Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Курсы по востоковедению велись в университете с первых же лет основания университета.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
ԱՄՆ-Իրան քաղաքականության շրջափոխումը 2009-2018 թթ.
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 30-42
|
Կենդանիների անվանումներով կազմված բուսանունները հայերենում և պարսկերենում
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-75
|
Նազըմ Հիքմեթ. հեղափոխականության և ազգայնամոլության քնարերգուն
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 24-41
|
Իսֆահանի նահանգի տեղանունների տեղանվանակերտ ածանցները
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 58-66
|
Թուրքական գրականության պատմություն (XX դարի 20-ական թթ. XXI դարի սկիզբ)
2017 | Գիրք
Դասագիրք: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2017թ․, 264 էջ