Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Նելլի Գեվորգի Ժամկոչյան

Ավագ լաբորանտ | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն
2009 – 2013 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2014– 2016 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2021թ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2014-2015թթ "Ադամյան" մասնավոր դպրոցում և "Ակադեմիական" ավագ դպրոցում Հայ եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի
2015թթ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Աստվածաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայագիտություն, աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու պատմություն

nelli.zhamkochyan@ysu.am

Ավետարանական առակների աստվածաբանական նշանակությունը
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես ,ԹԻՎ 4(15), Երևան 2021, էջ 86-93
Մի դրվագ Լեվոն Մեծագործի և Ներսես Լամբրոնացու հարաբերությունների պատմությունից
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու (Զ), ԵՊՀ հրատ. 2021, էջ 87-93
էջմիածնի V դարի միանավ եկեղեցու շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Տարեգիրք 2016, ԵՊՀ հրատ., էջ 134-145