Հայտարարություններ

 Հոդվածների ընդունում

 

ԱՐԴԻ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 

խորագրով ժողովածուի համար

 

 

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը (ԳՀԱԿ) հայտարարում է հոդվածների աբստրակտների ընդունում իր հերթական ժողովածուի համար: Աբստրակտներն ընդունվում են մինչև 2021 թվականի մարտի 20-ը (ներառյալ): Ժողովածուն առցանց կհրատարակվի մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 31-ը:


ԳՀԱԿ-ի հերթական ժողովածուն նվիրված կլինի նախորդ տարվա ընթացքում սկսված և դեռևս շարունակվող ճգնաժամերի՝ համավարակ, պատերազմ, բնական աղետներ, և դրանց հետ կապված գենդերային առաձնահատկություններին։ 2020 թվականին թե համավարակը և թե պատերազմը շատերի համար տեսանելի դարձրեցին գենդերային հիմնախնդիրների հետ առնչվող մասնագետների համար արդեն վաղուց ակնհայտը․ կանայք և տղամարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում և ապրում տարատեսակ իրավիճակներն ու ճգնաժամերը, դրանք տարբեր ուժգնության, ծավալների և ձևերի ազդեցություն են ունենում կանանց և տղամարդկանց վրա։ Իսկ  նման իրավիճակում էլ ավելի ակնհայտ է դառնում, որ ճգնաժամերով պայմանավորված կանանց և տղամարդկանց խնդիրների լուծմանն անհրաժեշտ են առանձին մոտեցումներ։ Պարզ դարձավ նաև, որ մի շարք քաղաքականություններ և ճգնաժամերին արագ արձագանքման պետական և ոչ պետական ծրագրեր լիարժեք չեն կարողանում ապահովել կանանց և տղամարդկանց համար ծառայությունների և աջակցության հասանելիությունը պարզ պատճառով, քանի որ դրանք չեն դիտարկվում և ուսումնասիրվում գենդերային ոսպնյակների միջոցով։

Այս իրավիճակը հաշվի առնելով ԳՀԱԿ-ը հայտարարում է իր նոր հոդվածների ժողովածուի մասին, որում ընդգրկված հեղինակներից մեկը կարող ես լինել հենց դու։

Հոդվածների թեմատիկ ուղղությունները կարող են լինել, սակայն սահմանափակված չեն հետևյալով.

 


·        Պատերազմ

·        Համավարակ

·        Քաղաքականություն

·        Կրթություն

·        Մշակույթ

·        Սփյուռք

·        Կոռուպցիայի դեմ պայքար

·        Առողջապահություն

·        Տնտեսություն

·        Միգրացիա

·        Քաղաքացիական հասարակություն

·        Արժանապատիվ կյանք

·        Հավասարություն և արդարություն

·        Բռնություն և բռնության մշակույթ


 

Բոլոր թեմատիկ ուղղություններին անդրադարձը պետք է լինի Հայաստանում գենդերային հիմնախնդիրների և որևէ ճգնաժամի միջև կապերի վերլուծության տեսանկյունից (թեմատիկ ուղղությունները կարելի է ներկայացնել նաև միախառնված): Հոդվածի 2/3-ից ավելին պետք է պարունակի հենց գենդերային ուսումնասիրություն կամ վերլուծություն: Հոդվածները, որոնք ուղղված կլինեն նշված և այլ թեմաներին, սակայն չեն ունենա գենդերային վերլուծություն, բնականաբար չեն դիտարկվի որպես ժողովածուի մաս: Ցանկալի է, որ հոդվածները արդյունքում ենթադրեն նաև քաղաքականությունների մշակմանը և/կամ փոփոխությանն ուղղված առաջարկություններ։

 

Կարևոր վերջնաժամկետներ

 

·        Աբստրակտի/ամփոփման և ինքնակենսագրության ներկայացում  - մինչև 400 բառ – մարտի 20

·        Ընդունում կամ մերժում – ապրիլի 3

·        Ամբողջական հոդվածի ներկայացում (ըստ ստորև բերված չափանիշների) – հուլիսի 30 (ներառյալ)

·        Հեղինակների հետ ընթացիկ խմբագրական աշխատանքներ – մինչև նոյեմբերի 30

·        Ժողովածուի առցանց հրատարակում – 2021 դեկտեմբեր

 

Աբստրակտին ներկայացվող պահանջներ.

