Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Լիլիթ Աշոտի Պողոսյան

Ասիստենտ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
2008 թ-ին ԵՊՀ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոն, հայցորդ
2004 - 2006 թթ. ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիա, Իրավագիտության բաժին, մագիստրատուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ի հոկտեմբեր մինչ օրս ԵՊՀ Աստվածաբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2010 թ-ից մինչ օրս Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնում դասախոս
2006 հոկտեմբեր- 2007 հոկտեմբեր ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ Նախագահի խորհրդականի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր եկեղեցական պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տոմարագիտություն, Եկեղեցաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

(+374 10) 56-24-79

Էվթանազիան որպես սոցիալ-կրոնական երևույթ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 57 էջ
Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2015թ․ 1, 267-275 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.)
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2015թ․ 1, 143-150 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանի կյանքը
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 57 էջ
Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը»` որպես նրա տոմարական ժողովածուի` «Քննիկոնի» առաջին մաս
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 95-101:
Անանիա Շիրակացին Քրիստոսի հարության տոնի` Զատկի պատմության մասին
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբանե (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2008, էջ 13-18:
Ս. Ծնունդը հունվարի 6-ին տոնելու ավանդության մասին
2007 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007 էջ 58-67: