Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Հոդված
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|
Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում
2022 | Հոդված
Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ
|
Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում)
2022 | Գիրք
Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8
|
Հովհաննես Դրասխանակերտցին և ժողովրդական բանահյուսությունը
2021 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, 2021, 3, 107-119 էջ
|
Վարկած Վահագնի առասպելաբանական կերպարի վերաբերյալ
2021 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 31-39
|