Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Սասուն Միսակի Հարությունյան

Ասիստենտ | Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն
Կրթություն
2009 թ. ԵՊՀ Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2012 թ.սեպտեմբերից - ՀԱԱՀ Հայոց պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս
2012 թ.փետրվարից - ԵՊԿ Հումանիտար գիտությունների ամբիոնի համատեղությամբ դասախոս
2013 թ.սեպտեմբերից - ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ եկեղեցու պատմություն,Կրոնների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եկեղեցաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն,ռուսերեն,անգլերեն

Նոր Նախիջևանի Մեծ Սալա գյուղի արձանագրությունները
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1(65), էջ 139-155
|
Դրվագներ Սիմեոն Երևանցու գործունեությունից պատմական իրադարձությունների համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
«Հայ աստվաբան» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Դ, 2011, Երևան, էջ 204-213
Մայր Աթոռի հարաբերությունները Ցարական իշխանությունների հետ Եկատերինա II-ի օրոք
2012 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», № Է, 2012, էջ 120-127
Սիմեոն Ա Երևանցին՝ որպես մատենագիր
2012 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», 1(50), 2012, էջ 131-141
Սիմեոն Ա Երևանցու շինարարական ձեռնարկումները
0201 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր», № 12, 2012, էջ 134-147