Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
В 1933-1934 гг.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2019 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 40 էջ
Ծանրության ուժի անոմալիաների մեկնաբանման եղանակները
2019 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 36 էջ
«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ
2019 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2019թ․, 52 էջ
О подводных валах в береговой зоне оз. Севан (Սևանա լճի առափնյա գոտու գոտու ստորջրյա ալիքաձև թմբաշարերի մասին)
2019 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 108-114 (ռուսերեն)
|
, , , , , ,
Голоцен Армении по предварительным результатам первых комплексных исследований высокогорных озер
2019 | Հոդված
Морфологическая эволюция и стратиграфические проблемы. 2019, стр. 181-183
|