Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Подготовка физико-математических кадров была начата в университете с 1922 г.
>
Абитуриент
Структура
Последние публикации
Study of the swelling of the phospholipid bilayer, depending on the angle between the inclination of the dipole fragments and the plane of the lamella (Ֆոսֆոլիպիդային երկշերտի ուռճացման ուսումնասիրումը, կախված լամելի հարթության նկատմամբ դիպոլային ֆրագմենտի թեքության անկյունից)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 217-221
|
Influence of hydrodynamic flows on the optical properties of hybrid aligned nematic liquid crystals (Հիդրոդինամիկական հոսքերի ազդեցությունը հիբրիդ կողմնորոշմամբ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղի օպտիկական հատկությունների վրա )
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 213-216
|
Effect of donor impurity on Aharonov–Bohm oscillations in a double quantum ring with Gaussian confinement (Դոնորային խառնուկի ազդեցությունը գաուսյան սահմանափակմամբ կրկնակի քվանտային օղակում Ահարոնով–Բոհմի տատանումների վրա)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 157-160
|
Formation of the disclination defects in the dye-doped cholesteric liquid crystalline structure under the influence of the laser beam (Դիսկլինացիոն արատների ձևավորումը ներկանյութով հարստացրած խոլեստերիկ հեղուկ բյուրեղական կառուցվածքներում լազերային ճառագայթման ազդեցությամբ)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 55-59
|
, , , , ,
Straight calculation of helix–coil transition parameters in heteropolymers (Հետերոպոլիմերներում պարույր–կծիկ անցման պարամետրերի ուղիղ հաշվարկ)
2018 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 47-54
|