Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Ընդունված դիմորդների ցուցակները ե՞րբ կհրապարակվեն կայքում:
Ընդունված դիմորդների ցուցակներն արդեն տեղադրված են ԵՊՀ պաշտոնական կայքում:Կարող եք ծանոթանալ պորտալի «Դիմորդ» կայքում:
2
Ե՞րբ պարզ կլինեն ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորները:
Ընդունելության քննությունների անցողիկ միավորներն արդեն հայտնի են: Կարող եք ծանոթանալ պորտալի «Դիմորդ» կայքում:
3
Մինչև ե՞րբ կարող ենք ներկայացնել ատեստատները:
Ատեստատները կարող եք ներկայացնել Ընդունող հանձնաժողով աշխատանքային օրերին, ժամը 10.00-17.00 եւ մինչև հուլիսի 10-ը:
Աննա Պետրոսյան
12.06.17
Սովորում եմ Անգլերեն բաժնի առաջին կուրսում (բակ.առկա) եւ ցանկանում եմ իմանալ, եթե կիսամյակային ՄՈԳ-ս գերազանցի 19.5 միավորը, ապա ուսման վարձի զեղչ կլինի արդյո՞ք եւ եթե այո, ապա քանի՞ տոկոս։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
13.06.17
Հարգելի՛ Աննա,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին:
Սեդա Հարությունյան
10.06.17
Կցանկանայի իմանալ՝ հնարավոր է արդյո՞ք Լեզվաբանություն եւ միջմշակութային հաղորդակցություն (անգլերեն) մասնագիտությունն առաջին կուրսն ավարտելուց հետո փոխել, իսկ ավելի կոնկրետ սովորել Հոգեբանություն մասնագիտությամբ։
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.06.17
Հարգելի՛ Սեդա,
Մեկ մասնագիտությունից մյուսը տեղափոխությունն իրականացվում է համաձայն շարժունության վերաբերյալ համապատասխան կարգի՝ առարկայական տարբերությունների 20 կրեդիտը չգերազանցելու պայմանով, մանդատային հանձնաժողովի դրական կարծիքի եւ ընդունող բուհի ռեկտորի թույլտվությամբ:
Ինգա
10.06.17
Զրո կուրսի ֆակուլտետները եւ ընդունելության կարգը կասե՞ք:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
12.06.17
Հարգելի՛ Ինգա,
ԵՊՀ-ում գործում են Նախապատրաստական դասընթացներ: Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների եւ սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաեւ ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը:
Լիանա
08.06.17
Խնդրում եմ ասել՝ Մշակութաբանություն մասնագիտությամբ ավարտելուց հետո որտե՞ղ կարող եմ աշխատել:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
09.06.17
Հարգելի՛ Լիանա,
Պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության բաժնի շրջանավարտները, ստանալով համապատասխան որակավորում, աշխատանքի են անցնում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի տարբեր բաժիններում, ՀՀ Մշակույթի նախարարությունում, մարզային մշակութային կենտրոններում, Հայաստանի տարբեր թանգարաններում, մշակութային տուրիզմով զբաղվող հաստատություններում, պատկերասրահներում, տուն-թանգարաններում, մշակութային հետազոտություններ կատարող հասարակական կազմակերպություններում, ԶԼՄ-ներում, ԵՊՀ-ում եւ այլ բուհերում, ինչպես նաեւ հանրակրթական դպրոցներում:
Արտակ Բախշյան
06.06.17
Ինչպե՞ս կարող եմ տեղեկանալ մար բուհի ուսման վարձերի զեղչերի ու կրթաթոշակների վերաբերյալ:
ԵՊՀ հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
07.06.17
Հարգելի՛ Արտակ,
Դուք կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական եւ ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգին: