Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Աշխատակիցներ
Արմինե Ռոբերտի Մկրտչյան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Վիրաբ Գուրգենի Կիրակոսյան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Ավետիս Հովհաննեսի Ծատուրյան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Անահիտ Լևոնի Սևիկյան
Դեղագործական գիտությունների թեկնածու, դասախոս
Արամ Հելբիկի Հակոբյան
Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