Հեղինակների կողմից ներկայացվող աբստրակտները պետք է չգերազանցեն 400 բառը: Լինեն հակիրճ, հստակ ներկայացնեն հոդվածի էությունը, արդիականությունը, և ինչպես այն կարող է օգտագործվել հետագա պետական և ոչ պետական քաղաքականությունների մշակման գործընթացներում: Եթե հետագայում հոդվածը հիմնվելու է կիրառական հետազոտության վրա, ապա պետքէ նշել ֆինանսավորման աղբյուները և հետազոտական մեթոդները ևս: Լեզուն հայերեն կամ անգլերեն:

 

Աբստրակտի հետ միասին պետք է ուղարկել ձեր կարճ կենսագրությունը կամ CV:

 

Հոդվածին ներկայացվող պահանջներ

Ընտրված աբստրակտների հիման վրա գրված հոդվածների էջերի քանակը 10-13 էջ է՝ առանց տողերի միջև հեռավորության: Հոդվածը պետք է պարունակի հստակ հղումներ տեքստում և լարժեք օգտագործված գրականության ցանկ հոդվածի վերջում: Գրականության ցանկը այս հոդվածների համար պարտադիր է: Առանց գրականության ցանկի հոդվածները կարճ ժամկետում պետք է լրացվեն՝ հրատարակման ընդունվելու համար: Հոդվածի լեզուն կարող է լինել հայերեն կամ անգլերեն: Ցանկացած դեպքում հոդվածը պետք է պարունակի 5-7 բանալի բառ, ինչպես նաև հոդվածի երկլեզու (հայերեն և անգլերեն) ամփոփում կես էջի սահմաններում: Դրանք պետք է տեղադրված լինեն հոդվածի վերջում՝ օգտագործված գրականության ցանկից առաջ: Հոդվածի ներկայացման տեխնիկական չափանիշներն են՝ Arial կամ Arial Unicode, 12 pt տառաչափ, 1 տողերի միջև հեռավորություն: Լուսանցքները բոլոր կողմերից 1-ական կամ default տարբերակով: Հոդվածի տեքստը պետք է տպված լինի unicode տարբերակով, այլապես չի ընդունվի ժողովածուի համար: Բոլոր չափանիշներին խնդրում ենք հետևել ըստ կարգի: Հոդվածը պետք է ուղարկել ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեին MicrosoftWord ֆորմատով:

 

Հարցերի և պարզաբանումների համար խնդրում ենք նամակ գրել հետևյալ հասցեին՝ cgls@ysu.am։

 

 

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն է, որը մասնագիտացված և խորացված ուսումնասիրություններ է կատարում գենդերային և կանանց հիմնախնդիրների ոլորտում: Կենտրոնը զբաղվում է թե հետազոտական աշխատանքներով և թե թեմատիկ կարճաժամկետ դասընթացների կազմակերպմամբ: Ավելին իմանալու համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ նշված էլեկտրոնային հասցեով, կամ այցելել մեր կայք՝ ysu.am/gender

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ,

ՀՈԳԵԲԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

 

 

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը (ԵՊՀ ԳՀԱԿ) Կանանց ռեսուրսային կենտրոն (ԿՌԿ) և Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն (ՍԲՃԿ) ՀԿ-ների հետ համատեղ կազմակերպում է մասնագիտացված կարճաժամկետ դասընթացներ
• հոգեբանների
• սոցիալական աշխատողների
• իրավաբանների

համար։

Դասընթացները նվիրված են նշված մասնագիտական ուղղություններում գենդերային բռնության դեպքերի հետ աշխատանքի պրակտիկ գիտելիքներին և հմտություններին։
Մինչև 2021 թվականի դեկտեմբեր ամիսը նախատեսվում է ունենալ 5 կարճաժամկետ դասընթաց, որոնց ընթացքում սոցիալական աշխատանքի, հոգեբանության, իրավաբանության մասնագետները ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ կսովորեն կամ կխորացնեն իրենց գիտելիքները գենդերային զգայուն մոտեցումների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձեռք կբերեն հմտություններ՝ աշխատելու գենդերային բռնության դեպքերի հետ։
Դասընթացը հատկապես պրակտիկ մասնագետների համար է, սակայն ցանկության և գրանցման դեպքում խմբեր կլինեն նաև նշված մասնագիտությունների ուսանողների համար։

