Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
Подготовка кадров с высшим экономическим образованием была начата в Ереванском университете еще с 1921 г.
>
, ,
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք
Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
2017 | Գիրք
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
|
,
Տնտեսագիտության տեսություն
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան
Մարքեթինգի կառավարում (երկրորդ հրատարակություն)
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 172 էջ
, , ,
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
2017 | Գիրք
Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ
Սոցիալական քաղաքականություն
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: Տիր հրատարակչություն: 2017թ․, 372 էջ
Уровень и качество жизни- как критерии эффективности социальной политики государства
2017 | Հոդված
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 5-րդ գիտաժողով: 2017, էջ 170-177
|
, ,
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք
Մենագրություն: Զանգակ: 2017թ․, 139 էջ, Հայաստան
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Գիրք
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 364 էջ, Հայաստան