Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Խնդրում եմ ծանոթացնել վարձավճարների զեղչերի կանոնակարգին:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
2
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
Ձեզ ենք ներկայացնում 2015-16 թթ. հեռակա ընդունելության քննությունների արդյունքները:
3
Ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ՝ որտեղ են գտնվում ԵՊՀ համապատասխան ֆակուլտետների մասնաշենքերը:
ԵՊՀ հասցեն է ` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1: Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ մասնաշենքերի քարտեզը :
Անի Մազմանյան
19.06.17
Կասե՞ք հեռակա բակալավրիատի ընդունելության քննության օրերը եւ լրագրություն ֆակուլտետի համար քննությունը երե՞ք փուլով է ընթանալու:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
20.06.17
Հարգելի՛ Անի,
Հեռակա բակալավրիատի ընդունելության ժամանակացույցը պաշտոնապես կհրապարակվի ԵՊՀ կայքում: Խնդրում ենք հետեւել թարմացումներին: ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ ընդունվելու համար անհրաժեշտ է հանձնել հայոց լեզու (գրավոր), ստեղծագործական աշխատանք (գրավոր), բանավոր հաղորդակցության մշակույթ (բանավոր) քննությունները:
Լիանա
16.06.17
Ի՞նչ առարկաներ են անցնում Կադաստրային գործ մասնագիտությամբ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
19.06.17
Հարգելի՛ Լիանա,
Դուք կարող եք ծանթանալ Աշխարհագրության եւ երկրաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատի Քարտեզագրություն եւ կադաստրային գործ մասնագիտության դասացուցակին:
Լարիսա Հարությունյան
16.06.17
Իրավագիտություն, Միջազգային հարաբ., Հանրային կառավարում, Քաղաքագիտություն, Սերվիս, Մշակութաբանություն, Փիլիսոփայություն մասնագիտություններով զրո կուրսի հնարավորություն ունե՞ք:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.06.17
Հարգելի՛ Լարիսա,
ԵՊՀ-ում գործում են Նախապատրաստական դասընթացներ : Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների եւ սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է:
Աննա
15.06.17
Խնդրում եմ ասեք, որտե՞ղ կարող է աշխատել Պատմության ֆակուլտետի պատմության բակալավրի ուսանողը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
16.06.17
Հարգելի՛ Աննա,
Ձեզ ենք ներկայացնում Պատմության ֆակուլտետի դիմորդի ուղեցույցը:
Արեն Արշակյան
12.06.17
Ներկայումս ծառայության մեջ եմ: Ավարտելուց հետո ցանկանում եմ սովորել Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում: Ուզում եմ իմանալ՝ ինձ համար ի՞նչ զեղչեր կգործեն եւ ո՞ր դեպքերում: Խնդրում եմ հնարավորինս մանրամասն բացատրություն տալ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
13.06.17
Հարգելի՛ Արեն,
Ձեզ ենք ներկայացնում Պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձեւով ուսման վարձավճարի լրիվ փոխհատուցման տրամադրման որոշ պայմաններ, որոնք առնչվում են զինծառայությանը.

*Զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, համաձայն Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,
*Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած ուսանողներին համաձայն Զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի,

Ընդհանուր մրցույթից դուրս, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հատկացված անվճար տեղերի հաշվին ընդունված ուսանողները որպես նպատակային ուսուցմամբ ընդունվածներ, օգտվում են իրենց արտոնությունից մինչեւ ուսումնառության ավարտը:

Երևանի պետական համալսարանը, վճարովի համակարգում սովորող ուսանողական համակազմի առնվազն տաս տոկոսին, ուսանողների վարձավճարներից գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, իր միջոցների հաշվին հիմք ընդունելով բարձր առաջադիմությունը եւ սոցիալական խումբը, իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձեւով ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցում հետեւյալ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին.

*Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին (համապատասխան տեղեկանքի ներկայացման դեպքում),
*Մարտական գործողությունների մասնակիցների (ազատամարտիկների) երեխա ուսանողներին (համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում),

Երկու եւ ավելի կարգավիճակների համապատասխանող, կամ մի քանի արտոնություններին հավակնելու դեպքում ուսանողը կարող է օգտվել դրանցից միայն մեկից, որի դեպքում կիրառվում է մասնակի փոխհատուցման առավելագույն չափը: