Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
ԵՊՀ մագիստրատուրայի կարմիր դիպլոմ ստանալու համար որքա՞ն պետք է լինի ՄՈԳ-ը:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
2
Խնդրում եմ ասել՝ կորցրած դիպլոմի պատճենն ինչպե՞ս է հնարավոր վերցնել այլ անձի միջոցով, քանի որ ես ՀՀ-ում չեմ:
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը կորցրած անձանց սահմանված կարգով տրվում են կրկնօրինակներ՝ Բուհի արխիվում մասնագիտության ուսումնական ծրագրով նախատեսված առարկաների քննական եւ ստուգարքային տեղեկագրերի, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների որոշումների արձանագրությունների եւ այլ փաստաթղթերի (Դիպլոմների գրանցման մատյան, շրջանավարտների հաստատված ցուցակ եւ այլն) առկայության դեպքում: Կորցրած ավարտական փաստաթղթերի կրկնօրինակներում համապատասխան բառերի («Դիպլոմ», «Դիպլոմի հավելված», «Ակադեմիական տեղեկանք») վրա սեւ թանաքով պարտադիր է «Կրկնօրինակ» նշումը: Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթերը տրվում են շրջանավարտներին` անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի ներկայացմամբ, ինչպես նաեւ նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած այլ անձին:
3
Խնդրում եմ տրամադրել վարձերի վճարման հաշվեհամարը:
Դուք փոխանցումը պետք է իրականացնեք բանկում՝ տրամադրելով հետեւյալ վավերապայմանները:Ստացող՝ Երեւանի պետական համալսարան, ՀՎՀՀ` 01506928; «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Հ/Հ 2470100009060000: Անհրաժեշտ է նպատակ կամ մանրամաներ դաշտում պարտադիր նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, բաժինը, մասնագիտությունը, կուրսը, ուսուցման ձեւը (առկա/հեռակա): Միաժամանակ փոխանցման կտրոնի բնօրինակն ուսանողը պարտավոր է պահել իր մոտ՝ հետագայում անհրաժեշտության դեպքում պարզաբանումներ կատարելու համար, իսկ պատճենը հանձնել համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:
Դիաննա Խաչատրյան
08.06.20
Բարև ձեզ, երբ կմեկնարկի 2020-21 թթ․ ուստարվա հեռակա ուսուցման ընդունելությունը:
08.06.20
Հարգելի՛ Դիաննա,

Խնդրում ենք կապվել ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողովի հետ, հեռախոս` +374 60 710 777, Էլ. փոստ` dimord@ysu.am կամ անցեք հետևյալ ՝ հղմամբ :
Աստղիկ Ղազարյան
08.06.20
Բարեւ Ձեզ, հնարավո՞ր է ԵՊՀ մագիստրատուրա սովորել առկա մի ֆակուլտետում, իսկ հեռակա՝ ուրիշ ֆակուլտետում։
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
08.06.20
Հարգելի՛ Աստղիկ,

Անցեք հետևյալ հղմամբ :
Ավետիսյան Սիրարփի
08.06.20
Բարև Ձեզ, որ խնդրեմ կասեք ,կարմիր դիպլոմ ստանալու համար պետք է բոլոր կիսամյակների մոգը 18-ից բարձր լինի՞
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
08.06.20
Հարգելի՛ Սիրարփի,

Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետեւաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Արմինե Ռուստամյան
07.06.20
Բարև Ձեզ, մագիստրատուրայի հայտը լրացնելիս բնակավայրի լրացման հատվածում համակարգի կողմից սխալ է նշված գյուղի անունը (գրելու հատվածը ակտիվ չէ)։
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
07.06.20
Հարգելի՛ Արմինե,
Խնդրում ենք Ձեր հարցերը գրեք հետևյալ էլկտրոնային հասցեին՝ edumag@ysu.am
Ասյա Պողոսյան
07.06.20
Բարև Ձեզ , ԵՊՀ քոլեջ ունի՞ , և եթե այո, ապա որտե՞ղ է այն գտնվում ։
ԵՊՀ հանրային կապերի ծառայություն
07.06.20
Հարգելի Ասյա,
ԵՊՀ-ն կից ավագ դպրոց, զրո կուրս կամ քոլեջ չունի։