Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
2
Խնդրում եմ ծանոթացնել վարձավճարների զեղչերի կանոնակարգին:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
3
Ինչպե՞ս կարող եմ ծանոթանալ հեռակա ընդունված դիմորդների ցուցակներին:
Ձեզ ենք ներկայացնում 2015-16 թթ. հեռակա ընդունելության քննությունների արդյունքները:
Մերի Մարգարյան
14.07.17
Ե՞րբ կտեղադրվեն ընդունելության արդյունքները:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
14.07.17
Հարգելի՛ Մերի,
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին:
Նելլի Հարությունյան
14.07.17
Ե՞րբ կտեղադրվեն 2017-2018թթ. ընդունելության ցանկերը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
14.07.17
Հարգելի՛ Նելլի,
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին:
Հայկ Նալբանդյան
14.07.17
Ինչպե՞ս գտնել 2017 թվականի ԵՊՀ ընդունված դիմորդների ցանկը:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
14.07.17
Հարգելի՛ Հայկ,
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին:
Մայա Մուրադյան
14.07.17
Ե՞րբ պարզ կլինեն ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
14.07.17
Հարգելի՛ Մայա,
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին:
Ցիալա Սուրմալյան
13.07.17
Ես ապրում եմ Վրաստանում եւ ուզում եմ իմանալ՝ ի՞նչ կայքով հետեւեմ տեղեկատվությանը՝ իմանալու ընդունվել եմ, թե ոչ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
14.07.17
Հարգելի՛ Ցիալա,
Անհրաժեշտ է հետեւել ԵՊՀ պաշտոնական կայքի ԴԻՄՈՐԴ բաժնի թարմացումներին: Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները եւ ԵՊՀ ընդունվածների անունները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին: