Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Պարգև Աշոտի Բարսեղյան

Դոցենտ | Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, «Կրոնի փիլիսոփայություն, կրոնի տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1999 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Կրոնի պատմության և տեսության» ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ
2001 թ-ից մինչև այսօր «Հասարակական քարոզչություն» հասարակական կազմակերպության նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրոնագիտություն, Դիցաբանություն, Արևելյան կրոններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրոնների պատմություն, Արդի ավանդական կրոնական դենոմինացիաները, Կրոնի սոցիոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (թերի)

Մարդու արարումը և փրկությունը սիկհիզմում
2018 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, 5, էջ 722-729
|
Միայն եկեղեցին կարող է պահպանել հայութիւնը
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, Զ, էջ 132-141
|
Особенности культа солнца в древней Армении
2018 | Հոդված/Article
История религии. Материалы v международной научно-практической конференции «религия и история» , 20–22 апреля 2017 года, Минск. 2018, 1, стр. 37-43
|
Ազգայինն ու հայկականը Մաղաքիա արք. Օրմանյանի բանախոսություններում
2018 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2018, ԺԱ, էջ 150-164
|
Վահագնի պաշտամունքը հայոց մեջ
2018 | Հոդված/Article
Интернаука. 2018, № 23(57), Часть 2, стр. 40-42
|
Ոգեպաշտության վերապրուկները պատմական Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017, 4, էջ 141-147
|
Հայոց եկեղեցու նվիրյալը. Բագրատ արք. Վարդազարյան
2017 | Հոդված/Article
Տարեգիրք աստվածաբանության: 2017, ԺԲ, էջ 152-165
|
Երկնքի պաշտամունքը Չինաստանում
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 389-397 էջ, Հայաստան
|
Կրոնական կազմակերպությունների դասակարգումը
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 245-254 էջ, Հայաստան
|
«Աճեմյան Շահե (Հովհաննես) Արմենի»
2009 | Հոդված/Article
«Մեր անվանի դասախոսները», ԵՊՀ հրատ., երրորդ մաս, էջ 20-22, Երևան, 2009:
«Մարդու հիմնահարցը կրոններում»
2009 | Հոդված/Article
«Կրոնների պատմություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., էջ 16, Երևան, 2009:
Ջայնիզմի հիմնական առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ý³ÏáõÉï»ï), Պրակ Գ, էջ 100-112, Երևան, 2009:
Անահիտ դիցուհու պաշտամունքի մի քանի առանձնահատկություններ
2009 | Հոդված/Article
«Գավառի պետական համալսարան» (գիտական հոդվածների ժողովածու), № 11, էջ 115-123, Երևան, 2009:
Սինտոյի տիեզերածնական առասպելները
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Դ, էջ 134-142, Երևան, 2009:
Կրոնների պատմություն
2009 | Հոդված/Article
(Արևելքի ազգային կրոններ, բուդդայականություն) Բակալավրիատի ընդհանուր մասնագիտական դասընթացի ուսումնական ծրագիր, էջ 28, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009:
Արայի պաշտամունքային առանձնահատկությունների շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Պրակ Բ, էջ 128-136, Երևան, 2008
Սիկհիզմն արդի աշխարհում
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Գ, էջ 224-244, Երևան, 2008:
Հին Հայոց դիցաբանական նախնիների` Հայկի և Արամի պաշտամունքային առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
«Հայ աստվածաբան» (գիտական հոդվածների ժողովածու) (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Պրակ Բ, էջ 111-127, Երևան, 2008: