Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
Факультет армянской филологии - один из основополагающих факультетов университета.
>
Քննադատությունը իբրև գործնական գրականագիտություն
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 290 էջ
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
, ,
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Գիրք
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարք
2017 | Գիրք
Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց: 2017թ․, 344 էջ, Իսրայել
, ,
Գրաբարի շտեմարան
2017 | Հոդված
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան
Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն
2017 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 508 էջ, Հայաստան, Երևան
Հոմանիշների ուսուցումը
2017 | Հոդված
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 159-168 էջ, Հայաստան
|
Հնչյունափոխության դասավանդման մի քանի հարցեր
2017 | Հոդված
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 169-179 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը
2017 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան
|
Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում
2017 | Հոդված
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1 (57), 125-147 էջ, Հայաստան
|