Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Վահան Թեքեյան. Ազնվական քերթողը
2018 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2018թ․, 216 էջ
Հովհ. Իմաստասերը եվ իր բան իմաստության պոեմը Հայկական վերածնության համատեքստում
2018 | Հոդված
Մեր գրաբարը. զրույց-ընթերցումներ 1
2018 | Գիրք
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2018թ․, 150 էջ
Սասնա ծռեր. պատում, մոտիվ, գրքային ավանդույթ
2018 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018 թ․, 320 էջ
Գույնի խորհուրդը Համո Սահյանի չափածոյում
2018 | Հոդված
Հայագիտական հանդես: 2017, 4 (38), էջ 3-9
|