Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ուզում էի իմանալ, թե ես՝ որպես ԵՊՀ ուսանող, ի՞նչ իրավունքներ ունեմ:
Դուք կարող եք ծանոթանալ Կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի 13.1 կետին՝ ուսանողի իրավունքներին:
2
Այս տարի եմ ընդունվել առաջին կուրս: Ուզում էի իմանալ, թե ինչպե՞ս են անցկացվում քննությունները:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգը:
3
Ես առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտե՞ղ պետք է ներկայանամ սեպտեմբերի 1-ին:
Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցն ըստ ֆակուլտետների:
Քրիստինե Բադեյան
29.01.18
Կարո՞ղ է ուսման վարձի զեղչից օգտվել միակողմանի ծնողազուրկ և 3-րդ խմբին պատկանող ուսանողը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
30.01.18
Հարգելի՛ Քրիստինե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Սուսաննա Սարգայան
27.01.18
Ի՞նչ անել, եթե կորցրել եմ ուսանողական քարտս:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
29.01.18
Հարգելի՛ Սուսաննա,
Ուսանողական տոմսը կորցնելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել գրադարանի աբոնեմենտի բաժնին: Կորցրած տոմսը վերականգնելու կամ վնասված տոմսը փոխարինելու համար ուսանողը դիմում է ներկայացնում ԵՊՀ պրոռեկտորին: Նոր տոմսը տրամադրվում է 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում վճարովի հիմունքներով (5000 ՀՀ դրամ): Ուսանողը տոմսը ստանալու համար ԵՊՀ գրադարան պետք է ներկայացնի ուսանողական տոմսի վերականգնման համար կատարված վճարման կտրոնը և մեկ լուսանկար (3×4սմ):

Հասմիկ Հովհաննիսյան
26.01.18
Երեխան սովորում է ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի առաջին կուրսում։ Ինչպե՞ս կարող է ուսումը շարունակել Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետում:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Հասմիկ,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Տեղափոխություններն իրականացվում են առաջին կուրսն ավարտելուց հետո: Ձեզ ենք ներկայացնում ԲՈՒՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը:
Գայանե Հարոյան
26.01.18
Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի երկրորդ կիսամյակի դասացուցակը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Գայանե,
Անհրաժեշտ է հետևել Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի կայքի թարմացումներին կամ զանգահարել տվյալ ֆակուլտետի դեկանատ։ Հեռախոս՝ (+374 60) 71-05-67, (+374 60) 71-05-68։
Հարութ
25.01.18
Ես սովորում եմ մագիստրատուրայում վճարովի համակարգում։ ՄՈԳ-ս 18.8 է։ Բարձր առաջադիմության կետով զեղչի դիմում կարո՞ղ եմ գրել, և եթե այո, ապա որքա՞ն է կազմում զեղչի չափը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
26.01.18
Հարգելի՛ Հարութ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին: