Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Romance-Germanic Philology
Факультет романо-германской филологии был основан в 1991 г.
>
, ,
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Գիրք
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ
The incessant bell-tower
2017 | Հոդված
"Լիմուշ" ՍՊԸ, 2017թ․, 258 էջ
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում
2017 | Հոդված
«Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (37), 2017, էջ 13-21
|
Grammatiktheorien moderner Germanistik
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 80 էջ
, , ,
Praktische Deutsche Grammatik
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 230 էջ, Հայաստան, Երևան
, , ,
Building ESP Listening Skills: Political Leadership
2017 | Գիրք
Ուս. ձռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 106 էջ
Բանավոր թարգմանության հմտությունների ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 50 էջ
, ,
Textbook of legal and economic translation
2017 | Գիրք
Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ
Text – discourse – knowledge (An Introductory Course in Textlinguistics)
2017 | Գիրք
Դասասգիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 382 էջ
, ,
The World of the English Language
2017 | Գիրք
Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