Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Աշոտ
30.05.07
Ինչո՞ւ համալսարանի գրադարանը չի համալրվում նոր գրքերով: Դրա պատճառով ուսանողները ստիպված են լինում գնել տվյալ մասնագիտական գիրքը ամբիոններից:
ԵՊՀ գրադարանի տնօրեն Աշոտ Ալեքսանյան
04.06.07
Համալսարանի գրադարանը պարբերաբար համալրվում է նոր գրքերով: Եթե նշեիք Ձեզ հետաքրքրող ոլորտը, կարող էի նշել նաեւ գրքերի անունները: Մենք նամակներ ենք գրել բոլոր ֆակուլտետների դեկաններին և խնդրել, որպեսզի ուղարկեն իրենց անհրաժեշտ մասնագիտական գրականության ցանկը: Շատերը մեզ չեն պատասխանել: Ցանկացած նոր ստացված գրականություն անմիջապես տեղափոխվում է ընթերցասրահ: Իսկ սեպտեմբեր ամսից գրադարանում սպասվող բարեփոխումները թույլ կտան բոլոր ուսանողներին ավելի արագ նկատել գրքերի քանակական և որոկական փոփոխությունները:
Ինչ վերաբերում է ամբիոնից գիրք գնելուն, ապա ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով ամբիոններում գիրք վաճառելը արգելվում է:
Համալսարանական
29.05.07
Ես ցանկանում եմ երաժշտությամբ զբաղվել: Ունեմ յոթնամյա երաժշտական կրթություն: Կ՞ա արդյոք համալսարանում երաժշտական խմբակ, և եթե այո, ապա ի՞նչպես մասնակցեմ այդ խմբակի գործունեությանը:
ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դավթյան
04.06.07
ԵՊՀ-ն ունի երաժշտական խմբակներ: Ուրախ ենք, որ պատրաստ եք համագործակցել: Համեցեք ԵՊՀ մշակույթի կենտրոն (ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ): Այստեղ կստանաք Ձեզ անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը եւ կլրացնեք համապատասխան հայտը:
Գաբրիելյան Վարվարա
17.05.07
Ես ապրում եմ Խորվաթիայում: Ավարտել եմ Երեւանի պետական համալսարանը, այժմ պետք է, որ իմ դիպլոմը ճանաչվի նաեւ այս երկրում: Ես պետք է նրանց ներկայացնեմ փաստաթուղթ, որտեղ նշված են ԵՊՀ ընդունվելու պայմաննները եւ չափանիշները: Որտե՞ղից կարող եմ նման տեղեկատվություն ձեռք բերել կամ ո՞ւմ պետք է դիմեմ այդ փաստաթուղթը ստանալու համար:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.06.07
Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել է Լիսաբոնի համաձայնագիրը, որը վերաբերում է ավարտական փաստաթղթերի եւ աստիճանների փոխճանաչմանը: Հայաստանում գործում է «Enic Naric» ցանցի գրասենյակը:
Դուք կարող եք դիմել այն երկրի ազգային գրասենյակ, որտեղ ապրում եք եւ կարծում եմ, որ մեզ մոտ գործող գրասենյակի միջոցով այդ հարցը կկարգավորվի:
Զարուհի Հայրապետյան
17.05.07
1994-ին ավարտել եմ բանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժինը: Ցանկանում եմ շարունակել ուսումս ասպիրանտուրայում կամ հայցորդ ձևակերպվել: Ի՞նչ կարգով դա կարելի է անել: Կ՞ա արդյոք տարիքային սահմանափակում:
ԵՊՀ ասպիրանտուրայի բաժինի վարիչ Նորա Հովսեփյան
04.06.07
Տարիքային սահմանափակում չկա: Սակայն դուք ասպիրանտ լինել այլեւս չեք կարող: Հայցորդ ձևակերպվելու համար եկեք ԵՊՀ ասպիրանտուրայի բաժին: Հայտերն ընդունվում են սեպտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 30-ը: Նշենք որ հայցորդ ձեւակերպվելու համար դիմողը պետք է ունենա տպագրված գիտական հոդվածներ:
Տաթեւիկ
13.05.07
Ինչպե՞ս կարող ենք մենք տեղեկություն ստանալ ԵՊՀ Շրջանավարտների և Կարիերայի կենտրոնի ընթացիկ միջոցառումների վերաբերյալ: Ուսանողների մեծամասնությունը տեղեկություն չի ստանում: Կարծում եմ, շատ արդյունավետ կլինի ունենալ էլեկտրոնային փոստի բազա, և աշխատատեղերի հնարավորության դեպքում տեղեկացնել այդ բազայի միջոցով:
ԵՊՀ շրջանավարտների եւ կարերիայի կենտրոնի տնօրեն Քրիստինե Վարդանյան
20.05.07
Հարգելի Տաթևիկ,
Մենք փորձեցինք ստուգել Ձեր էլեկտրոնային փոստի առկայությունը մեր տվյալների բազայում, սակայն պարզվեց, որ դուք գրանցված չեք: Քանի որ մեզ հայտնի չէ, թե որ ֆակուլտետի շրջանավարտ կամ ուսանող եք Դուք, խորհուրդ ենք տալիս Ձեզ այցելել մեր գրասենյակ` ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի 6-րդ հարկ և գրանցվել: Բացի այդ, կենտրոնի կողմից կազմակերպվող բոլոր միջոցառումների մասին հայտարարությունները փակցվում են ֆակուլտետներում, ինչպես նաև տեղեկատվությունը տարածվում է ուսանողական խորհուրդների և մեր տվյալների բազայում եղած էլեկտրոնային փոստերի միջոցով: