Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Հռիփսիմե
22.02.08
Ցանկանում եմ իմանալ` ԵՊՀ-ում կա արդյո՞ք «0 (զրո) կուրսի» ուսուցում:
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
25.02.08
Հարգելի Հռիփսիմե
Եթե «0 (զրո) կուրսի» ասելով հասկանանք այն ուսուցումը, որը թույլ է տալիս ընդունվել բուհ ավարտական քննությունների արդյունքներով, ապա այն գործում է այլ երկրների քաղաքացիների համար: Համալսարանի մինչհամալասարանական կրթության կենտրոնի կազմում գործում են նախապատրաստական դասընթացներ, որտեղ դպրոցի դասերին զուգահեռ ընդունելության քննության ծրագրով սովորելուց հետո կարելի է ընդունվել նախընտրած մասնագիտության հեռակա բաժին:
Անժելա
15.02.08
Ես ավարտել եմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը: Ցանկանում եմ մեկնել Գերմանիա եւ նպատակահարմար եմ գտնում ուսանողական ծրագրերը: Այդ իսկ պատճառով ինձ անհրաժեշտ է ունենալ ուսանողի կարգավիճակ: Կարո՞ղ եմ ընդունվել նույն ֆակուլտետը երկրորդ կիսամյակից:
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
21.02.08
Ո’չ, չեք կարող: Եթե ուզում եք ընդունվել, դիմեք այլ ֆակուլտետ կամ այլ բուհ:
Տաթևիկ Պետրոսյան
14.02.08
2002թ-ին ընդունվել եմ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժինը: Սովորել եմ անվճար: 2003թ-ին վերցրել եմ տարկետում և մեկնել եմ Շվեդիա: Կուզենայի իմանալ` քանի՞ տարի է ուժի մեջ իմ տարկետումը, և արդյո՞ք Դուք ունեք ուսանողների փոխանակման ծրագիր շվեդական որևէ համալսարանի հետ:
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
14.02.08
Հարգելի Տաթևիկ,
Համաձայն գործող կարգի` տարկետում տրվում է մեկ տարով, որից հետո ուսանողը, տարկետումից չվերադառնալու դեպքում, հեռացվում է համալսարանից: Հեռացված ուսանողը կարող է վերականգնվել վճարովի համակարգում 5 տարվա ընթացքում:
Շվեդիայի համալսարանների հետ ուսանողների փոխանակման ծրագրեր Երևանի պետական համալսարանը առայժմ չունի:
Արմինե Եգանյան
06.02.08
Ես ավարտել եմ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը (գերազանցության դիպլոմով): Ցանկանում եմ սովորել ԵՊՀ իրավագիտության բաժնում (հեռակա ուսուցման համակարգով): Արդյո՞ք իմ ունեցած դիպլոմը ինձ տալիս է որոշ արտոնություններ: ՎՊՄԻ ընդունվելիս ես հանձնել եմ հայոց լեզու, հայոց պատմություն և անգլերեն առարկաներից քննություններ: Արդյո՞ք դրանք հաշվի կառնվեն: Հեռակա համակարգում կան արդյո՞ք անվճար տեղեր:
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
08.02.08
Երեւանի պետական համալսարանում կարելի է ստանալ երկրորդ մասնագիտություն նաեւ հեռակա կարգով` առանց ընդունելության քննություններ հանձնելու: Առկա տարբերությունները հանձնելով` կարելի է հրամանագրվել երկրորդ կուրսում: ՈՒսուցումը միայն վճարովի հիմունքներով է:
Աննա
06.02.08
Արդյո՞ք հնարավոր է, որ մեր էլեկտրոնային փոստը մենք` ուսանողներս, բացենք ysu.am domain-ում: Կարծում եմ, որ դա բավականին ներկայացուցչական կդարձնի մեր կայքը, մեր բուհը: Ֆակուլտետներն էլ հնարավորություն կունենան այդտեղ իրենց առանձին կայքերը բացել:
Ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Արսեն Քարամյան
08.02.08
Շնորհակալություն հարցի համար,
Անշուշտ հնարավոր է, պետք է խնդրեմ, որ Դուք դիմեք համակարգչային տեխնիկայի և համակարգչային ցանցի սպասարկման բաժին, որտեղ էլ Ձեզ կաջակցեն:
Ինչ վերաբերում է ֆակուլտետների` առանձնացված կայքեր ունենալու խնդրին, ապա այս պահին նման անհրաժեշտություն չկա, քանի որ գործող www.ysu.am կայքը ընդգրկուն ու համակողմանի ձեւով ներկայացնում է մեր ֆակուլտետները: