Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ ներկայանամ լուծարքի:
Բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգով սովորողների համար 1-ին փուլը անցկացվելու է փետրվարի 1-10-ը, 2-րդ փուլը՝ փետրվարի 14-23-ը, հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողներն իրենց պարտքերը հնարավորություն են ունենալուն մարելու մարտի 1-10-ը (1-ին փուլ) եւ մարտի 14-23-ը (2-րդ փուլ):
2
Ե՞րբ են սկսվում դասերը:
Մայր բուհում դասերն առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար սկսվելու են փետրվարի 6-ից, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար՝ մարտի 13-ից:
3
Ցանկանում եմ իմանալ հեռակա ընդունելության արդյունքները:
Հեռակա ընդունելության արդյունքները փակցված են Ընդունող հանձնաժողովում (ԵՊՀ գրադարանի մասնաշենք, մուտքը՝ Չարենցի փողոցից): Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (+374 10) 57 56 08, (+374 60) 71 08 06 հեռախոսահամարով:
Գեւորգ Հովսեփյան
16.01.17
Դիպլոմ ստանալու համար ՄՈԳ-ը մինիմում որքա՞ն պետք է լինի:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
17.01.17
Հարգելի՛ Գեւորգ,
Ձեզ ենք ներկայացնում կրեդիտային համակարգով առկա ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը:
Իրինա
16.01.17
Իսկ նույն բուհում մի ֆակուլտետից մյուսը (օրինակ. Իրավաբանությունից Հոգեբանություն) տեղափոխվելը ինչպե՞ս է իրականանում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
17.01.17
Հարգելի՛ Իրինա,
Մեկ մասնագիտությունից մյուսը տեղափոխությունն իրականացվում է համաձայն շարժունության վերաբերյալ համապատասխան կարգի՝ առարկայական տարբերությունների 20 կրեդիտը չգերազանցելու պայմանով, մանդատային հանձնաժողովի դրական կարծիքի եւ ընդունող բուհի ռեկտորի թույլտվությամբ: Գործընթացը սկսելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում ռեկտորի անունով՝ կցելով ստուգման գրքույկի լուսապատճեն եւ ակադեմիական տեղեկանք:
Հայկ Գեւորգյան
16.01.17
Կարմիր դիպլոմ ստանալու համար, եթե ՄՈԳ-ը 18 միավոր չէ, ապա վերահանձնում թույլատրվո՞ւմ է, եթե այո, ապա քանի՞ առարկայից:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.01.17
Հարգելի՛ Հայկ,
ԵՊՀ-ում նման կարգ չի գործում: Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %-ն ապահովելու դեպքում:
Հայկ Գեւորգյան
16.01.17
Երկրորդ կիսամյակի դասացուցակը ե՞րբ կլինի:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.01.17
Հարգելի՛ Հայկ,
ԵՊՀ մասնագիտությունների երկրորդ կիսամյակի դասացուցակը ԵՊՀ պաշտոնական կայքում կտեղադրվի փետրվարի սկզբին:
Լանա
15.01.17
Ի՞նչ առարկաներ պետք է հանձնել Փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետ ընդունվելու համար: Ի՞նչ կարող եմ աշխատել ֆակուլտետն ավարտելուց հետո:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.01.17
Հարգելի՛ Լանա,
Փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ ընդունելության համար մրցութային կարգով անհրաժեշտ է հանձնել Հլգ(գ), Օտլ(գ)** քննությունները, իսկ ոչ մրցութային կարգով՝ ՀԺՊ(գ)* քննությունը: Հոգեբանություն մասնագիտությամբ ընդունելության համար մրցութային կարգով անհրաժեշտ է հանձնել Հլգ (գ), Օտլ (գ), Կ(գ)** քննությունները: Փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետը պատրաստում է փիլիսոփայության եւ հոգեբանության բակալավրներ, ինչպես նաեւ փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն, սոցիալական հոգեբանություն, բժշկական հոգեբանություն, զարգացման հոգեբանություն, կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն, արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն եւ անձնային խորհրդատվություն մասնագիտացումներով մագիստրոսներ, ովքեր աշխատում են հանրապետության քաղաքական, տնտեսական, կրթական ու մշակութային ոլորտներում (նախադպրոցական ու դպրոցական, բուհական, գիտահետազոտական ու մշակութային հաստատություններ, բնակչության սոցիալական ծառայության հիմնարկներ, հոգեբանական վերականգնողական կենտրոններ, ԶԼՄ) եւ այլն: