Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Մինչև ե՞րբ կարող ենք ներկայացնել ատեստատները:
Ատեստատները կարող եք ներկայացնել Ընդունող հանձնաժողով աշխատանքային օրերին, ժամը 10.00-17.00 եւ մինչև հուլիսի 10-ը:
2
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Հայկ
17.09.07
Որտե՞ղ կարող ենք դիմել բռնցքամարտի խմբակում գրանցվելու համար:
Ֆիզիկական դաստիարակության եւ սպորտի ամբիոնի վարիչ Հենրիկ Թումանյան
26.09.07
Բռնցքամարտի խմբակում գրանցվելու համար պետք է դիմել ֆիզիկական դաստիարակության եւ սպորտի ամբիոն` բռնցքամարտի մարզիչ Դավիթ Կարապետյանին:
Գեւորգ Սիմոնյան
17.09.07
Ես սովորում եմ արեւելագիտության ֆակուլտետում եւ ցավով պետք է նշեմ զուգարանների վիճակի մասին, որտեղ բացակայում են ամենատարրական պայմանները. ինչպես օրինակ` օճառ, չորացնելու հարմարանք եւ այլն:
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր Արարատ Մալխասյան
20.09.07
Հարցը շատ տեղին է եւ օբյեկտիվ: Այժմ աստիճանաբար բարելավում ենք մասնաշենքերի սանիտարական վիճակը, գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում (բացառությամբ մի քանի ֆակուլտետների) նորոգվել են զուգարանները, իսկ օճառ, չորացնելու հարմարանքների եւ տարրական պայմանների հետ կապված հարցերը քննարկվում են եւ ապագայում կկարգավորվեն:
Լուսինե
15.09.07
Խնդրում եմ ինձ տեղեկացնել ձմռանը ԵՊՀ ո՞ր հանգստյան տանը կարելի է հանգստանալ եւ որքա՞ն է ուղեգրի արժեքը:
ԵՊՀ Արհկոմիտեի նախագահ Արմեն Ավետիսյան
20.09.07
Երեւանի պետական համալսարանի երեք ուսումնաարտադրական բազաներից եւ մեկ մարզաառողջարանային ճամբարից ձմռանն աշխատում է միայն Ծաղկաձորի քաղաքի «Համալսարան» ուսումնաարտադրական բազան, որի մեկ օրվա ուղեգրի արժեքը համալսարանականների համար 6000 դրամ է, որից 3000 դրամը կեցության արժեքն է, 3000 դրամը` սննդի, իսկ այլ քաղաքացիների համար ուղեգրի օրական արժեքը 12000 դրամ է, որից 9000 դրամը` կեցության վճարն է, իսկ 3000 դրամը` սննդի:
Լուսինե
15.09.07
Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի ուսանող եմ, ցանկանում եմ ուսումս շարունակել արտերկրում, արդյո՞ք ԵՊՀ-ն կապեր ունի իսպանախոս որեւէ երկրի հետ (հիմնականում ինձ հետաքրքրում է Իսպանիան): Իսպանիայի կամ Հայաստանի կողմից կա արդյո՞ք պետական ֆինանսավորում այնտեղ սովորելու համար:
Միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր Մարգարով
17.09.07
Երեւանի պետական համալսարանը պայմանագրեր ունի Իսպանիայի Մուրսիայի եւ Բոսրգոսի համալսարանների հետ: Այժմ քննարկման շրջանում է գտնվում Կորդուբայի եւ Լաս Պալմաս Դե Գրան Կանարիայի համալսարանների հետ պայմանագրեր կնքելու հարցը:
Համաձայն այս պայմանագրերի` կատարվելու է նաեւ ուսանողների փոխանակման ծրագրեր, այս պահին քննարկվում են մասնագիտությունները, ուսանողների թիվը, ինչպես նաեւ ֆինանսական պայմանները:
Սարգիս
15.09.07
Ես կարծում, որ համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի ճակատային պատին կարիք կա տեղադրել ՀՀ պետական դրոշը: Դա շենքին կհաղորդի ավելի երիտասարդ, ճոխ եւ ավելի խրոխտ տեսք: Եվ ի՞նչն է պատճառը, որ սյուների վրա դրոշակների ամրակները կան, իսկ դրոշակները չկան:
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր Արարատ Մալխասյան
17.09.07
Դրոշները տեղադրվում են պաշտոնական ընդունելությունների ժամանակ, երբ Մայր բուհ են ժամանում պատվիրակություններ, սակայն դա քննարկման հարց է: Կարելի է քննարկել Հայաստանի պետական դրոշը կենտրոնական մասնաշենքի ճակատային մասում տեղադրելու հարցը: