Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
В 1933-1934 гг.
>
Վարչատարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման աշխարհագրական գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 123-134
|
, , ,
Կլիմայի ժամանակակից փոփոխությունների պայմաններում գարնանային վարարումների առավելագույն ելքերի բաշխման առանձնահատկությունների գնահատումը Մարմարիկ գետի ավազանում
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 102-113
|
, ,
Լանդշաֆտների գունային երանգների բազմազանության գնահատումը և քարտեզագրումն ամռան սեզոնին արբանյակային լուսանկարների միջոցով (Սյունիքի մարզի օրինակով)
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 93-101
|
Զբոսաշրջային դեստինացիայի կառուցվածքի հիմնախնդիրը
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 86-91
|
ՀՀ զբոսաշրջային հոսքերի զարգացման միտումները և ԶԼՄ-ների դերը այդ գործընթացում (Тенденция развития туристических потоков в Республике Армения и роль СМИ в этом процессе)
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 76-85 (ռուսերեն)
|
,
Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի ժողովրդագրական իրավիճակի աշխարհագրական առանձնահատկությունները
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 65-75
|
Ագրոզբոսաշրջության կլաստերների ձևավորման հնարավորությունները Արագածոտնի մարզում
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 54-64
|
Նորագույն տվյալներ Հայաստանի բարծրալեռնային լճերի շարքում (Новейшие данные по ряду высокогорных озер Армении)
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 37-46 (ռուսերեն)
|
, , , , , ,
Աղստև գետի ջրի առավելագույն ելքերի խոցելիության գնահատումը կլիմայի փոփոխության պայմաններում
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 25-36
|
, ,
Արցախի Հանրապետության համեմատաբար խոշոր գետերի կոշտ հոսքի գնահատումը
2022 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 14-24
|