Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Подготовка физико-математических кадров была начата в университете с 1922 г.
>
Последовательности множеств и равномерное распределение (Բազմությունների հաջորդականություններ և հավասարաչափ բաշխում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 3-8 (ռուսերեն)
|
, ,
Особенности распределения температурного поля и пути устранения температурных градиентов при высокочастотной варке особо чистых стекол (Գերմաքուր ապակիների բարձրահաճախային սինթեզի ժամանակ ջերմային դաշտի բաշխման և ջեր¬մաստիճանային գրադիենտի վերացման մասին)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 136-139 (ռուսերեն)
|
,
Definition of control signals for performing certain gates by Kerr cells in a nonlinear resonator (Ոչ գծային ռեզոնատորում Կերի բջիջների միջոցով կառավարվող ազդանշանների սահմանումը որոշ քվանտային փականների համար)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 199-201
|
, ,
Calculation of central moments of differential melting curve of DNA molecule (ԴՆԹ-ի մոլեկուլի հալման դիֆերենցիալ կորի կենտրոնական մոմենտների հաշվարկը)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 187-192
|
, ,
Наклонное падение света на сверхрешетку (Լույսի թեք անկումը գերցանցի վրա)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 128-131 (ռուսերեն)
, , , ,
Effects of electric field and image charges on the impurity-related optical absorption coefficients in a spherical quantum dot (Էլեկտրական դաշտի և պատկեր-լիցքերի ազդեցությունը խառնուկային օպտիկական կլանման գործակիցների վրա գնդային քվանտային կետում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 124–127
|
Elastic strain distribution in one layer quantum ring superlattice (Առաձգական դեֆորմացիաների բաշխումը քնավտային կետերի միաշերտ գերցանցում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 121–123
|
Unique properties of ZnO quantum rings (ZnO քվանտային օղակների յուրահատուկ հատկությունները)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 117–120
|
, , ,
Electron gas in asymmetric biconvex thin quantum lens: realization of Kohn's theorem (Էլեկտրոնային գազը անհամաչափ երկուռուցիկ բարակ քվանտային ոսպնյակում. Կոնի թեորեմի իրականացումը)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 109–112
|
, ,
Residual stress on ettringite crystals in expansive cement paste (Մնացորդային մեխանիկական լարումն էտրինգիտի բյուրեղների վրա ընդարձակվող ցեմենտային մածուկում)
2017 | Հոդված
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 105-108
|