Սոցիոլոգիայի Ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>

Բակալավրիատ
Սոցիալական աշխատանք
Սոցիոլոգիա


Մագիստրատուրա
Միգրացիայի և կոնֆլիկտաբանության ուսումնասիրություններ
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Հասարակության հետ կապեր (PR)
Սոցիալական աշխատանք
Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի և մոդելի ձևավորումը հետխորհրդային Հայաստանում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 142.5, Երևան 2014թ., էջ 17-26
|
Հ. Է. Գևորգյան , Ս. Բալասանյան
A Sociological Perspective on the Phenomenon of Teaching (Դասավանդման ֆենոմենի սոցիոլոգիական հեռանկարը)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 139.5, Երևան 2013թ., էջ 40-46
|
"Unequal Differentiation" in Armenia: between Global Trends and Regional Obstacles («Անհավասար տարրամասնատումը» Հայաստանում. գլոբալ միտումների և տարածաշրջանային արգելքների միջև)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 139.5, Երևան 2013 թ., էջ 15-23
|
Ն. Ա. Մելքոնյան , Օ. Մրամորնովա, Տ. Պրոց
Եվրոպայի իմիջի կառուցակցման և ներկայացման առանձնահատկությունները Նոր Արևելյան Եվրոպայի երկրներում (Հայաստանի և Ուկրաինայի տպագիր մամուլի օրինակով)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 41-50
|
Սոցիալական կոնֆլիկտների դրսևորումների և լուծման մեթոդների արտացոլումը միջնադարյան հայ առակագրությունում. Մ. Գոշի և Վ. Այգեկցու առակների սոցիոլոգիական վերլուծություն
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 33-40
|