Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Նարինե Զորիկի Միրզոյան

Դոցենտ | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն
2002–2006 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2006–2008 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2009-2012 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. «Գալուստ Գյուլբենկյանի անվան թ. 190» դպրոցում «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն» և «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկաների ուսուցչուհի
2008- 2015 թթ. ՀԲԸՄ Հայկական վիրտուալ համալսարանի շրջանակներում Հայոց լեզվի դասընթացների, Տեսողական արվեստների դասընթացների, Հայոց պատմության դասընթացների համահեղինակ, «Հայկական լեռնաշխարհ» էլեկտրոնային գրքի նյութերի մատակարար, Հայոց պատմության ինտերակտիվ քարտեզի նյութերի մատակարար, «Բացահայտենք Երևանը» էլեկտրոնային գրքի նյութերի մատակարար, Հայոց պատմության և Հայկական ճարտարապետության դասընթացների խմբագիր, հետազոտող, նյութերի մատակարար, թեստավորող Որակի ապահովման խմբում
2009 թ. Բարձրագույն որակի ապահովման կենտրոնում Խորհրդատու, թարգմանչուհի անգլերեն-հայերեն թարգմանչություն
2012-2016 թթ. ԵՊՀ ՏՏ և Կրթական հետազոտական կենտրոնում հեռավար դասընթացների խմբագիր, թեստավորող
2011-ից առ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետում դասախոս, դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայագիտություն, աստվածաբանություն, եկեղեցական իրավունք, հայրաբանություն

Դասավանդվող առարկաները
«Հայրաբանություն», «Կանոնագիտություն», «Հայ հին և միջնադարյան իրավունք»,«Հայ եկեղեցու դավանանքը», Վարդապետական աստվածաբանություն

Լեզուներ
ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ)

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office (գերազանց), Photoshop (լավ), Outlook(լավ)

mirzoyan.narine@ysu.am

Հայրաբանություն
2020 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Հեղ. Հրատ., 86 էջ
Սահմանադրական մշակույթի տարրերը ԺԱ-ԺԴ դարերի Հայկական Լեռնաշխարհի պետական կազմավորումներում. Անիի, Լոռեի և Ձագավանի ազգային-եկեղեցական ժողովները: Դավիթ Ալավկաորդու և Մխիթար Գոշի կանոնական սահմանադրությունները
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 235-268 էջեր
Սահմանադրական մշակույթի դրսևորումները հայ համայնքներում: Լեհահայոց և Աստրախանի դատաստանագրքերը
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 329-352 էջեր
«Կանոնագիրք Հայոց» ժողովածուի Բ խմբագրության սկզբնավորումը, աճընթացն ու հետագա խմբագրությունները
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Էջմիածին, 2020, 211-234 էջեր
Դ-Ե դարերի հայ կանոնական իրավունքի դրսևորումները: Սահակ Պարթևը՝ հայոց կանոնագիտության հիմնադիր
2020 | Հոդված/Article
«Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում», Ս. Էջմիածին, 2020, 133-167 էջեր
Мхитар Гош
2017 | Հոդված/Article
Православная Энциклопедия, Москва, 2017, т. XLVIII, С. 560-561
Մխիթար Գոշի մատենագրական ժառանգության շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Ակունք գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (11), Երևան, 2016, ԵՊՀ հրատ., էջ 60-79