Դասընթացը տևում է 6 օր, յուրաքանչյուր օր 2,5-3 ժամ (ներառյալ ընդմիջում)։ Դասընթացի հստակ օրերի, պլանի, ինչպես նաև նեղ թեմատիկ ուղղությունների մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ընտրված մասնակիցներին։ Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախնական գրանցում, որից հետո մեր թիմը կհրավիրի ձեզ հարցազրույցի։ Եթե դուք գրանցվել եք առաջին խմբում ընդգրկվելու համար, սակայն այդ խումբն արդեն համալրվել է, հոգ չէ, մենք ձեզ կներառենք հաջորդ խմբերից որևէ մեկում՝ նախապես ձեզ տեղեկացնելով։

Դասընթացներին գրանցվելու համար խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղումով՝
https://docs.google.com/.../1cVhIaD.../edit

Դասընթացի մասնակցության ավարտին դուք ձեռք կբերեք
- բազմակողմանի պրակտիկ գիտելիքներ
- նոր և ավելի ընդլայնված մասնագիտական ցանց
- ԵՊՀ ԳՀԱԿ վկայական

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!
Վկայականն ի վերջո ստանալու համար հաշվի են առնվելու հետևյալ գործոնները․
- Մասնակցություն դասընթացի բոլոր օրերին
- Բովանդակային ակտիվություն
- Թեստավորման արդյունքներ

Դասընթացներին կարող եք գրանցվել առանց վերջնաժամկետի։
Առաջին խմբի մեկնարկը առաջին խմբի մեկնարկը՝ փետրվարի 15-ից։
Դասընթացները կազմակերպվելու են առցանց տարբերակով։
Դասընթացներըը կվարեն գենդերային բռնության դեպքերի հետ աշխատանքի փորձառություն ունեցող մասնագետներ՝
Հոգեբանների համար՝ Սիրանուշ Դավթյան․ 2010թ. ավարտել է ԵՊՀ-ի հոգեբանության և փիլիսոփայության ֆակուլտետը: 2012թ. ստացել է Կլինիկական հոգեբանի մագիստրոսի կոչում: Այժմ ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ասպիրանտ է:
Սոցիալական աշխատողների համար՝ Աննա Հովհաննիսյան․ 2011թ. ավարտել է ԵՊՀ-ի սոցիալական աշխատանքի բաժինը, իսկ 2013թ.՝ ԵՊՀ-ի սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն մագիստրոսական ծրագիրը:
Իրավաբանների համար՝ Նվարդ Փիլիպոսյան․ 2013թ․ավարտել է ՀԱՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան, ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ է, 2012թ․ ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր /1550/։

 

 

 

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԳՀԱԿ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ ՀԱՄԱՐ

 

 

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը հայտարարում է հոդվածների ընդունում հերթական ժողովածուի համար: Հոդվածներն ընդունվում են մինչև 2018 թվականի նոյեմբերի 27-ը (ներառյալ): Ժողովածուն առցանց կհրատարակվի մինչև հաջորդ տարեսկիզբ:

 


Այս անգամ մենք ևս անդրադառնալու են Հայաստանի համար այդքան կարևոր թեմայի՝ "Թավշյա հեղափոխությանը", և փորձելու ենք հեղափոխական և հետհեղափոխական գործընթացները վերլուծել գենդերային ոսպնյակների միջոցով: Հոդվածները կարող են ուղղված լինել ոչ միայն բացթողումներին և հիմնախնդիներներին, այլ հատկապես շեշտադրեն լուծման ուղիները հենց գենդերային տեսանկյունից: Հոդվածների ժողովածուի համար նախատեսված աշխատանքները իրենց բնույթով կարող են լինել հանրամատչելի և գիտական աշխատանքի միաձուլումներ, որպեսզի ներգրավեն ավելի մեծ լսարաններ, լինեն հեշտ ընթեռնելի և կարողանան իրենց ուղերձը հստակ հասցնել հանրությանը` հիմնվելով արդեն իսկ իրականացված հետազոտութունների և ոլորտի տեսական նյութերի վրա:

 

 

Հոդվածների թեմատիկ ուղղությունները կարող են լինել, սակայն սահմանափակված չեն հետևյալով. 

 • Քաղաքականություն
 • Կրթություն
 • Մշակույթ
 • Սփյուռք
 • Կոռուպցիայի դեմ պայքար
 • Առողջապահություն
 • Տնտեսություն
 • Միգրացիա
 • Քաղաքացիական հասարակություն
 • Արժանապատիվ կյանք
 • Հավասարություն և արդարություն

 

Բոլոր թեմատիկ ուղղություններին անդրադարձը պետք է լինի գենդերային վերլուծության տեսանկյունից: Հոդվածի 2/3-ից ավելին պետք է պարունակի հենց գենդերային ուսումնասիրություն կամ վերլուծություն: Հոդվածները, որոնք ուղղված կլինեն նշված և այլ թեմաների, սակայն չեն ունենա գենդերային վերլուծություն, բնականաբար չեն դիտարկվի որպես ժողովածուի մաս:

 

 

Կարևոր վերջնաժամկետներ

 

 • Աբստրակտի/ամփոփման ներկայացում - մինչև 400 բառ - սեպտեմբերի 27
 • Ընդունում կամ մերժում - հոկտեմբերի 3
 • Ամբողջական հոդվածի ներկայացում (ըստ ստորև բերված չափանիշների) - նոյեմբերի 27
 • Ժողովածուի առցանց հրատարակում – 2018 տարեվերջ (ենթակա է հստակեցման)

 

Աբստրակտին ներկայացվող պահանջներ.

 

Հեղինակների կողմից ներկայացվող աբստրակտները չպետք է գերազանցեն 400 բառը: Լինեն հակիրճ, հստակ ներկայացնեն հոդվածի էությունը, արդիականությունը, և ինչպես այն կարող է օգտագործվել հետագա պետական և ոչ պետական քաղաքականությունների մշակման գործընթացներում: Եթե հետագայում հոդվածը հիմնվելու է կիրառական հետազոտության վրա, ապա ցանկալի է նշել հետազոտական մեթոդները ևս: Լեզուն հայերեն կամ անգլերեն:

 

 

Հոդվածին ներկայացվող պահանջներն են՝

 

Ընտրված աբստրակտների հիման վրա գրված հոդվածների էջերի քանակը 10-13 էջ է: Հոդվածը պետք է պարունակի հստակ հղումներ տողատակում: Գրականության ցանկը այս հոդվածների համար պարտադիր է: Առանց գրականության ցանկի հոդվածները կարճ ժամկետում պետք է լրացվեն՝ հրատարակման ընդունվելու համար: Հոդվածի լեզուն կարող է լինել հայերեն կամ անգլերեն: Ցանկացած դեպքում հոդվածը պետք է պարունակի 5-7 բանալի բառ, ինչպես նաև հոդվածի երկլեզու (հայերեն և անգլերեն) ամփոփում կես էջի սահմաններում: Դրանք պետք է տեղադրված լինենք հոդվածի վերջում՝ օգտագործված գրականության ցանկից հետո: Հոդվածի ներկայացման տեխնիկական չափանիշներն են՝ Arial կամ Arial Unicode, 12 pt տառաչափ, 1,5 տողերի միջև հեռավորություն: Լուսանցքները բոլոր կողմերից 1-ական կամ default տարբերակով: Հոդվածի տեքստը պետք է տպված լինի unicode տարբերակով, այլապես չի ընդունվի ժողովածուի համար: Բոլոր չափանիշներին խնդրում ենք հետևել ըստ կարգի: Հոդվածը պետք է ուղարկել ստորև նշված էլեկտրոնային հասցեին MicrosoftWord ֆորմատով:

 

 

Հարցերի և պարզաբանումների համար խնդրում ենք զանգահարել 060710390 (ժամը 14:00 - 17:00) հեռախոսահամարով կամ նամակ գրել հետևյալ հասցեին՝ cgls@ysu.am.

 

  

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն է, որը մասնագիտացված և խորացված ուսումնասիրություններ է կատարում գենդերային և կանանց հիմնախնդիրների ոլորտում: Կենտրոնը զբաղվում է թե հետազոտական աշխատանքներով և թե թեմատիկ կարճաժամկետ դասընթացների կազմակերպմամբ: Ավելին իմանալու համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ նշված հեռախոսահամարով կամ էլեկտրոնային հասցեով, կամ այցելել մեր կայք՝ ysu.am/gender.

 

 

 

 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը (ԵՊՀ ԳՀԱԿ) հայտարարում է ընդունելություն կարճաժամկետ դասընթացների շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է տրամադրել համալիր գիտելիքներ և հմտություններ գենդերային հիմնահարցերով և կանանց հիմնախնդիներով զբաղվող, ինչպես նաև հարակից գիտական ճյուղերում գործունեություն ծավալող սկսնակ և կայացած մասնագետներին, ովքեր հետաքրքրված են և/կամ աշխատանքային գործունեության բերումով առնչվում են գենդերային զգայունության ապահովման հարցերին թե հասարակական, թե պետական, թե մասնավոր սեկտորներում:

 

ԵՊՀ ԳՀԱԿ-ի կողմից առաջարկվում են հետևյալ դասընթացները.

 

1.    Գենդերային քաղաքականության մշակում և ներդնում

2.    Գենդերային զգայուն բյուջետավորում և աուդիտ

3.    Կանայք, բանակցություններ և խաղաղաշինություն

4.    Արվեստ և ֆեմինիզմ/ Կանայք արվեստում

5.    Միջմշակութային հաղորդակցություն և գենդերային խտրականություն

6.    Բիզնես հաղորդակցություն կանանց համար

7.    Ռազմավարական կառավարում ղեկավարների համար

8.    Միգրացիոն գործընթացների գենդերային առանձնահատկությունները

9.    Իրավական դաշտի գենդերային ուսումնասիրություն

     Կանանց և գենդերային հիմնախնիրներին վերաբերող հռչակագրերի և տեղական օրենսդրական իրավական ակտերի ուսումնասիրություն

     Գենդերահեն իրավախախտումների դեպքում կանանց իրավունքների պաշտպանության պրատիկա

     Մարդու իրավունքները և գենդերային հիմնախնդիրները

10.  Սոցիալական աշխատանք. ֆեմինիստական հեռանկարներ

11.  Գենդերային հիմնախնդիրների հաղթահարումը հոգեբանության տեսանկյունից

12.  Գենդերը սոցիոլինգվիստիկայի համատեքստում

13.  Առաջնորդական ներուժի բացահայտում և կանանց առաջնորդության խթանում

14.  Կառավարում (մենեջմենթ) և կանանց ձեռներեցություն

15.  Մարքեթինգ․գովազդի առանձնահատկությունները կանանց և տղամարդկանց համար

16.  Հայ կանանց պատմությունը 19-20-րդ դարերում

17.  Գենդերային և ֆեմինիստական հետազոտական մոտեցումների պրակտիկ կիրառումը

18.  Կանանց և գենդերային հիմնահարցերը հանրային կառավարման մեջ

19.  Միջոցների հավաքագրում (ֆանդրայզինգ)  և սոցիալական ձեռներեցություն

20.  Հանրային առողջապահություն և կանանց իրավունքներ

21. Գենդերային զգայուն լրատվություն

 

Դասընթացները կմեկնարկեն 2017 թվականի սեպտեմբերից: Դասընթացների տևողությունը 4-ից 6 շաբաթ է՝ կախված դասընթացի բովանդակությունից և ծավալից, ինչպես նաև դիմորդների քանակից: Յուրաքանչյուր դասընթացավար իր ոլորտի պրոֆեսիոնալ ներկայացուցիչ է, ով ընտրվում է ըստ իր ոլորտում ունեցած գիտելիքի, փորձի, ինչպես նաև միջազգային մակարդակում ունեցած հաջողությունների և ձեռք բերած փորձի հիման վրա: Դասընթացավարները վերապատրաստվել են արտասահմանյան մի շարք ԲՈՒՀ-երում՝ Արիզոնայի պետական համալսարանում, Կանզասի, Օքսֆորդի համալսարանում, Կենտրոնական եվրոպական համալսարանում, ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Բերկլիի, Վիեննայի և այլ համալսարաններում:

 

Դասընթացների արժեքը՝ 30 000 - 90 000 ՀՀ դրամ:

Յուրաքանչյուր առանձին դասընթացի ավարտին տրվում է ԵՊՀ ԳՀԱԿ վկայական:

 

Առկա է նաև ճկուն զեղչային համակարգ՝

ԵՊՀ ուսանողների համար - 20 % զեղչ

ԵՊՀ աշխատակիցների համար - 15 % զեղչ

 

Անհրաժեշտության դեպքում գործում են նաև կորպորատիվ փաթեթներ:

 

Մանրամասների և հայտերի համար կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 060 710390 հեռախոսահամարով և/կամ նամակ գրել cgls@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին:

 

 

 

«ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ XXI ԴԱՐՈՒՄ»

գիտաժողովի մասնակցության հրավեր
10 մայիսի, 2016


Երևանի պետական համալսարանի Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԵՊՀ ԳՀԱԿ) հրավիրում է մասնակցելու «Գենդերային ուսումնասիրությունների ինստիտուցիոնալացման մշակութային համատեքստը XXI դարում» խորագրով գիտաժողովին:

