Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Отделение международных отношений было основано еще в 1990 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Առածների ու ասացվածքների բնագրային և հայերեն թարգմանությունների ոճական արժեքը Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտում»
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 74-79
|
, , , , , , , , , , , ,
Внешняя политика стран СНГ
2017 | Գիրք
Аспект Пресс. 2017թ․, 493, Россиая, Москва
Армения и евразийская интеграция: уроки, проблемы и перспективы
2017 |
Евразийская интеграция: проблемы и перспективы. 2017, стр. 7-15
|
From Taiwan with Love
2017 | Գիրք
Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ: 2017թ․, 324 էջ, Հայաստան, Երևան
«Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը» Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ
2017 | Գիրք
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 144 էջ, Երևան