Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Վերջին հրապարակումները
Հատուկ մանկավարժության տերմինների բացատրական բառարան
2021 | Գիրք/Book
Երևան, «Զանգակ-97», հրատարակություն, 2021-397 էջ
N. Harutyunian , I. Vardanian
A comparative analysis of higher education systems management of Armenia and Finland
2021 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. серія педагогічні науки, N 1, 69-73 էջ, Ուկրաինա, 2021
Նազիկ Հարությունյան , Վ. Ռ. Բաղդասարյան
Գարեգին Առաջին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի փիլիսոփայական մոտեցումներն անձի ինքնաճանաչման հարցերի և դրանց կրոնական մեկնությունները
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), Էջ 218-225, Երևան, 2021
Сравнительный анализ систем аккредитации высшего образования Республики Армения и Республики Казахстан
2021 | Հոդված/Article
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), 213-217 էջ, Հայաստան, 2021
«Դեբատ» ուսուցման մեթոդի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, № 1, էջեր 230 -236