Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Անահիտ Արզումանյան
26.02.07
Պարոն Քարամյան,
Երբվանից է համալսարանում կիրառվելու քարտային մուտքը եւ արդյո՞ք այդ քարտերը փոխարինելու են ուսանողական եւ գրադարանի տոմսերին:
Ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Արսեն Քարամյան
28.02.07
Հաշվի առնելով համալսարանում առկա մասնաշենքերի, իչպես նաեւ ուսանողների եւ դասախոսների քանակը` բավական աշխատատար ու բարդ պրոցես է քարտային համակարգի ներդրման ծրագիրը: Դրան էլ գումարվում է բավականին խոշոր ներդրումը, որը պետք է կատարի համալսարանը: Գործընթացի բանակցությունները պատվեր կատարող համապատասխան կազմակերպության հետ սկսված են, այս պահին որոշակի ժամկետներ նշել չեմ կարող, հնարավոր տարբերակ եմ համարում, որ 2009 թվականի հունվարի 1-ից այն ներդրված կլինի ամբողջ ծավալով: Քարտը փոխարինելու է ուսանողական եւ գրադարանի տոմսերին: Հնարավորություն կա նաեւ ուսանողական նպաստների (թոշակների) ստացումը եւս կազմակերպել այդ քարտերով:
Բաղիշ
25.02.07
Խնդրում եմ պարազաբանեք, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ինչպես պետք է կազմակերպվեն հայոց լեզվի քննությունները նոր ավարտողների եւ երկրորդ անգամ փորձողների համար:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
28.02.07
Վերջերս լրատվամիջոցներով բազմիցս պարզաբանվել է այդ հարցը:
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի համար հայոց լեզուն հանդիսանում է ոչ մրցութային քննություն: Այսինքն`եթե նախկին շրջանավարտը դպրոցում հանձնել է հայոց լեզվի քննություն եւ ավարտական վկայականում ունի այդ գնահատականը, ապա կարիք չկա հայոց լեզվի քննությունը նորից հանձնելու, իսկ նոր ավարտողները հայոց լեզվի քննությունը հանձնում են հեշտացված տարբերակով:
Կարեն
20.02.07
Եթե քույր եւ եղբայր սովորում են նույն ֆակուլտետում, ապա ինչպես պետք է կատարվի նրանց ուսման վարձերի զեղչումը: Եվ ով է որոշում, թե ում պետք է զեղչել:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
22.02.07
ԵՊՀ նախկին կանոնակարգի համաձայն` ուսման վարձը զեղչվում էր, եթե վճարովի համակարգում սովորում էին երեք եւ ավելի ուսանողներ, իսկ նոր կարգը վերաբերում է միայն առաջին եւ երկրորդ կուրսեցիներին: Եթե քույր եւ եղբայր մեզ մոտ սովորում են առաջին եւ երկրորդ կուրսերում, ապա կանոնակարգով սահմանված չափով երկուսի վճարն էլ կզեղչվի: Այստեղ չկա որեւէ մեկին ընտրելու խնդիր:Ուսանողի ուսման վարձը կզեղչվի, եթե նա համապատասխանում է նշված կարգավիճակին:
Դիանա
19.02.07
Խնդրում եմ ինձ օգնել հետեւյալ հարցում: 2002 թվակնին ավարտել եմ Մոսկվայի գործարարական ակադեմիայի իրավաբանական ֆակուլտետը: Կարող եմ կրթությունս շարունակել ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում: Եթե այո, ապա ինչպիսին է փաստաթղթերի մատուցման ընթացքը, վճարման համակարգը եւ այլն:
Հարգանքներով` Դիանա
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
22.02.07
Կարող եք, եթե հաջողությամբ հանձնեք ընդունելության քննությունը, որովհետեւ մեզ մոտ մագիստրատուրայի քննությունը բաղկացած է երկու փուլից. Առաջինը` տվյալ մասնագիտության գծով տվյալ ուսումնական տարում ավարտողների համար, իսկ երկրորդ փուլը` նախորդ տարվա շրջանավարտների համար: Իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի համար պահանջվում է բազային իրավաբանական կրթությունը, որը Դուք ունեք, կարող եք դիմել եւ քննության արդյունքներով մասնակցել մրցույթին:
Ս. Մարիամ
16.02.07
Ասացեք խնդրեմ, ջեռուցվելու են արդյո՞ք ԵՊՀ գրադարանի ընթերցասրահները:
ԵՊՀ գրադարանի տնօրեն Աշոտ Ալեքսանյան
26.02.07
Գրադարանի ընթերցասրահներն այս տարի էլ են ջեռուցվել, բայց քանի որ ջեռուցիչները թիթեղյա են, դռները լավ չեն փակվում, եւ պատուհանների արանքներում կան մեծ անցքեր, անգամ իդեալական ջեռուցման դեպքում հնարավոր չէ շենքը տաքացնել: Այժմ փոխում ենք գրապահոցի պատուհանները, եւ նախատեսվում է մինչեւ մյուս ձմեռ կարգավորել ընթերցասրահների ջեռուցումը: