Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Պարգև Աշոտի Բարսեղյան

Ամբիոնի վարիչ | Կրոնագիտության ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` «Կրոնի փիլիսոփայություն, կրոնի տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1999 թ.-ից մինչև այսօր ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ,
2011թ.-ից մինչ օրս Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դասախոս
2021թ. ապրիլ-2022թթ. ապրիլ ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ
2022թ. ապրիլից ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի Կրոնագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրոնագիտություն, Կրոնների պատմություն, Հայոց դիցաբանություն, Արևելյան ազգային կրոններ, Բուդդայականություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրոնագիտություն, կրոնների պատմություն, կրոնի սոցիոլոգիա, դիցաբանություն, արևելյան կրոններ, պետություն-եկեղեցի հարաբերություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Նորից մեծն Կոմիտասի մասին
2021 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 125-133
Հայոց և Աղվանից եկեղեցիների փոխhարաբերությունների պատմության ևս մեկ անդրադարձ
2021 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2021, Բ, էջ 139-156
Կրոնագիտություն: Մաս 1: Կրոնագիտության ներածություն
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 208 էջ
Հայաստանում գործող կրոնական կազմակերպությունների դասակարգման մի քանի հարցեր
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 70-78
Մարդու արարումը և փրկությունը սիկհիզմում
2018 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, 5, էջ 722-729
|
Միայն եկեղեցին կարող է պահպանել հայութիւնը
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, Զ, էջ 132-141
|
Особенности культа солнца в древней Армении
2018 | Հոդված/Article
История религии. Материалы v международной научно-практической конференции «религия и история» , 20–22 апреля 2017 года, Минск. 2018, 1, стр. 37-43
|
Ազգայինն ու հայկականը Մաղաքիա արք. Օրմանյանի բանախոսություններում
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, ԺԱ, էջ 150-164
|
Վահագնի պաշտամունքը հայոց մեջ
2018 | Հոդված/Article
Интернаука. 2018, № 23(57), Часть 2, стр. 40-42
|
Ոգեպաշտության վերապրուկները պատմական Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017, 4, էջ 141-147
|
Հայոց եկեղեցու նվիրյալը. Բագրատ արք. Վարդազարյան
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 152-165
|
Երկնքի պաշտամունքը Չինաստանում
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 389-397 էջ, Հայաստան
|
Կրոնական կազմակերպությունների դասակարգումը
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 245-254 էջ, Հայաստան
|
«Աճեմյան Շահե (Հովհաննես) Արմենի»
2009 | Հոդված/Article
«Մեր անվանի դասախոսները», ԵՊՀ հրատ., երրորդ մաս, էջ 20-22, Երևան, 2009:
«Մարդու հիմնահարցը կրոններում»
2009 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., էջ 16, Երևան, 2009:
Ջայնիզմի հիմնական առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ý³ÏáõÉï»ï), Պրակ Գ, էջ 100-112, Երևան, 2009:
Անահիտ դիցուհու պաշտամունքի մի քանի առանձնահատկություններ
2009 | Հոդված/Article
«Գավառի պետական համալսարան» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 11, էջ 115-123, Երևան, 2009:
Սինտոյի տիեզերածնական առասպելները
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 134-142, Երևան, 2009:
Կրոնների պատմություն
2009 | Հոդված/Article
(Արևելքի ազգային կրոններ, բուդդայականություն) Բակալավրիատի ընդհանուր մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր, էջ 28, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009:
Արայի պաշտամունքային առանձնահատկությունների շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Պրակ Բ, էջ 128-136, Երևան, 2008
Սիկհիզմն արդի աշխարհում
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 224-244, Երևան, 2008:
Հին Հայոց դիցաբանական նախնիների` Հայկի և Արամի պաշտամունքային առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 111-127, Երևան, 2008: