Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Մինչև ե՞րբ կարող ենք ներկայացնել ատեստատները:
Ատեստատները կարող եք ներկայացնել Ընդունող հանձնաժողով աշխատանքային օրերին, ժամը 10.00-17.00 եւ մինչև հուլիսի 10-ը:
2
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Մարի
30.04.08
Ես ավարտել եմ այլ բուհ: Այժմ հայցորդ եմ: Գիտեմ, որ ԵՊՀ-ն ունի հունագիտության գիտաուսումնական կենտրոն: Ցանկանում եմ սովորել հին հունարեն: Ինչպե՞ս կարող եմ սովորել: Կարո՞ղ եմ մասնակցել դասախոսություններին:
Գիտական քաղ. եւ միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Գեղամ Գեւորգյան
07.05.08
Հարգելի Մարի,
Հունագիտության գիտաուսումնական կենտրոնում դասընթացներ չեն անցկացվում, այն գիտական կենտրոն է:
Շրջանավարտ
30.04.08
Լսել եմ, որ Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետները միավորվել են, սակայն «Դիմորդում» այդ մասին ոչ մի տեղեկություն չկա: Ճիշտ է արդյո՞ք դա:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
07.05.08
Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետները միավորվելու մասին ինֆորմացիան ճիշտ է:
Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետները Գիտական խորհրդի որոշմամբ միավորվում են: Միավորումը սկսվում է հունիսից 1-ից, դրա համար «Դիմորդում» դրանք դեռ առանձին-առանձին են գրված:
Շրջանավարտ
30.04.08
Կայքի «Դիմորդ-2008» էջում` ֆակուլտետների նկարագրության մեջ, Երկրաբանության ֆակուլտետի բաժնում նշել եք, որ պրակտիկաները անց են կացվում նաեւ ՀՀ սահմաններից դուրս: Ինձ հետաքրքիր է` դա կատարվելու է ուսանողի հաշվի՞ն, թե՞ այդ ծախսերը հոգալու է ԵՊՀ-ն: Լսել եմ, որ Երկրաբանական ֆակուլտետում նման պրակտիկաներ եղել են խորհրդային տարիներին, իսկ հիմա այդպիսի պրակտիկաներ չեն անցկացվում: Ճիշտ է արդյո՞ք դա:
ԵՊՀ Երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան Մարատ Գրիգորյան
04.05.08
ԵՊՀ-ի` արտասահմանյան բուհերի հետ կնքված գրեթե բոլոր պայմանագրերում կան ուսանողների փոխանակման ծրագրեր: Օրինակ` խորհրդային տարիներին ԵՊՀ-ն ունեցել է փոխադարձ կապեր Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետության համալսարանների համապատասխան բաժինների հետ (1976-1989թթ.): Այժմ նույնպես Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության բուհերի հետ ուսանողների փոխանակման ծրագրեր կան, որոնք հովանավորում է գերմանական կազմակերպություններից մեկը (DAAD): Ծախսերի միայն մի մասն է ուսանողը վճարում (ճանապարհածախս):
Նրանք են նշանակում պրակտիկայի օրերը (հոկտեմբեր ամսին), որը հարմար չէ մեզ, բայց հարմար է նրանց: Հույս ունենք, որ ապագայում պրակտիկան կանցկացվի ամռան ամիսներին:
Լիլիթ
29.04.08
Ասացեք, խնդրում եմ, արդյոք բակալավրիատում մեկ կամ երկու 4 ունեցող ուսանողը պետք է գնա բանակ ծառայելու և ուսումը չի կարող շարունակել մագիստրատուրայում: Լսել եմ` նման օրենք է դուրս եկել, ուզում եմ ճշտել դրա հավաստիությունը:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
04.05.08
ԵՊՀ-ում բակալավրիատից անցումը մագիստրատուրա միշտ ընթանում է մրցութային հիմունքներով` կապված յուրաքանչյուր ֆակուլտետի շրջանավարտների միջին բալից: Մի ֆակուլտետում 4-երի քանակը կարող է շատ լինել, մյուսում` քիչ: Տեղերը հաստատվում է կառավարության կողմից, այնուհետեւ համամասնորեն բաշխվում են ֆակուլտետների միջեւ: Մրցույթը տեղի է ունենում օբյեկտիվ հիմունքներով, այսինքն` հաշվի են առնվում ուսանողների միջին գնահատականները: Կարող ենք ասել, որ նման օրենք, պարզապես, ընդունվել չի կարող:
Վահան
28.04.08
Ժամանակին ԵՊՀ-ում գործում էր Արհկոմիտեի ուսանողական միություն կառույցը: Արդյո՞ք այն գոյություն ունի այժմ:
ԵՊՀ Արհկոմիտեի նախագահ Արմեն Ավետիսյան
07.05.08
Այո’, ճիշտ է, ԵՊՀ արհկոմիտեում գործել է Արհկոմիտեի ուսանողական միությունը, որը զբաղվում էր ուսանողների սոցիալական խնդիրներով, ուսանողների համար կազմակերպում էր բազմաբնույթ սպորտային եւ մշակութային միջոցառումներ: Սկսած 2006 թ-ի դեկտեմբերից` ԵՊՀ արհկոմիտեի ուսանողական միությունը լուծարվել է եւ այլեւս գոյություն չունի, որովհետեւ «Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքը չի թույլատրում արհկոմիտեներին ունենալ ուսանող անդամներ եւ զբաղվել ուսանողական խնդիրներով: