Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Amy Dubitsky
07.09.22
Hello - A graduate of your college is applying to our school. I need to know if the Bachelor in International Relations degree is taught in English, please? Thank you so much in advance for the reply and information.
Dear Amy,

Thank you for your letter. Please write an email to international@ysu.am or diaspora@ysu.am, they will thoroughly answer all your questions.
Taron Mkrtchyan
06.09.22
barev dzez mi xndranq unem dzez chek asi Ռեժիսուրս bajin @ndunvelu hamar inch qnnutyunner petka handznem ete djvar chi kpatasxaneq
Հարգելի՜ Տարոն,

ԵՊՀ-ում «Ռեժիսուրա» բաժին չկա: ԵՊՀ ֆակուլտետներին ծանոթացեք այստեղ :
Մարիամ Մարգարյան
06.09.22
Բարև Ձեզ, մի հարց ունեմ. եթե սովորել եմ հենակետային բժշկական քոլեջում 3 տարի և ցանկանում եմ շարունակել ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտում, միանգամից կնստե՞մ 2-րդ կուրս որպես արդեն քոլեջում սովորած, թե՞ ոչ:
Հարգելի՜ Մարիամ,

այո, հնարավոր է: Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար անհրաժեշտ է զանգահարել ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության կազմակերպչական բաժին՝ 060-710-033 հեռախոսահամարով:
Լուսինե Ղազարյան
05.09.22
Բարև Ձեզ։ Երբվանի՞ց և ինչպե՞ս կարող եմ դիմել, որպեսզի կարողանամ օգտվել վարձավճարի զեղչից։ Շնորհակալ եմ շատ։
Հարգելի՜ Լուսինե,

անհրաժեշտ է մոտենալ համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ, նրանք Ձեզ կտեղեկացնեն բոլոր քայլերի մասին:
Ռոմելա Հախվերդյան
05.09.22
Բարև Ձեզ, դիմորդը առաջին կուրսն ավարտելուց հետո, եթե ցանկանում է տեղափոխվել այլ բուհ, պետք է քննություն հանձնի նոր տեղափոխվի, թե՞ ոչ:
Հարգելի՜ Ռոմելա,

անհրաժեշտ է զանգահարել ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության կազմակերպչական բաժին՝ 060-710-033 հեռախոսահամարով: