Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Տնօրենություն
Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Հետերոցիկլիկ ամինաթթուների սինթեզի գիտահետազոտական լաբորատորիա
Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիաների լաբորատորիա
Կոնտակտներ
Ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար` քիմիական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Աշոտ Սաղյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-25
(ներքին 34-25),
pharmacy@ysu.am