Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Աննա
20.06.07
Ավարտել եմ ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, ուզում եմ իմանալ` արդյո՞ք մագիստրատուրայում կարող եմ հեռակայել, ի՞նչ քննություններ պետք է հանձնեմ եւ ե՞րբ:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
02.07.07
Երեւանի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի համակարգում առայժմ հեռակա ուսուցում չի իրականացվում:
Քնարիկ Մարտիրոսյան
20.06.07
Ավարտել եմ ԵՊՀ հոգեբանության բաժինը, ցանկանում եմ իմանալ, թե հոգեբանության բաժնի մագիստրատուրայում արդյո՞ք կա հեռակա ուսուցում, եթե այո, ապա ի՞նչ է անհրաժեշտ ընդունելության համար:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
01.07.07
Մագիստրատուրայի համակարգում հեռակա ուսուցում չի իրականացվում:
Հռիփսիմե
10.06.07
Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ: Ունի արդյոք ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը «այսպես կոչված» զրո կուրս: Եթե այո, ապա ի՞նչ է անհրաժեշտ ընդունվելու համար:
ԵՊՀ ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
12.06.07
ԵՊՀ-ն զրո կուրսեր չունի: Սակայն համալսարանը ունի նախապատրաստական ֆակուլտետ, որտեղ սովորողներն ստանում են ԵՊՀ ընդունվելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Բեհդադ
08.06.07
Ցանկանում եմ հարցնել, թե ռուս գրականություն ուսումնասիրել ցանկացող արտասահմանյան ուսանողի (բակալավր) համար հայերենը պարտադիր դասընթաց է, թե կամընտրական:
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչության պետ Ալեքսանդր Մարգարով
12.06.07
Հայերենի ուսուցումը ԵՊՀ-ում պարտադիր է, բայց արտասահմանցի ուսանողն ինքն է որոշում ինչպես ուսումնասիրել լեզուն: Համալսարանը տալիս է հնարավորություն, դուք, ըստ Ձեր ցանկության, կարող եք մասնակցել կամ ընդհանուր ծրագրով նախատեսված դասընթացներին, կամ ուսումնասիրել լեզուն հատուկ խմբի հետ:
Աննա
07.06.07
Ես սովորում եմ ԵՊՀ-ում: Ինձ մի հարց է հետաքրքրում կապված բացակայությունների հետ: Որքանով որ տեղյակ եմ, արձակվել է մի հրաման, համաձայն որի 30 ժամ բացակա ունեցող ուսանողները կստանան նկատողություն կամ կհեռացվեն: Խնդրում եմ ճշտեք: Քանի՞ ժամ բացակայության դեպքում կստանան նկատողություն, խիստ նկատողություն կամ կհեռացվեն:
ԵՊՀ ուսումնական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյան
12.06.07
Հրաման իսկապես կա: Ռեկտորի 11.01.07 թ.-ի հրամանի համաձայն ուսումնական կիսամյակի ընթացքում 30 ժամ անհարգելի բացակայության դեպքում համապատասխան ֆակուլտետի դեկանի կողմից տվյալ ուսանողին հայտարարվում է նկատողություն: 60 ժամ անհարգելի բացակայության դեպքում ուսանողը նկատողություն է ստանում ռեկտորից: 90 ժամ անհարգելի բացակայության պարագայում ուսանողին հայտարարվում է խիստ նկատողություն, իսկ 120 ժամի դեպքում ուսանողը պարզապես հեռացվում է համալսարանից: