Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Курсы по востоковедению велись в университете с первых же лет основания университета.
>
Portraying Armenian in Modern Iranian Literature. National and Cultural Peculiarities
2018 | Հոդված
Fundamental Armenology, 2018, № 2 (8), pp. 1-8
|
Իրանական ազգայնականության խոսույթը Մ. Ահմադինեժադի կառավարման տարիներին (2005-2013թթ.)
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 441-449
|
Աբդուլ Համիդ Երկրորդի կերպարի վերարժևորման արդի միտումները թուրքական պատմագրության մեջ (Սելիմ Դերինգիլի աշխատությունների օրինակով)
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 95-110
|
Հայկական հարցը Հալիդե Էդիփ Ադըվարի հուշերում
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 138-151
Թյուրքական ծագման ձիանունները պարսկերենում
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 393-402
|
Արաբական ծագման որոշ ձիանուններ ըստ պարսկերեն «Do farasnāme.mansur o manzum» ձիամատյանի
2018 | Հոդված
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 256-270
|
«Ադաբը» որպես ինֆորմացիոն հոսքերի ադապտացման գործիք
2018 | Հոդված
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 201-213
|
,
Իսրայելաբնակ պաղեստինցի արաբ քաղաքական առաջնորդների դիրքորոշումը պաղեստինյան պառակտման և դրա պատճառների վերաբերյալ
2018 | Հոդված
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 96-113
|
Երիտթուրքեր-քեմալականներ. Գաղափարական և կադրային շարունակականություն
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 152-165
|
Some Remarks On The Socioliguistic SituationIn Xalxal
2018 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 358-365
|