Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Խնդրում եմ ծանոթացնել վարձավճարների զեղչերի կանոնակարգին:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
2
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
Ձեզ ենք ներկայացնում 2015-16 թթ. հեռակա ընդունելության քննությունների արդյունքները:
3
Ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ՝ որտեղ են գտնվում ԵՊՀ համապատասխան ֆակուլտետների մասնաշենքերը:
ԵՊՀ հասցեն է ` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1: Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ մասնաշենքերի քարտեզը :
Լիանա
13.04.17
Համալսարանում վարձերի զեղչեր լինո՞ւմ են: Եթե այո, ապա ո՞ր դեպքերում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
14.04.17
Հարգելի՛ Լիանա,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Սոնա Հարությունյան
09.04.17
Ի՞նչ քննություններ են պետք հանձնել Հայ բանասիրության ֆակուլտետ ընդունվելու համար:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
10.04.17
Հարգելի՛ Սոնա,
Հայ բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատում գործում է ուսուցում Հայոց լեզու եւ գրականություն, Սոցիալական մանկավարժություն մասնագիտություններով: Ձեզ ենք ներկայացնում 2017/2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների եւ ընդունելության քննությունների ցանկը :
Արմեն Լալազարյան
04.04.17
Կարո՞ղ եմ իմանալ՝ Միջին Որակական Գնահատականը որքա՞ն է:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
04.04.17
Հարգելի՛ Արմեն,
Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։ Տարբերակվում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) եւ ամփոփիչ (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները եւ ՄՈԳ-երը։ 4-րդ կուրսն ավարտելիս հաշվարկվում են տարիների կտրվածքով:
Հասմիկ
02.04.17
Ինչքա՞ն է Կենսաինֆորմատիկա մասնագիտության ուսման վարձի չափը եւ ի՞նչ քննություններ են անհրաժեշտ կենսաինֆորմատիկա մասնագիտությամբ սովորելու համար:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
04.04.17
Հարգելի՛ Հասմիկ,
Ձեզ ենք ներկայացնում 2017/2018 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների եւ ընդունելության քննությունների ցանկը : Վարձաչափերի վերաբերյալ տեղեկությունները դեռ հաստատված չեն:
Աննա Պետրոսյան
30.03.17
Հարգելի՛ ԵՊՀ,
Խնդրում եմ ասել, թե ո՞ր առարկաներից է հարկավոր քննություն հանձնել Սերվիս մասնագիտությամբ սովորելու համար: Որքա՞ն է կազմում վարձի վճարը: Հնարավո՞ր է քննությունները գերազանց հանձնելու դեպքում սովորել անվճար:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
30.03.17
Հարգելի՛ Աննա,
Սերվիս մասնագիտությամբ ընդունելության համար մրցութային կարգով անհրաժեշտ է հանձնել Ա(գ) կամ ՀՇՊ(գ), Հլգ(գ), Օտլ(գ) քննությունները: Վարձավճարների չափը դեռ հաստատված չէ: Քանի որ ընդունելությունը մրցութային կարգով է, ապա բարձր միավորների դեպքում կարող եք սովորել անվճար համակարգում: