Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Ռաֆիկ Հովակիմի Վարդանյան

Պրոֆեսոր | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1959 -1964 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1965 -1968 թթ. ՀՀԱԳ Ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ազգագրության մասնագիտության գծով ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
1970 թ-ին պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` «Երկարության և հողի մակերեսի չափերը Հայաստանում», պատմա-ազգագրական ուսումնասիրություն
1994 թ-ին պատմական գիտությունների դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1968 թ-ին ՀՀԳԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1988 - 1992 թթ. Հայաստանի պետական թանգարանի տնօրեն
1992 - 1999 թթ. ՀՀԳԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1994 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, պրոֆեսոր
1998 թ-ից ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի աստվածաբանության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Տոմարագիտություն, Կանոնագիտություն, Հայոց տոմարի և տոնացույցի պատմություն, «Պատեն տոմարի հայոց»-ը, «Կանոնագիրք հայոց»-ը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց տոմար, հայոց տոնացույց, հայոց եկեղեցու իրավունք

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հնագիտության և Ազգագրության ինստիտուտի մասնագիտացված խորհրդի անդամ, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Շ-եակ (շլբ) կարգ (բոլորակ) հռոմեացւոց և հայոց Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունւոյ) (վերականգնություն)
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Դ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 26-77:
Վարդանանց տոնի կանոնականացումը
2009 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Բ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 20-28:
Հայոց տոնացույցի ընդլայնումը 440-480-ական թվականներին
2008 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Գ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 101-107:
Վարդանանց տոնի կանոնականացումը
2007 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007, էջ 20-27
Հովհաննես Սարկավագի «Մեկնություն տոմարի Հայկազնեայ» տոմարական ժողովածուն
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 58-97:
Հրեական Զատկի և քրիստոնեական տասնիննամյակների տարբերակների վերականգնման փորձ
2006 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 9-57:
Անանիա Շիրակացին և նրա «Քննիկոն»-ը
2002 | Հոդված/Article
«Աճեմյան մատենաշար», հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջեր 37-117
Հայոց տոնացույցը (IV-XVIII դդ.)
1999 | Գիրք/Book
Երևան, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն», 1999, 647 էջ:
Հայոց տոմարական եղանակը. թարգմանական բնագրերի ժամանակը
1993 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԳԱ հրատ., 1993, 80 էջ:
Հայաստանի չափերն ու կշիռները (V-XV դարեր)
1989 | Գիրք/Book
Երևան, Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1989, 334 էջ