Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
В 1933-1934 гг.
>