Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Առաքել Բահաթրյանն ուսուցման հոգեբանամանկավարժական հիմունքների մասին
1985 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտապրակտիկ կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Երևան, 1985, էջ 30-31
 
Կոնտակտներ
Կենտրոնի տնօրեն` մանկ. գիտ․ դոկտոր,
պրոֆեսոր Նազիկ Հարությունյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-15
(ներքին 76-15),
pedagogy@ysu.am