Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Մինչև ե՞րբ կարող ենք ներկայացնել ատեստատները:
Ատեստատները կարող եք ներկայացնել Ընդունող հանձնաժողով աշխատանքային օրերին, ժամը 10.00-17.00 եւ մինչև հուլիսի 10-ը:
2
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Արամայիս
08.10.07
Ես սովորում եմ պետության կողմից հավատարմագրված բուհերից մեկի իրավաբանական ֆակուլտետի 1-ին կուրսում, որը բարեհաջող ավարտելուց հետո ցանկանում եմ տեղափոխվել ԵՊՀ: Մեր և ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետների 1-ին կուրսերի ստուգարքների և քննությունների միջև որևէ առարկայական տարբերություն չկա: Խնդրում եմ տեղեկացնել փոխադրման կարգի և դրա հնարավորության մասին 1-ին կուրսի 1-ին կիսամյակի ավարտից հետո: Շնորհակալություն:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
08.10.07
ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված կանոնակարգի համաձայն` ուսանողների բուհից բուհ տեղափոխումն իրականացվում է միայն առաջին կուրսն ավարտելուց հետո: Այսպիսով, առաջին կիսամյակն ավարտելուց հետո որեւէ ուսանող բուհից բուհ տեղափոխվելու հարց չի կարող բարձրացնել:
Համաձայն նույն կարգի` հավատարմագրված ոչ պետական բուհերից տեղափոխությունը կատարվում է ընդունող բուհի ներկայացմամբ, այս պահի դրությամբ որեւէ ուսանող չի բավարարել մեր պահանջները, որպեսզի փաստաթղթերը ներկայացնենք Կրթության եւ գիտության նախարարություն: Ասեմ նաեւ, որ սկսած 1996 թվականից գիտական խորհրդի որոշմամբ, ՀՀ ցանկացած բուհից տեղափոխումն իրավագիտության ֆակուլտետ կասեցված է:
Հեղինե
06.10.07
Հարցս վերաբերում է կրեդիտային համակարգին: Ցանկալի կլիներ, որպեսզի այդ նոր համակարգի վերաբերյալ ուղեցույց եւ տեղեկագիր հրապարակվեր ԵՊՀ պաշտոնական կայքում:
Համալսարանական կրթության զարգացման վարչության պետ Սամվել Կարաբեկյան
10.10.07
Այժմ պատրաստվում է կրեդիտային համակարգին վերաբերող ուղեցույց, որի տպագիր տարբերակին ուսանողներն առաջիկայում հնարավորություն կունենան ծանոթանալու, իսկ էլեկտրոնային տարբերակը կտեղադրվի ԵՊՀ պաշտոնական կայքում:
Հարությունյան Արփի
03.10.07
Արդյո՞ք ԵՊՀ-ն ունի քոլեջ, որտեղ կարողեն 8-րդ դասարանն ավարտած երեխաներն ընդունվել, և եթե ունի, ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնել:
Մինչհամալսարանական կրթության կենտրոնի տնօրեն Վաչագան Գալստյան
05.10.07
Ո´չ, ԵՊՀ-ին կից քոլեջ չկա, փոխարենը` բուհ ընդունվողների համար համալսարանում գործում է նախապատրաստական դասընթացներ:
Բարսեղ
01.10.07
Ասացեք, խնդրում եմ, քննությունը կամ ստուգարքը տապալելուց հետո վերահանձնելու քանի հնարավորություն կա` ներառյալ բաց դռների օրերը, և քանի լուծարքի դեպքում է ուսանողը հեռացվում համալսարանից:
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
08.10.07
Երեւանի պետական համալսարանում ընդունված է երեք լուծարքային շրջան, որն ամփոփվում է ռեկտորատի նիստի ժամանակ, եւ ըստ առաջադիմության որոշվում է հեռացվող ուսանողի անունը:
Մարիետտա
30.09.07
Կցանկանայի իմանալ, թե Արեւելագիտության ֆակուլտետի առաջին կուրսում ի՞նչ միջանկյալ քննություններ կան` դեկտեմբեր ամսվա սկզբին եւ ուսումնական տարվա վերջում:
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
08.10.07
Քանի որ Ձեր հարցում չեք նշել, թե Արեւելագիտության ֆակուլտետի որ բաժնում եք սովորում, հետեւաբար եւ չեմ կարող Ձեզ կոնկրետ պատասխանել:
Ընթացիկ քննությունների քանակի, առարկաների եւ ժամանակացույցի մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ Ձեր դեկանատից: