Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Սամվել
27.03.07
Ես արտասահմանյան քաղաքացի եմ, ավարտում եմ 11-րդ դասարանը: Կուզենայի իմանալ, թե ինչպես կարող եմ ընդունվել ԵՊՀ համաշխարհային տնտեսագիտության ֆակուլտետ:
Ալեքսանդր Մարգարով, Միջազգային համագործակցության վարչության պետ
30.03.07
11-րդ դասարանն ավարտած արտասահմանյան քաղաքացին ԵՊՀ կարող է ընդունվել ինչպես ընդհանուր հիմունքներով, այնպես էլ որպես արտասահմանցի քաղաքացի: Որոշիչ նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե որտեղ է դիմորդը ավարտել դպրոցը: Եթե վերջին երեք տարին դուք մշտական բնակվել եւ դպրոցն ավարտել եք արտասահմանում, արտասահմանյան երկրի քաղաքացի եք, ապա կարող եք դիմել ԵՊՀ որպես արտասահմանյան քաղաքացի:
Դրա համար անհրաժեշտ է հայերենի իմացություն: Հարցազրույցի ընթացքում կորոշվի հայերենի իմացության Ձեր մակարդակը: Եթե այն բավարար է, ապա հնարավորություն կստանաք միանգամից ընդունվել առաջին կուրս: Իսկ եթե հայերենի իմացությունն, այնուամենայնիվ, բավարար չլինի, ստիպված կլինեք նախ ընդունվել արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետ: Այնուհետեւ ավարտական քննությունները հանձնելու դեպքում կարող եք դիմել ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ: ԵՊՀ-ն չունի համաշխարհային տնտեսագիտության ֆակուլտետ, սակայն ունի միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն: Բակալավրիատն ավարտելով դուք կարող եք ստանալ տնտեսագետ որակավորումը, իսկ շարունակելով ուսումը մագիստրատուրայում ստանալ նաեւ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների մասնագետի որակավորում:
Կարեն
26.03.07
Կա՞ն արդյոք արտոնություններ մագիստրատուրայի ընդունելության հարցում բանակից վերադարձած անձանց համար:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
02.04.07
Բանակից վերադարձած անձանց համար գործում է այն արտոնությունը, որ անկախ իրենց առաջադիմությունից կարող են մասնակցել ընդունելության քննությանը:
Հեյդար Նարգեսի
24.03.07
Ես Իրանում ապրող քուրդ եմ և ապրում եմ Սանանդայում` Քուրդիստանում: Ես ունեմ մագիստորսի աստիճան ընդհանուր լեզվաբանության գծով, բակալավրի աստիճան` անգլերենի դասավանդման գծով: Կցանկանայի իմանալ արդյոք կարող եմ ընդունվել ասպիրանտուրա Արեւլագիտության ֆակուլտետում: Որոնք են ամենաանհրաժեշտ փաստաթղթերը:
Ալեքսանդր Մարգարով, Միջազգային համագործակցության վարչության պետ
27.02.07
Եթե Ձեր ստացած որակավորումները պետական ճանաչվող բուհից է, ապա դուք առանց խնդրի կարող եք շարունակել ուսումը մեզ մոտ, այդ թվում նաեւ արեւելյան լեզուների գծով: Արեւելագիտության ֆակուլտետում սովորելու, ապա նաեւ թեկնածուական պաշտպանելու համար լավ կլիներ, որ ընտրած մասնագիտությունը նշեիք նախօրոք` ճշտելով, թե արդյոք այդ ժամանակահատվածում համալսարանը ունի տվյալ լեզվի ազատ պրոֆեսոր, ով կարող է դառնալ Ձեր աշխատանքի ղեկավարը:

Ստորեւ ներկայացնում եմ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցուցակը:

Արտասահմանյան քաղաքացիների ընդունելության կանոններն ու կարգը
1. ԵՊՀ-ում սովորելու համար դիմած արտասահմանյան քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
1.1 Դիմումի ձև
1.2 ԵՊՀ ռեկտորի անունով հասցեագրված նամակ, ուր պետք է նծված լինի մասնագիտությունը
1.3 Ինքնակենսագրություն
1.4 Կրթության մասին վկայականի պատճեն, հաստատված նոտարի կողմից, ուր ներառված պետք է լինեն առարկաները և քննությունների արդյունքնեևը
1.5 Առողջական վիճակի մասին վկայական, տրված պետական բուժ. Հիմնարկության կողմից
1.6 Անձնագրի պատճեն, հաստատված նոտարի կողմից
1,7 Ծննդյան վկայականի պատճեն, հաստատված նոտարի կողմից
1.8 6 լուսանկար( 4x5 չափի)

2. Նրանք, ովքեր ցանկանում են ԵՊՀ ընդունվել որպես հետազոտողներ, ( 1-2 կիսամյակ տևողությամբ), ասպիրանտուրա ( 3 տարի), պետք է ներկայացնեն հետևյալ հավելյալ փաստաթղթերը.
2.1 Ուսումնական պլան և հակիրճ հոդված (անոտացիա)ապագա ատենախոսության վերաբերյալ, նշելով վերջինիս վերնագիրը
2.2 2-3 հոդված ատենախոսության թեմայի վերաբերյալ կամ հրատարակված հոդվածների պաշտոնապես հաստատված ցանկ
Ֆերնանդո
24.03.07
Ես ցանկանում եմ իմանալ թե հնարավոր է համալսարանում սովորել հայոց լեզու առանց անգլերենի իմացության: Իմ մայրենի լեզուն իսպաներենն է , ես ապրում եմ Արգենտինայում և կարող էի գնալ այնտեղ, սակայն իմ անգլերենի գիտելիքները բավարար չեն:
Ալեքսանդր Մարգարով, Միջազգային համագործակցության վարչության պետ
27.03.07
Ոչ մի խնդիր, կարող եք գալ Հայաստան: Այստեղ կազմակերպվում են ինչպես խմբային, այնպես էլ` անհատական դասընթացներ:
Սասուն
02.03.07
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում ինչպես պետք է կազմակերպվեն հայոց լեզվի քննությունները նոր ավարտողների համար լինելու է Ա տարբերակը, թե` Ա+Բ:
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
05.03.07
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի համար հայոց լեզուն հանդիսանում է ոչ մրցութային քննություն: Նոր ավարտողները հայոց լեզվի քննությունը հանձնում են հեշտացված տարբերակով (Ա տարբերակով):