Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ուզում էի իմանալ, թե ես՝ որպես ԵՊՀ ուսանող, ի՞նչ իրավունքներ ունեմ:
Դուք կարող եք ծանոթանալ Կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի 13.1 կետին՝ ուսանողի իրավունքներին:
2
Այս տարի եմ ընդունվել առաջին կուրս: Ուզում էի իմանալ, թե ինչպե՞ս են անցկացվում քննությունները:
Ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ բակալավրիատի ուսանողների գիտելիքների գնահատման կանոնակարգը:
3
Ես առաջին կուրսի ուսանող եմ: Ուզում եմ իմանալ, թե որտե՞ղ պետք է ներկայանամ սեպտեմբերի 1-ին:
Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցն ըստ ֆակուլտետների:
Աննա Խաչատրյան
12.03.18
Ինչպե՞ս տեղեկանանք ԵՊՀ-ում կայացած ամենամյա օլիմպիադայի 1-ին փուլի արդյունքներից:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
15.03.18
Հարգելի Աննա ,
«ԵՊՀ օլիմպիադա-2018»-ի I փուլի արդյունքներին կարող եք ծանոթանալ այցելելով այս հղմամբ՝ www.ysu.am:
Մարիամ Տերտերյան
09.02.18
Եթե ծնողներիցս մեկը ցմահ 3-րդ կարգի հաշմանդամության կարգ ունի, ինձ որևէ զեղչ հասնու՞մ է։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.02.18
Հարգելի՛ Մարիամ Տերտերյան,
Ոչ, ձեր ուսման վարձը չի զեղչվում, առավել մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Արսեն Սահակյան
04.02.18
Իրականացրել եմ մարտական հերթապահություն ՄՈԳ-ս բարձր է 10-ից, բայց ունեմ 1 լիկվիդ:Կարո՞ղ եմ օգտվել զեղչից:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.02.18
Հարգելի՛ Արսեն,
Այո՛, կարող եք օգտվել զեղչից, եթե մինչև լուծարքային շրջանի ավարտը հանձնեք Ձեր լուծարքը:
Մարիաննա
01.02.18
Ո՞ր դեպքում է համարվում, որ ուսանողն ունի ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.02.18
Հարգելի՛ Մարիաննա,
Համաձայն ՀՀ կրթության և գիտության 2011 թ.-ի նոյեմբերի 17-ի N1242-Ն հրամանի՝ ուսանողն ունի ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն, եթե ստացել է անբավարար գնահատական նույն առարկայից 3 անգամ կամ 3 և ավելի առարկաներից:
Քրիստինե Բադեյան
29.01.18
Կարո՞ղ է ուսման վարձի զեղչից օգտվել միակողմանի ծնողազուրկ և 3-րդ խմբին պատկանող ուսանողը։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
30.01.18
Հարգելի՛ Քրիստինե,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին: