Հարց տալ
Ամենաշատ տրվող հարցերը
1
Արդյո՞ք հեռակա մագիստրատուրայի գերազանց սովորող ուսանողները ստանում են կարմիր դիպլոմ։ Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ գնահատակնների կամ ՄՈԳ-ի դեպքում:
Համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգի 25-րդ կետի, սահմանված է, որ կրեդիտային համակարգով ուսումնառության դեպքում գերազանցության դիպլոմ տրվում է բակալավրիատում միջին որակական գնահատականի հնարավոր առավելագույն արժեքը` 90 %, իսկ մագիստրատուրայում` 95%-ն ապահովելու դեպքում: ԵՊՀ-ում գործում է 20-միավորանոց սանդղակ, հետևաբար 95% -ին համապատասխանում է ՄՈԳ-ի 19 միավորը:
Քաղաքացի Սահակյան
21.09.06
Կաշառակերության դեմ պայքարը համալսարանի ամենացավոտ խնդիրներից է:
Ինչ գործնական քայլեր եք նախապատրաստում այդ ուղղությամբ:
ԵՊՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյան
21.09.06
Այդ հարցում ես ակնկալում եմ բոլորիդ աջակցությունն ու համագործակցությունը: Ուսանողները, ծնողները, հասարակությունը, լրատվամիջոցները եթե փորձեն օգնել մեզ այդ հարցում, վստահ եմ, որ կստացվի: Մեր հասարակության շրջանում միտում կա խոսելու կոռուպցիայի մասին, բայց ոչ երբեք` պայքարի միջոցներ ձեռնարկելու:
Պապին Մուրադյան, 4-րդ կուրս
20.09.06
Խնդրում եմ նշել ուսանողների հետ կատարվող աշխատանքներում թիվ մեկ խնդիրը:
ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների եւ հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Արսեն Քարամյան
21.09.06
Բոլոր խնդիրներն, ըստ էության, կարեւոր են: Բայց մեկ հանգամանք կա, որի շուրջ կարելի է մանրամասն խոսել: Այսօր ուսանողը իր իրավունքների եւ պարտականությունների իմացության լուրջ խնդիր ունի: Այդ բացը լրացնելու համար հայեցակարգային մոտեցում պիտի մշակվի: Դրան, բնական է, կնախորդեն լայն քննարկումները, փաստաթղթի վերաբերյալ իրենց կարծիքը կհայտնեն բոլոր ցանկացողները: Վստահ եմ, որ դրանից փաստաթուղթը միայն կշահի, ավելի մոտ կլինի ուսանողնին:
Պարտականությունների դեպքում ուսանողները թերեւս ավելի տեղեկացված են, քանի որ առնչվում են դրան ամեն օր, սակայն իրավունքների մասով տեղեկատվության մակարդակը բավականին ցածր է: Հասարակական լայն քննարկումներից հետո մշակվելու է այդ փաստաթուղթը, այնուհետեւ ներկայացվելու է ԵՊՀ գիտական խորհրդի քննարկմանը եւ հաստատմանը: Դա դառնալու է մի տեսակ ներքին սահմանադրություն ուսանողների համար, կարգավորելու է նաեւ ուսանող-դասախոս, ուսանող-վարչակազմ փոխհարաբերությունները:
Անահիտ Էվոյան, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
20.09.06
Ինչ անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկվում համալսարանում դասավանդման նոր մոտեցումների, մեթոդոլոգիայի ներդրման առումով, արդյոք վերջինս թողնված է դասախոսի հայեցողությանը:
ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյան
25.09.06
Առաջիկայում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենալու Երեւանի պետական համալսարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հարցերում, որովհետեւ Հայաստանը 2005 թ-ից միացել է Բոլոնիայի գործընթացին, վերջինս էլ որոշակի պահանջներ է դնում բարձրագույն կրթության վերաբերյալ: Կա հիմնական 3 պահանջ, որ անպայման պիտի գործի: 1-ինը երկաստիճան կրթական համակարգն է, 2-րդը` կրեդիտային համակարգը` որպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հիմնական ձեւ, 3-րդը` կրթական որակի ապահովումն է:
Այս տարվա հունիսի 1-ին ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ հաստատվել է կրեդիտային համակարգի ներդրման ժամանակացույցը: Դա լուրջ փաստաթուղթ է: Ընդգրկում է բոլոր այն հիմնախնդիրները, որ մենք ունենք ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հարցում` կապված կրեդիտային համակարգի հետ, ինչպես նաեւ` գործողությունների մոտավոր ժամանակացույցը, թե երբ, ինչ եւ ինչպես պետք է իրականացվի: 2006-2007 ուսումնական տարին կլինի նախապատրաստական, հաջորդ` 2007-08 ուս.տարում կանցնենք կրեդիտային համակրգի մագիստրատուրայի մակարդակում, եւ միայն 2008-09 ուսումնական տարում անցում կկատարվի այս համակրգին բակալավրիատի 1-ին կուրսեցիների համար:
Մեթոդոլոգիայի առումով պիտի ասեմ, որ յուրաքանչյուր ֆակուլտետ ունի մեթոդական խորհուրդ, որի գործառույթներից մեկը դասավանդման ձեւերի մշակումն է, նորերի առաջարկը: Նաեւ ունենք համահամալսարանական մեթոդական խորհուրդ, որ զբաղվում է այդ հարցերի քննարկմամբ: Դասավանդման խնդիրները լինելու են ինչպես նորաստեղծ համալսարանական կրթության զարգացման վարչության, այնպես էլ ուսումնամեթոդական վարչության ուշադրության կենտրոնում: Ֆակուլտետ-ռեկտորատ կապը այս դեպքում անմիջականորեն գործում է, հետադարձ կապն էլ հատկապես այս դեպքում լիովին ապահովված է: