Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Լալա Մխիթարի Աբրահամյան

Դասախոս | Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Կրթություն
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ դեղագործական քիմիայի բաժին (բակալավր)
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ դեղագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2013 -2014, 2015-2016 թթ. Գերմանիայի Ռոստոկի համալսարան օրգանական քիմիայի բաժին

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտի կենսաբժշկագիտության ամբիոնի դասախոս, գործավարուհի:

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դեղագիտական հոգածություն

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղաբանության հիմունքներ-1,2 – գործնական դասընթաց

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Համակարգչային հմտություններ
MF Word, PowerPoint, ChemDraw