Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Նելլի Վարդանյան
06.12.06
Ես ավարտել եմ Երեւանի պետական համալսարանը: Այժմ Գերմանիայում ասպիրանտ եմ գենետիկայի գծով: Կա՞ աջակցման որեւէ ծրագիր Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-ում պաշտպանած մասնագետների համար, ովքեր, վերադառնալով Հայաստան, աշխատանքի անցնեն այդտեղ: Եթե չկա, արդյոք պետք չէ՞:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
14.12.06
Աշխատանք գտնելու համար պարտադիր չէ պաշտպանել Գերմանիայում կամ այլ երկրում: Աշխատանք կարող են գտնել նաեւ Հայաստանում համապատասխան գիտական աստիճան ունեցողները: Եթե խոսքը վերաբերում է Երեւանի պետական համալսարանում աշխատելուն, ապա Դուք պետք է կապ հաստատեք բուհի` համապատասխան մասնագիտություն դասավանդող ֆակուլտետի հետ: Ես համոզված եմ, որ եթե Դուք համապատասխան ֆակուլտետի ներկայացուցչի հետ կապ հաստատեք, առաջին հերթին հենց ֆակուլտետը շահագրգռված կլինի, որ Դուք վերադառնաք եւ որեւէ ստորաբաժանման մեջ աշխատեք: Եթե մենք խոսում ենք առհասարակ Հայաստանում աշխատանք գտնելու մասին, ապա նման հարց կարելի է ուղղել նաեւ ՀՀ վարչապետին:
Նարինե
02.12.06
Այս տարի ավարտել եմ Երևանի Պետական Համալսարանը և չեմ գտել աշխատանք իմ մասնագիտությամբ: Կցանկանայի իմանալ` որքանո՞վ է աջակցում ԵՊՀ-ի կարիերայի կենտրոնը ուսանողների աշխատանք գտնելու խնդրին:
ԵՊՀ շրջանավարտների եւ կարերիայի կենտրոնի տնօրեն Քրիստինե Վարդանյան
08.12.06
ԵՊՀ շրջանավարտների եւ կարերիայի կենտրոնն ունի շրջանավարտների բազա. գործատուներից ստանալով աշխատահայտերը` մենք այն ուղարկում ենք բազայում գրանցված շրջանավարտներին: Քանի որ հստակ չեք նշել Ձեր անունը, ազգանունը, ֆակուլտետը, ապա չենք հարող հստակ պատասխանել: Այցելեք շրջանավարտների եւ կարերիայի կենտրոն կամ էլեկտրոնային փոստով ուղարկեք վերոնշյալ տվյալները, եւ Ձեզ կգրանցենք շրջանավարտների բազայում:
Ս. Խաչատրյան
26.11.06
Ե՞րբ է ԵՊՀ-ում ներմուծվելու կրեդիտային համակարգը:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
07.12.06
2006 թվականի հունիսի 1-ին ԵՊՀ գիտխորհուրդը հաստատել է կրեդիտային համակարգի անցման ժամանակացույցը, ըստ որի, մագիստրատուրայում ներմուծում կիրականացվի 2007-2008 ուստարում, իսկ բակալավրիատում` 2008-2009 -ին:
Աննա
25.11.06
Որքանով ինձ հայտնի է, ԵՊՀ շենքում եւ ընդհանրապես հասարակական վայրերում ծխելն արգելված է: Մինչդեռ համալսարանի միջանցքներում այնքան են ծխում, որ քայլելն անգամ տհաճ է: Համալսարանի ղեկավարությունը որեւէ միջոց չի՞ ձեռնարկում դա վերացնելու համար:
ԵՊՀ Տնտեսական գծով պրոռեկտոր Սարգիս Շահազիզյան
07.12.06
Համալսարանում ծխելու խնդիրը կանոնակարգելու հետ կապված ԵՊՀ ռեկտորատը նախապատրաստում է հրաման: Շուտով այդ որոշումը կլինի, հրամանը կիջեցվի, եւ համալսարանում ծխելու խնդիրը կկարգավորվի: Միջանցքներում կամ բակում կլինեն ծխելու համար հատկացված տեղեր, հնարավոր է նաեւ, որ համալսարանի ներսում ծխելն արգելվի, եւ մարդիկ ծխեն դրսում:
Բարեկամ
08.11.06
Ճիշտ է արդյո՞ք այն պնդումը, որ վճարովի հիմունքներով ընդունված ուսանողների ուսման վարձերից դասախոսների աշխատավարձին գումար չի հատկացվում: Եթե այո, ինչու՞:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
15.11.06
Իհարկե ճիշտ չէ: Վարձավճարների մոտ 70 տոկոսը հատկացվում է աշխատավարձերի ֆոնդին, իսկ պետությունից դասախոսական անձնակազմին տրվող աշխատավարձերը կազմում են ընդամենը 20 տոկոս: