Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Հասմիկ
16.02.07
Վաճառվում են ԵՊՀ ուսանողների ձեռքի աշխատանքները: Արդյո՞ք հնարավոր է վաճառքի հանել ուսանողների ձեռքով արված լուսանկարները, պատրաստված կոլաժները կամ կարված զգեստները: Ու՞մ պետք է դիմել դրա համար:
Ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Արսեն Քարամյան
18.02.07
Հուշանվերների մեր վաճառասրահում հնարավոր է վաճառքի հանել ուսանողների ձեռքի այլ աշխատանքներ եւս: Պետք է դիմել ԵՊՀ շրջանավարտների միավորում` «Շրջանավարտ» ՍՊԸ-ի տնօրինությանը:
Կարինե
16.02.07
Նկատել եմ, որ արդեն գործում է ԵՊՀ դեղատունը: Ասացեք խնդրեմ, կարելի՞ է վստահ լինել դեղերի ժամկետայնությանը: Ո՞ր կազմակերպությունն է ապահովում դեղերի մատակարարումը: Տարբերվո՞ւմ են արդյոք դեղերի գները մյուս դեղատների գներից:
Ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Արսեն Քարամյան
18.02.07
Անշուշտ, կարելի է վստահել դեղերի ժամկետայնությանը, յուրաքանչյուր դեղի փաթեթավորման վրա առկա է ժամկետայնության նշումը: Դեղերի մատակարարումն իրականացնում է «Ալֆա ֆարմ» ընկերությունը: Գների տեսանկյունից համալսարանական դեղատունը մատչելի պայմաններ է առաջարկում համալսարանականներին, քանի որ խնդիրը ոչ թե գումար, շահույթ ստանալն է, այլ մատչելի, առաջին անրհաժեշտության դեղորայքով համալսարանականներին ապահովելն է:
Արման Ղարագուլյան, ԵՊՀ փիլիսոփայության եւ հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ
23.01.07
Շուրջ մեկ տարի է մեր ֆակուլտետը տեղափոխվել է նոր մասնաշենք, սակայն մինչ այժմ մասնաշենքում բուֆետի տարրական հարմարություն չկա: Մի բաժակ թեյ կամ սուրճ խմելու համար պիտի հասնենք առնվազն «Շրջանային»: Ի՞նչ է մտածում համալսարանի ղեկավարությունն այս ուղղությամբ, և արդյո՞ք հնարավոր չէ մասնաշենքում գոնե սուրճի ապարատ տեղադրել:
Ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Արսեն Քարամյան
29.01.07
Համալսարանի ղեկավարությունն արդեն քննարկում է այդ հարցը: Տարածքն արդեն ընտրված է եւ, կարծում եմ, մոտ մեկ ամսից նոր մասնաշենքի բուֆետը կսկսի գործել: Իսկ սուրճի ապարատ այդ մասնաշենքում նախկինում տեղադրված է եղել, պարզապես սպառման ծավալների հետ կապված այն հանվել է:
Մ. Բաղդասարյան
16.01.07
Կա՞ արդյոք իրավագիտության ֆակուլտետում հեռակա ուսուցում: Կարո՞ղ եմ այդ մասին մանրամասներ իմանալ:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
19.01.07
Այս պահին Երեւանի պետական համալսարանում հեռակա ուսուցումը գործում է միայն երկու մասնագիտության գծով` տնտեսագիտության եւ իրավագիտության: Այն միայն բարձրագույն կրթություն ունեցող անձանց համար է: Կարեւոր չէ, թե որ բուհը կամ ֆակուլտետն է ավարտել դիմորդը. նա պարզապես հանձնում է տարբերությունները եւ ընդունվում հեռակա ուսուցման բաժին: ԵՊՀ գիտխորհրդի առաջիկա նիստում մենք քննարկելու ենք 2007-2008 ուստարվանից հեռակա ուսուցման բաժնի վերաբացման հարցը: Բնականաբար, ոչ բոլոր ֆակուլտետներում կլինի հեռակա ուսուցում, քանի որ կան մասնագիտություններ, որոնց գծով հեռակա ուսուցումը չի իրականացվում:
Զառա Այվազյան
13.01.07
Ես կցանկանայի ճշտել մանրամասներ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված ամսագրերի մասին:
ԵՊՀ գիտական քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր Սամվել Հարությունյան
29.01.07
Գործում են ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված հետեւյալ ամսագրերը.
ա. դոկտորական եւ թեկնածուական ատենախոսությունների համար
«Ագրոգիտություն»
«Աստղաֆիզիկա»
«Բանբեր Երեւանի համալսարանի»
«Դեղեր եւ բժշկություն»
«Երեւանի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր»
«Էկոնոմիկա»
«Էջմիածին»
«Իրան Նամե»
«Իրավագիտության հարցեր»
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների»
«Հայաստանի բժշկագիտություն»
«Հայաստանի կենսաբանական հանդես»
«Հայաստանի կիրառական քիմիայի հանդես»
«Հայաստանի վիրաբուժության լրատու»
«Հայաստանի շինարարների ասոցիացիայի տեղեկագիր»
«Հայկական բանակ»
«Հայկական քիմիական ամսագիր»
«ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ»
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր» (բոլոր սերիաները)
«Նեյրոքիմիա»
«Նոր դար»
«Նորք»
«Պատմաբանասիրական հանդես»
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ կառավարում»
"Изменяющееся общество"
"Конституционное провосудие"
բ. միայն թեկնածուական ատենախոսությունների համար
«Առողջապահություն»
«Արցախ»
«Բնագետ»
«Բնօրրան»
«Գարուն»
«Գիտություն եւ տեխնիկա»
«Գործարար Հայաստան»
«Կանթեղ»
«Կառավարում»
«Կրթությունը եւ գիտությունը Ղարաբաղում»
«Հայացք Երեւանից»
«Հայաստանի բնություն»
«ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր»
«Պետություն եւ իրավունք»
«Օրինականություն»
"Русский язык в Армении"
"Рынок капитала в Армении"

Նոր անուններ ցուցակում ընդգրկելու համար անհրաժեշտ է տվյալ խմբագրության հայտը եւ ԲՈՀ-ի որոշումը: