Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Լիլիթ Աշոտի Պողոսյան

Դոցենտ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2006 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա, Իրավագիտության բաժին, մագիստրատուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական ձեռքբերումներ
2013 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոն, Քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի դոցենտ
2020-2021 հունվար ՀԱԱ , գլխավոր արխիվագետ
2007 - 2015 թթ. ԵՊՀ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոն, դասախոս
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ Հայ եկեղեցու պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2006 - 2007 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, Նախագահի խորհրդականի մշակույթի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գծով օգնական

Հատուկ դասընթացներ, մասնագիտական վերապատրաստումներ
2007 թ. հունիս «Արդյունավետ դասավանդման մեթոդներ» դասընթաց (USAID/CAPS)
2007 թ. մայիս «Մարդու բնապահպանական իրավունքները և կրթությունը» գիտաժողով, վերապատրաստում
(WWF/ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան)
2016 թ. հուլիս-օգոստոս Իտալիա, Հռոմի Պապական Լևոնյան վարժարան, արխիվային նյութերի ուսումնասիրություն
2016 թ. սեպ. 2017 “Smart choice” լեզվի կենտրոն, իտալերենի ուսուցում և վերապատրաստում
2019 թ. Փետրվար-մարտ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Հեռավար կրթության դասավանդման մեթոդներ» (moodle) դասընթացի վերապատրաստում և ուսուցում (Սահմանադրական մշակույթ առարկայի պատրաստում հեռավար ուսուցման ֆորմատով)

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն

Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 4, էջ 156-160
|
Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի
2019 | Հոդված/Article
Տարածաշրջան և աշխարհ, 2019, հատոր X, № 6, էջ 67-76
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը որպես հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք
2019 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2019, Ա, էջ 46-61
Վազգեն Ա Վեհափառը և Հայաստանի անկախացումը
2018 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2018, 1, էջ 72-75
|
Էվթանազիան որպես սոցիալ-կրոնական երևույթ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 57 էջ
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանին կարդինալական տիտղոսի շնորհումը
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 195-204
|
Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանը և 1958թ. պապական ընտրությունները
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 186-194
|
Էվթանազիան կրոնական տարբեր ուսմունքների համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2015թ․ 1, 267-275 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանը և Ռումինիայի «Հերկ» ամսագիրը (1937-1938 թթ.)
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2015թ․ 1, 143-150 էջ
|
Վազգեն Ա Պալճյանի կյանքը
2015 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 57 էջ
Անանիա Շիրակացու «Ժամանակական կանոնը»` որպես նրա տոմարական ժողովածուի` «Քննիկոնի» առաջին մաս
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, Երևան, 2009, էջ 95-101:
Անանիա Շիրակացին Քրիստոսի հարության տոնի` Զատկի պատմության մասին
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբանե (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2008, էջ 13-18:
Ս. Ծնունդը հունվարի 6-ին տոնելու ավանդության մասին
2007 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007 էջ 58-67: