Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ պարզ կլինեն ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները:
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին: Անհրաժեշտ է հետեւել ԵՊՀ պաշտոնական կայքի ԴԻՄՈՐԴ բաժնի թարմացումներին:
2
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
3
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
Սյուզաննա Հակոբյան
18.07.17
Կցանկանաի իմանալ ընդունելության քննությունների մասին տեղեկություններ եւ տարեկան վարձերի մասին: Որտե՞ղ փնտրեմ կայքում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
18.07.17
Հարգելի՛ Սյուզաննա,
Բակալավրիատին վերաբերող տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ ԴԻՄՈՐԴ բաժնում:
Սիրանուշ Ջավախյան
18.07.17
Հեռակա ընդունելության քննությունները ե՞րբ են սկսվում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
18.07.17
Հարգելի՛ Սիրանուշ,
Նախնական տվյալներով ԵՊՀ բակալավրիատի հեռակա ընդունելությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 1-20-ը: Հեռակա ընդունելության քննությունները տեղի կունենան սեպտեմբերի 25 - հոկտեմբերի 20-ը: Հիշեցնենք, որ վերոնշյալ տվյալները հաստատված չեն ԿԳՆ կողմից: Առաջիկայում, հաստատատումից հետո կհրապարակվեն պաշտոնական տվյալները:
Քրիստինե Ավանեսյան
17.07.17
ԻԿՄ-ում քանի՞ դասաժամ է անցկացնում եւ ի՞նչ առարկաներ են անցնում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
18.07.17
Հարգելի՛ Քրիստինե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ Ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասացուցակին:
Կարինե Սամվելյան
17.07.17
Ցանկանում ենք տեղեկանալ, թե որքանո՞վ է զեղչվում ուսանողի տարեկան վարձը, եթե ընտանիքը նպաստառու է: Բալային սանդղակով հաշվարկը 35.25 միավոր է:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
18.07.17
Հարգելի՛ Կարինե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Անժելա Բեկյան
15.07.17
ԵՊՀ-ում ֆակուլտետը փոխելու համար ի՞նչ է անհրաժեշտ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
17.07.17
Հարգելի՛ Անժելա,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը: