Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Գոհար Գրիգորյան
29.01.21
Ինչպե՞ս կարող եմ ստանալ իմ դիպլոմի միջուկի պատճենը:
Շնորհակալություն։
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
29.01.21
Հարգելի՛ Գոհար, Ձեր դիպլոմի միջուկի պատճենը կարող եք ստանալ ԵՊՀ արխիվից, հեռ.՝ 060710016:
Վաչե Բաղդասրյան
27.01.21
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ընդունելության համար ո՞ր առարկաներից են քննություն հանձնում։
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
29.01.21
Հարգելի՛ Վաչե,
Անցեք հետևյալ հղմամբ :
Լուսինե Մհերյան
27.01.21
Բարև Ձեզ,
Ես Իրավագիտության ֆակուլտետի առաջին կուրսում եմ սովորում
20/20 մոգ ունենալու դեպքում զեղչ ստանալու համար դիմումը առցանց կարո՞ղ եմ արդյոք ուղարկել,և ի՞նչ փաստաթղթեր է պետք կցել դիմումին:
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
29.01.21
Հարգելի՛ Լուսինե,
Անցեք հետևյալ հղմամբ :
Լիլիթ Ղարիբյան
22.10.20
Բարև Ձեզ, ես «Միջազգային հարաբերություններ» բաժինն եմ ուզում ընդունվել։ 0 կուրսի հետ կապված մի քանի հարց ունեմ։ Ներկա պայմաններում համալսարանում կա՞ ինչ-որ մեկը, որը կկարողանա ինձ օգնել։ Նախապես շնորհակալություն։
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
26.10.20
Հարգելի՛ Լիլիթ, ԵՊՀ-ն զրո կուրս, կից քոլեջ կամ ավագ դպրոց չունի: Կարող եք դիմել ԵՊՀ-ում գործող նախապատրաստական դասընթացներին: Հարցերի դեպքում դիմել՝ Մինչհամալսարանական կրթության վարչություն,Նախապատրաստական դասընթացների բաժին, հեռ.` (+374 60) 71-06-79, 76-79 (ներքին), (+374 96) 71-06-79, էլ. փոստ` pre-uec@ysu.am:
Աստղիկ Նազարյան
22.10.20
Բարև ձեզ։ Այս տարի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» բաժին հեռակա կրթաձևով ընդունվելու դեպքում հնարավո՞ր է մյուս տարի փոխել առկա «Թարգմանչություն» բաժին։
Շնորհակալություն։
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
26.10.20
Հարգելի՛ Աստղիկ,
Ուսանողի՝ բուհի ներսում, ինչպես նաև բուհից բուհ տեղափոխությունը, որի ընթացքում կարող է անցում կատարվել մեկ մասնագիտությունից մյուսը կամ փոխվել ուսուցման ձեւը (առկա, հեռակա, հեռավար), իրականացվում է բուհի ռեկտորի հրամանով, ուսանողի անձնական դիմումի համաձայն: Ձեզ ենք ներկայացնում բուհում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգը: