Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
Отделение журналистики ЕГУ было основано в 1949 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Համացանցային լրատվական կայքերի ձևավորումը Հայաստանում
2018 | Հոդված
Ժուռնալիստկա և հաղորդակցություն, Տեսության և պատմության հարցեր, խմբագրական խորհրդի նախագահ` Պետրոսյան Դ. Վ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 51-60
|
Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային կապերի (PR) ոլորտի ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 43-52
|
Ներքին երկխոսության արժեբանական շերտերը հայկական մեդիատեքստերում
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-77
|
Ռադիոյի և հեռուստատեսության համացանցային հեռարձակման առանձնահատկությունները Հայաստանում
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 67-77
|
Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах
2017 |
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183
|