Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
1995 թ.-ի սեպտեմբերի 1-ին է հիմնադրվել Աստվածաբանության ֆակուլտետը:
>
Աստվածաբանության ամբիոն
Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն
Հայ եկեղեցու պատմության եւ եկեղեցաբանության ամբիոն