Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Курсы по востоковедению велись в университете с первых же лет основания университета.
>
Սահմանադրական մշակույթի արժեբանական ակունքները հայ ժողովրդի հազարամյա տարեգրության ծալքերում
2020 | Գիրք
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն, 2020, 960 էջ
,
Ժամանակակից Ադրբեջան
2020 | Գիրք
Տեղեկագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 102 էջ
On Original Yezidi Religious Terminology
2020 | Հոդված
Bulletin of Yerevan University, 2020, № 3 (33), pp. 98-107
Proselytism among Yezidis of Armenia
2020 | Հոդված
Scientific Artsakh, №2(5), 2020, pp. 115-122
Իսթիհսանը սուննիական մազհաբներում և դրա ադապտացիան
2019 | Հոդված
«Արևելագիտության հարցեր», հատոր 16, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019, 16, 23-34
Համեմատական-վերլուծական հետազոտություն Թումանյանի պոեզիայի և արաբ պոետների միջև, Հովհաննես Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը
2019 | Հոդված
Հ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2019, 1, 122-135
Հանաֆիական մազհաբի առանձնահատկությունները սուննիական կրոնա-իրավական դպրոցների համատեքստում
2019 | Հոդված
«Մերձավոր Արևելք․ Պատմություն, Քաղաքականություն, Մշակույթ», 14-րդ հոդվածների ժողովածու, Երևան , 2019, 1, 82-90
,
Ձևային գոյաբանությունը որպես հասկացությունների դասակարգման գործիք բնական լեզվի մշակման համակարգերում
2019 | Հոդված
ՀՊՄՀ, Լեզվաբանական հետազոտությունների լաբորատորիա, Պրակ Ա., «Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2019, էջ 124-138
Ibn al-Muqafa‘a’s system of ethics on the basis of Al–Adab Al-Saghir and Al- Adab Al-Kabir
2019 | Հոդված
Արաբագիտության հարցեր N 15, 2019
On the problem of organ transplantation in Islam according to Yusuf al-Qaradawi’s fatwas
2019 | Հոդված
Journal of Oriental Studies: Dedicated to the 50-th anniversary of the foundation of the faculty of Oriental Studies of YSU. № 15 Yerevan YSU press 2019. pp. 51-56