Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ է ավարտվում քննաշրջանը։
Մայր բուհում առկա ուսուցման համակարգի սովորողների համար քննաշրջանը սկսվել է հունվարի 8-ից և կանցկացվի մինչև հունվարի 27-ը:
2
Ե՞րբ են մեկնարկելու հեռակա ուսուցման դասերը:
Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի դասերը կսկսվեն նոյեմբերի 1-ից:
3
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ 2017-2018 թ. հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
Հեռակա ընդունելության քննությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 20-ը: Անհրաժեշտ է հետեւել կայքի թարմացումներին:
Մարիաննա
01.02.18
Ո՞ր դեպքում է համարվում, որ ուսանողն ունի ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.02.18
Հարգելի՛ Մարիաննա,
Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության 2011 թ.-ի նոյեմբերի 17-ի N1242-Ն հրամանի՝ ուսանողն ունի ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, եթե ստացել է անբավարար գնահատական նույն առարկայից 3 անգամ կամ 3 և ավելի առարկաներից:
Քրիստինե Բադեյան
29.01.18
Կարո՞ղ է ուսման վարձի զեղչից օգտվել միակողմանի ծնողազուրկ և 3-րդ խմբին պատկանող ուսանողը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
30.01.18
Հարգելի՛ Քրիստինե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Սուսաննա Սարգայան
27.01.18
Ի՞նչ անել, եթե կորցրել եմ ուսանողական քարտս:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
29.01.18
Հարգելի՛ Սուսաննա,
Ուսանողական տոմսը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել գրադարանի աբոնեմենտի բաժնին: Կորցրած տոմսը վերականգնելու կամ վնասված տոմսը փոխարինելու համար ուսանողը դիմում է ներկայացնում ԵՊՀ պրոռեկտորին: Նոր տոմսը տրամադրվում է 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարովի հիմունքներով (5000 ՀՀ դրամ): Ուսանողը տոմսը ստանալու համար ԵՊՀ գրադարան պետք է ներկայացնի ուսանողական տոմսի վերականգնման համար կատարված վճարման կտրոնը և մեկ լուսանկար (3×4սմ):

Հասմիկ Հովհաննիսյան
26.01.18
Երեխան սովորում է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Ինչպե՞ս կարող է ուսումը շարունակել Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Հասմիկ,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Տեղափոխություններն իրականացվում են առաջին կուրսն ավարտելուց հետո: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:
Գայանե Հարոյան
26.01.18
Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակի դասացուցակը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Գայանե,
Անհրաժեշտ է հետևել Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի կայքի թարմացումներին կամ զանգահարել տվյալ ֆակուլտետի դեկանատ։ Հեռախոս՝ (+374 60) 71-05-67, (+374 60) 71-05-68։