Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ե՞րբ է ավարտվում քննաշրջանը։
Մայր բուհում առկա ուսուցման համակարգի սովորողների համար քննաշրջանը սկսվել է հունվարի 8-ից և կանցկացվի մինչև հունվարի 27-ը:
2
Ե՞րբ են մեկնարկելու հեռակա ուսուցման դասերը:
Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի դասերը կսկսվեն նոյեմբերի 1-ից:
3
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ 2017-2018 թ. հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
Հեռակա ընդունելության քննությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 20-ը: Անհրաժեշտ է հետեւել կայքի թարմացումներին:
Հասմիկ Հովհաննիսյան
26.01.18
Երեխան սովորում է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Ինչպե՞ս կարող է ուսումը շարունակել Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Հասմիկ,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Տեղափոխություններն իրականացվում են առաջին կուրսն ավարտելուց հետո: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:
Գայանե Հարոյան
26.01.18
Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակի դասացուցակը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Գայանե,
Անհրաժեշտ է հետևել Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի կայքի թարմացումներին կամ զանգահարել տվյալ ֆակուլտետի դեկանատ։ Հեռախոս՝ (+374 60) 71-05-67, (+374 60) 71-05-68։
Հարութ
25.01.18
Ես սովորում եմ մագիստրատուրայում վճարովի համակարգում։ ՄՈԳ-ս 18.8 է։ Բարձր առաջադիմության կետով զեղչի դիմում կարո՞ղ եմ գրել, և եթե այո, ապա որքա՞ն է կազմում զեղչի չափը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Հարութ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Ռոբերտ
24.01.18
Ինձ կարո՞ղ եք տեղեկություն տրամադրել մասնագիտությունը փոխելու վերաբերյալ։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Ռոբերտ,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:

Ռիմա
24.01.18
Ինչպե՞ս կարող եմ հստակ իմանալ, թե բակալավրի ավարտական աշխատանքս ի՞նչ կարգով պետք է ներկայացնեմ։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
24.01.18
Հարգելի՛ Ռիմա,
Ավարտական աշխատանքը բակալավրի կրթական ծրագրի անհատական և ամփոփիչ բաղադրիչն է, որի պատրաստումը և պաշտպանությունն առկա ուսուցման դեպքում իրականացվում են 8-րդ կիսամյակում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 10-րդ կիսամյակում։ Անհրաժեշտ է մանրամասն ծանոթանալ բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման կարգին։