Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Շուշանիկ Լևի Սումբուլյան

Ավագ լաբորանտ | Աստվածաբանության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2014 -2015 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2018 թ-ից ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Աստվածաբնության ամբիոնում ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կանոնագիտություն, ձեռագրագիտություն, աղբյուրագիտություն, վարդապետական աստվածաբանություն, բիոէթիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office , Outlook, Photoshop , Internet, Scype