Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Radiophysics
Факультет радиофизики был основан в июне 1975 г.
>
,
Մագնիսադիէլեկտրիկների հիման վրա անտիպոդալ Վիվալդի անտենայի չափափոքրացում
2022 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 74-84
|
GPS փաչ անտենայի միկրոալիքային մոտակա-դաշտի բաշխվածության արտապատկերումը
2022 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 66-73
|
Visualization of microwave absorption of the graphite periodical structure with thermoelastic optical microscope (Միկրոալիքային տիրույթում գրաֆիտի պարբերական համակարգի կլանման արտապատկերումը ջերմաառաձգական օպտիկական մանրադիտակի միջոցով)
2021 | Հոդված
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 172-178
|
, , ,
Ջրածնի պերօքսիդի գոլորշիներ հայտնաբերող սենսորի պատրաստման եղանակ
2021 | Հոդված
AM 3448 A, 2021-02-24, Հայաստան
, , , , , ,
"Apparatus for filling liquid crystal device with liquid crystal substance"
2021 |
PCT/IB2021/050331, 2021-01-18, Switzerland
, , , ,
Հեղուկ բյուրեղային սարքը հեղուկ բյուրեղային նյութով լցման սարքավորում
2021 |
3425 A, 2021-01-08, Հայաստան
Single wall carbon nanotube gas sensors
2021 | Հոդված
Armenian Journal of Physics, 2021, Vol. 14, Issue 1, p. 74-84
On Non-Invasive Measurements of Exhaled Aceton Using Metal Oxide Nanosensors
2021 | Հոդված
Journal of Nanomedicine and Nanotechnology, 2021, Vol. 12, Issue 3, p. 1-13
Non-Invasive Metal Oxide Sensors on Exhaled Aceton
2021 | Հոդված
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2021, Vol. 56, Issue 2, p. 117-132
Gas and Biosensors Made from Metal Oxides Doped with Carbon Nanotubes
2021 | Հոդված
Physical Science & Biophysics Journal, 2021, Vol. 5, Issue 1, p. 1-16