Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Մուրադ
15.08.07
Ցանկանում եմ իմանալ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետների ցանկը եւ ընդունելության կարգը:
ԵՊՀ մինչհամալսարանական կրթության կենտրոնի տնօրեն Վաչագան Գալստյան
20.08.07
2007/2008 ուսումնական տարվանից Երեւանի պետական համալսարանում 28 մասնագիտությունների գծով հեռակա ուսուցման ծրագիր է իրականացվում: Այն ուսանողները, ովքեր ընդունելության քննությունների արդյունքում մրցույթից դուրս են մնացել, կամ նրանք, ովքեր դրական միավոր չեն ստացել, բայց ուզում են ուսանող լինել, հեռակա ուսուցման համար կարող են դիմել ԵՊՀ ընդունող հանձնաժողով (Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ մարզահամալիր):

Հայտերը կընդունվեն օգոստոսի 27-ից սեպտեմբերի 20-ը: ԵՊՀ հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունները կանցկացվեն հոկտեմբերի 1-12-ը: ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով կստեղծվեն առարկայական քննական հանձնաժողովներ, որոնց կազմում միայն համալսարանի դասախոսներ կլինեն:

Հեռակա բաժնում սովորող ուսանողները կվճարեն տվյալ մասնագիտության համար սահմանված վարձավճարների 70 տոկոսը միայն: Այլ զեղչային համակարգ չի գործելու, այն վերաբերելու է միայն հատուկ արտոնություններ ունեցող դիմորդներին:

Հայտերը լրացնելու համար դիմորդը պետք է ներկայացնի միջնակարգ կրթության ատեստատ, 6 լուսանկար, անձը հաստատող փաստաթուղթ, տղաների դեպքում` նաեւ փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչության մասին, քննավարձը վճարած գումարի անդորրագիր (յուրաքանչյուր հանձնվող քննության համար դիմորդը պետք է վճարի 1500 դրամ), «Հայոց լեզու, գրականություն» առարկայի մրցութային համարվելու դեպքում` ԳԹԿ-ի կողմից տրված վկայագիր, տեղեկանք 2007թ-ի ընդունելության քննությունների վերաբերյալ:
Լիլիթ
18.07.07
Որպես շահառու, կապված երիտասարդ գիտնականներին համալսարանի շրջանավարտների միության կողմից նախաձեռնած բնակարանով ապահովելու ծրագրի հետ,կարո՞ղ եմ տեղեկանալ, թե որ փուլում է այդ գործընթացը,թե դիմողներից ո՞վքեր են ընդգրկվել բնակարան ստացողների ցուցակում, եւ ի՞նչ է նշանակում արտոնյալ պայմաններով հիպոթեք (ի՞նչքան ժամանակով եւ տոկոսադրույքով):
ԵՊՀ Հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
20.07.07
Հարգելի Լիլիթ, առաջին փուլի համար հայտերի ընդունումն արդեն ավարտվել է: Տվյալները մշակման փուլում են: Ճշգրտվում են նաեւ Ձեր բարձրացրած հարցերը: Որոշակի տեղեկատվության առկայության դեպքում անպայման բոլոր հայտատուներին կտեղեկացվի ինտերնետային կայքի եւ ԵՊՀ պաշտոնաթերթի միջոցով:
Մարինա
09.07.07
Ես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի եմ, սովորում եմ Ռուսաստանի բուհերից մեկի երրորդ կուրսում գերազանց եւ լավ գնահատականներով: Այժմ պատրաստվում եմ տեղափոխվել Հայաստան: Կուզենայի իմանալ` արդյոք ես հնարավորություն ունեմ տեղափոխվել ԵՊՀ:
ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
18.07.07
Տեղափոխությունը ԵՊՀ հնարավոր է, եթե Դուք սովորում եք պետական բուհում, երկու բուհերի ուսումնական ծրագրերի միջեւ տարբերությունը շատ մեծ չէ: Սակայն նախ եւ առաջ պետք է համոզվել, որ ԵՊՀ-ում Ձեր ընտրած մասնագիտությանը համապատասխան ֆակուլտետ կա:
Արշակ
05.07.07
Երկու տարի առաջ ավարտել եմ ԵՊՀ ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, ապա զորակոչվել եմ բանակ: Հիմա ուզում եմ ուսումս շարունակել մագիստրատուրայում: Կուզենայի իմանալ ընդունելության կանոնները: Արդյո՞ք բանակում ծառայած շրջանավարտներն ունեն արտոնություններ:
Հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչություն
11.07.07
Երեւանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի 2007-2008 ուստարվա ընդունելության կանոններին կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ www.ysu.am ինտերնետային կայքի «Կանոնակարգեր» բաժնում:
Լիլյա
05.07.07
Ցանկանում եմ իմանալ ՀՀ պետական այլ բուհում մի տարի սովորելուց հետո ԵՊՀ տեղափոխվելու կարգը եւ պայմանները:
Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
10.07.07
Պետական բուհերից տեղափոխումը իրականացվում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ, ըստ որի փոխադրումը կատարվում է այն դեպքում, երբ տարբերությունների թիվը մինչեւ ութն է, եւ առկա է երկու բուհերի թույլատվությունը: Որից հետո քննարկվում է մանդատային հանձնաժողովում եւ ուսանողի հետ անցկացվում է հարցազրույց, դրական պատասխանի դեպքում գրություն է ուղարկվում Կրթության եւ գիտության նախարարություն, եւ նախարարության թույլատվությունից հետո կատարվում է ձեւակերպում: