Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Մինչև ե՞րբ կարող ենք ներկայացնել ատեստատները:
Ատեստատները կարող եք ներկայացնել Ընդունող հանձնաժողով աշխատանքային օրերին, ժամը 10.00-17.00 եւ մինչև հուլիսի 10-ը:
2
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Սերգեյ
13.11.07
Հեռակայի բացակայությունների դէպքում քանի՞ ժամն է թույլատրելի
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
28.11.07
Հաշվի առնելով հեռակա ուսուցման դասաժամերի խիստ սահմանփակ քանակը` անհարգելի բացակայությունները համալսարանում ընդհանրապես չեն թույլատրվում:
Արսեն
31.10.07
Կցանկանայի իմանալ, թե ինչ ստուգարքներ են հանձնելու այս կիսամյակի վերջում միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողները:
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
03.11.07
Այս կիսամյակ ուսանողները ստուգարք կհանձնեն հետեւյալ դասընթացներից` քաղաքացիական պաշտպանության եւ արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բժշկական օգնություն, միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, համակարգչից օգտվելու հմտություններ, էկոլոգիա եւ բնության պահպանության հիմունքներ:
Karlos
28.10.07
Սովորում եմ ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում: Չունեմ բանակի խնդիր, առաջադիմությանս միջաին ցուցանիշը 3,8 է: Կարող եմ արդյո՞ք ընդունվել մագիստրատուրա մաթեմատիկական անալիզի ամբիոն: Կխնդրեի ծանոթացնել ընդունելության կարգին:
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
03.11.07
Ձեր առաջադիմության միջին գնահատականը հնարավոր կլինի հստակ իմանալ 4-րդ կուրսն ավարտելուց հետո միայն, սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ, ԵՊՀ կանոնադրության համաձայն, մագիստրատուրա ընդունվում են միայն առաջադիմության 4 եւ ավելի միջին ցուցանիշ ունեցող ուսանողները: Մագիստրատուրա ընդունելության կարգը կարող եք գտնել ԵՊՀ կայքում:
Աննա
28.10.07
Ես սովորում եմ ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 1-ին կուրսում: Հիվանդության պատճառով չեմ մասնակցել առաջին միջանկյալ քննությանը: Եթե նույն քննության երկրորդ ընթացիկին նույնպես չկարողանամ մասնակցել, լուծարքին ութ հարցի եմ պատասխանելու:
Ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
03.11.07
Լուծարքի ժամանակ պատասխանելու եք չորս հարցի, որոնք կամփոփեն երկու ընթացիկ քննությունները: Սակայն պետք է հիշեք, որ երկու ընթացիկ քննություն չհանձնած ուսանողները քննության ժամանակ գնահատվում են որոշակի սահմանափակումներով:
Սմբատ Խաչատրյան
20.10.07
Չե՞ք գտնում, որ անիմաստ է մարդկանց հարկադրել չբացակայել, ընդսմին հեռացնել բացակայությունների համար: Եթե ուսանողը վճարում է ուսման համար, ապա ինքը պետք է շահագրգռված լինի չբացակայվել, այլ ոչ թե ԵՊՀ-ն: Ի դեպ այդ շատ բացակայվողները հիմնականում վատ առաջադիմություն ունեցող մարդիկ են, որոնց բացակայությունը ավելի հետաքրքիր է դարձնում դասը, քանզի նրանք միշտ խանգարում են:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
22.10.07
ԵՊՀ կանոնակարգի համաձայն` ուսանողների դասերին ներկա գտնվելը պարտադիր է, եւ բացակայությունների համար սահմանված են կարգապահական տույժեր: Այդ հարցում ԵՊՀ-ն շահագրգռված է, որպեսզի չստացվի այնպես, թե ուսանողներն ընդամենը գումար են մուծում համալսարան եւ վերջում գալիս են դիպլոմ ստանալու: