուի` «Քննիկոնի» առաջին մաս
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 95-101:
Անանիա Շիրակացին Քրիստոսի հարության տոնի` Զատկի պատմության մասին
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբանե (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2008, էջ 13-18:
Ս. Ծնունդը հունվարի 6-ին տոնելու ավանդության մասին
2007 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007 էջ 58-67: