Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Անի Մազմանյան
19.06.17
Կասե՞ք հեռակա բակալավրիատի ընդունելության քննության օրերը եւ լրագրություն ֆակուլտետի համար քննությունը երե՞ք փուլով է ընթանալու:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
20.06.17
Հարգելի՛ Անի,
Հեռակա բակալավրիատի ընդունելության ժամանակացույցը պաշտոնապես կհրապարակվի ԵՊՀ կայքում: Խնդրում ենք հետեւել թարմացումներին: ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է հանձնել հայոց լեզու (գրավոր), ստեղծագործական աշխատանք (գրավոր), բանավոր հաղորդակցության մշակույթ (բանավոր) քննությունները:
Լիանա
16.06.17
Ի՞նչ առարկաներ են անցնում Կադաստրային գործ մասնագիտությամբ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.06.17
Հարգելի՛ Լիանա,
Դուք կարող եք ծանթանալ Աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատի Քարտեզագրություն եւ կադաստրային գործ մասնագիտության դասացուցակին:
Լարիսա Հարությունյան
16.06.17
Իրավագիտություն, Միջազգային հարաբ., Հանրային կառավարում, Քաղաքագիտություն, Սերվիս, Մշակութաբանություն, Փիլիսոփայություն մասնագիտություններով զրո կուրսի հնարավորություն ունե՞ք:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.06.17
Հարգելի՛ Լարիսա,
ԵՊՀ-ում գործում են Նախապատրաստական դասընթացներ : Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների եւ սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է:
Աննա
15.06.17
Խնդրում եմ ասեք, որտե՞ղ կարող է աշխատել Պատմության ֆակուլտետի պատմության բակալավրի ուսանողը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.06.17
Հարգելի՛ Աննա,
Ձեզ ենք ներկայացնում Պատմության ֆակուլտետի դիմորդի ուղեցույցը:
Արեն Արշակյան
12.06.17
Ներկայումս ծառայության մեջ եմ: Ավարտելուց հետո ցանկանում եմ սովորել Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում: Ուզում եմ իմանալ՝ ինձ համար ի՞նչ զեղչեր կգործեն եւ ո՞ր դեպքերում: Խնդրում եմ հնարավորինս մանրամասն բացատրություն տալ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
13.06.17
Հարգելի՛ Արեն,
Ձեզ ենք ներկայացնում Պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձեւով ուսման վարձավճարի լրիվ փոխհատուցման տրամադրման որոշ պայմաններ, որոնք առնչվում են զինծառայությանը.

*Զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, համաձայն Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,
*Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած ուսանողներին համաձայն Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,

Ընդհանուր մրցույթից դուրս, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հատկացված անվճար տեղերի հաշվին ընդունված ուսանողները որպես նպատակային ուսուցմամբ ընդունվածներ, օգտվում են իրենց արտոնությունից մինչեւ ուսումնառության ավարտը:

Երևանի պետական համալսարանը, վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական համակազմի առնվազն տաս տոկոսին, ուսանողների վարձավճարներից գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, իր միջոցների հաշվին հիմք ընդունելով բարձր առաջադիմությունը եւ սոցիալական խումբը, իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձեւով ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում հետեւյալ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին.

*Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին (համապատասխան տեղեկանքի ներկայացման դեպքում),
*Մարտական գործողությունների մասնակիցների (ազատամարտիկների) երեխա ուսանողներին (համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում),

Երկու եւ ավելի կարգավիճակների համապատասխանող, կամ մի քանի արտոնություններին հավակնելու դեպքում ուսանողը կարող է օգտվել դրանցից միայն մեկից, որի դեպքում կիրառվում է մասնակի փոխհատուցման առավելագույն չափը: