Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Անուշ
02.05.07
Մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսից ուսուցումը հնարավո՞ր է փոխել հեռակա:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
10.05.07
Մագիստրատուրայում հեռակա կարգով ուսուցում մեզ մոտ դեռ չունենք:
Լիլիա
01.05.07
Արդյոք կա՞ն ֆակուլտետներ, որտեղ ուսուցումը ռուսերեն լեզվով է, եւ հնարավո±ր է ընդունելության քննություններն հանձնել ռուսերեն լեզվով:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
08.05.07
Բոլոր մասնագիտությունների համար ուսուցման լեզուն հայերենն է, բացառությամբ այն ֆակուլտետների, որտեղ մասնագիտական առարկան ուսուցանվում է տվյալ լեզվով: Սակայն, պաշտոնապես ուսուցումը ռուսերենով կամ որեւէ օտար լեզվով այսօր համալսարանում չի իրականացվում, իսկ եթե իրականացվի, ապա «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն`այն կկիրառվի արտասահմանցի ուսանողների համար:
Ընդհանուր կրթական առարկաների համար (ֆիզիկա, մաթեմատիկա) թույլատրվում է ռուսերենով ընդունելության քննություն հանձնել, այդ մասին նշված է Կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից սահմանված եւ հաստատված ընդունելության կանոնակարգի մեջ: Ասեմ նաեւ, որ հայոց լեզուն պարտադիր է բոլոր մասնագիտությունների համար, սակայն, եթե դիմորդը չի ուսումնասիրել այդ առարկան, ընդունելության կանոնների համաձայն կարող է հանձնել այլ առարկա:
Հրաչ
26.04.07
Արդյոք կա ձեր բուհում իրավագիտության ֆակուլտետի հեռակա բաժին:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
05.05.07
Իրավագիտության եւ տնտեսագիտության ֆակուլտետներում կա երկրորդ մասնագիտություն` հեռակա ուսուցման ձեւով:
Խուդոյան Հովհաննես
07.04.07
ԵՊՀ մարզադահլիճներն ահավոր վիճակում են: Ի՞նչ քայլեր են կատարվում այդ ուղղությամբ:
ԵՊՀ գլխավոր ինժեներ Արմեն Հարությունյան
10.04.07
Այժմ համալսարանում վերանորոգման աշխատանքներն ընթանում են ուսումնական գործընթացին նպաստող շենքային պայմանների ուղղությամբ, որոնց ավարտից հետո անմիջապես կզբաղվենք մարզադահլիճների վերանորագման խնդրով:
Արմենուհի
27.03.07
Բանասիրական ֆակուլտետի հեռակա բաժնում սովորելու համար ի՞նչ քննություններ են հանձնելու, եւ արդյոք աշխատողների համար կգործի զեղչային համակարգ:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
03.04.07
Հեռակա բաժին ընդունվելու համար հանձնում են այն քննությունները, որոնք ընդունված են ստացիոնալ համակարգում, իսկ աշխատողների վարձավճարների զեղչման հարց առանձին քննարկման թեմա է, առայժմ որեւէ բան որոշված չէ: