Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ես առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտե՞ղ պետք է ներկայանամ սեպտեմբերի 1-ին:
Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցն ըստ ֆակուլտետների:
2
Ե՞րբ պարզ կլինեն ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները:
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին: Անհրաժեշտ է հետեւել ԵՊՀ պաշտոնական կայքի ԴԻՄՈՐԴ բաժնի թարմացումներին:
3
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Գարիկ Հակոբյան
07.10.17
Ինչպե՞ս գտնեմ հեռակա քննությունների պատասխանները:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
09.10.17
Հարգելի՛ Գարիկ,
Ձեզ ենք ներկայացնում 2017-18 թթ. հեռական ընդունելության քննությունների պատասխանները :
Մարիամ Ավետիսյան
06.10.17
Ձեր համալսարանում տուրիզմի բաժին կա՞:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
06.10.17
Հարգելի՛ Մարիամ,
Անհրաժեշտ է ծանոթանալ ԵՊՀ աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի Սերվիս ամբիոնին, որտեղ կան երկու մասնագիտացումներ (եւ′ բակալավրիատում, եւ′ մագիստրատուրայում)` սերվիսային գործունեության կազմակերպում եւ կայուն զբոսաշրջություն: Ընդունելության համար անհրաժեշտ է մրցութային կարգով հանձնել Ա(գ) կամ ՀԺՊ(գ), Հլգ(գ), Օտլ(գ) քննությունները: Տարեկան ուսման վարձը 540 հազար դրամ է:
Գայանե
05.10.17
Աղջիկս սովորում է ԻԿՄ ֆակուլտետի 2-րդ կուրսում եւ 0,25 բալով չբավարարեց անվճար սովորելու համար։ Խնդրում եմ ասել՝ որոշ չափով զեղչ չկա՞ տվյալ դեպքում։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
05.10.17
Հարգելի՛ Գայանե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Նաիրա Կյուրեղյան
02.10.17
Ասացեք խնդրեմ՝ արդյո՞ք ԵՊՀ-ին կից գործում է քոլեջ, ավագ դպրոց կամ այլ կրթական հաստատություն բարձր դասարանցիների համար։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
03.10.17
Հարգելի՛ Նաիրա,
ԵՊՀ-ում գործում են Նախապատրաստական դասընթացներ : Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների եւ սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաեւ ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը:
Մերի Հունանյան
01.10.17
Առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ցանկանում եմ իմանալ՝ տանից 2 ուսանողի դեպքում զեղչային համակարգ գործու՞մ է:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
02.10.17
Հարգելի՛ Մերի,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին: