Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
В 1933-1934 гг.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Զբոսաշրջության աշխարհայացք
2021 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 210-215
|
Տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության հիմնախնդիրները
2021 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 199-209
|
ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 189-198
|
Հայկական լեռնաշխարհի խոշորագույն գետերի գետագալարները
2021 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 176-188
|
23.10.2011 Վանի երկրաշարժի (М=7,2) հետցնցումային սեյսմիկության (М ≥ 4,0) վերլուծությունը 23.10.2011–30.11.2012 ժամանակահատվածի համար
2021 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 96-103
|