Գիտաժողովի նպատակն է հանրությանը ներկայացնել վերջին տարիներին կազմակերպված միջոցառումները և գործողությունները, որոնք ուղղված են գենդերային հիմնախնդիրների լուծմանը և ինստիտուցիոնալ մակարդակում միջամտությունների իրականացմանը: Գիտաժողովի ընթացքում փորձ է արվելու մեկտեղել ոլորտում ներգրավված մասնագետների տեսակետները գենդերային օրակարգի հրատապ հարցերի շուրջ, ինչպես նաև ներկայացնել կատարված վերջին հետազոտությունների արդյունքները: Այս միջոցառումը նպատակ ունի նաև գիտական հարթակ ստեղծելու գենդերային հիմնախնդիրների մշակութային ընկալումների քննարկման և XXI դարում դրանց փոխակերպումները ներկայացնելու համար: 

Գիտաժողովի ընթացքում կքննարկվեն այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝

 • Գենդերային ուսումնասիրությունների մշակութային ասպեկտները
 • Գենդերային ուսումնասիրությունների ինստիտուցիոնալացման առանձնահատկությունները,
 • Գենդերային ուսումնասիրությունների ինստիտուցիոնալացմանը նպաստող և խոչընդոտող գործոնները
 • Գենդերային ուսումնասիրությունների զարգացման հեռանկարները ինստիտուցիոնալ մակարդակում

 

Ով կարող է մասնակցել.

Միջոցառումը նախատեսված է սոցիալական և հարակից ոլորտների ուսանողների, գենդերային հիմնախնդիրներով գործնականում զբաղվող մասնագետների, ոլորտի ակտիվիստների, ակադեմիական ոլորտում գենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ զբաղվող մասնագետների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից գենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությամբ և ցանկանում են իրենց ներդրումն ունենալ դրանց լուծման եղանակների և դրանց մշակութային համատեքստի քննարկման գործում:

Զեկույցի համառոտագրերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2016 թ. ապրիլի 30-ը, ժամը 17:00, cgls@ysu.am էլ. հասցեին՝ թեմայում նշելով “May conference abstract”: 


Համառոտագիրը 350 բառի սահմաններում պետք է ներկայացնի ելույթի հստակ վերնագիրը, ընդհանուր նպատակը և ուղղությունները: Համառոտագրերը գրելիս պետք է օգտագործել Arial Unicode կամ Sylfaen տառատեսակները 11 տառաչափով՝ առանց տողերի միջև հեռավորության: 

Զեկույցները (հայերեն կամ անգլերեն՝ զեկուցողի հայեցողությամբ) պետք է արտացոլեն վերոնշյալ թեմաներից մեկը, պարունակեն նորարարական գաղափար և չգերազանցեն 10-15 րոպե ելույթի ծավալը: 


Գիտաժողովի ընթացքում ներկայացված զեկույցների նյութերը կտպագրվեն միջոցառման գիտական լրագրում:

Հարցերի դեպքում կարող եք նամակ գրել նշված էլեկտրոնային հասցեին կամ զանգահարել 060 710 390 հեռախոսահամարով երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 14:00 – 17:00:
«ԿԱՆԱՅՔ, ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ» 

մագիստրոսական նոր ծրագրի հայտարարություն


Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը հայտարարում են 2016-2018 թթ. ընդունելություն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում` «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ երկամյա նոր ծրագրի համար: Ուսումնական ծրագրի ավարտին շրջանավարտները ձեռք կբերեն Սոցիոլոգիայի մագիստրոսի կոչում` «Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մասնագիտացմամբ: Մագիստրոսական ծրագիրը սպասարկվելու է Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի կողմից:

 

«Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մագիստրոսական ծրագիրը Հայաստանում առաջինն է և ներառում է կրթական այնպիսի մոդուլներ, ինչպիսիք են՝

 • Կանանց համաշխարհային շարժման պատմությունը 19-րդ և 20-րդ դարերում,
 • Մշակութային հաղորդակցություն և գենդերային խտրականություն,
 • Կանանց առաջնորդությունը գլոբալացման համատեքստում,
 • Գենդեր և սոցիալական քաղաքականություն,
 • Գենդերային հետազոտությունների մեթոդաբանություն,
 • Կանայք և սոցիալական շարժումները հետխորհրդային ժամանակաշրջանում,
 • Հաղորդակցման գենդերային առանձնահատկությունները,
 • Կանայք, առաջնորդություն, կառավարում,
 • Ռազմավարական կառավարում:

 

«Կանայք, առաջնորդություն և զարգացում» մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում դասավանդող դասախոսներն (Լիլիթ Շաքարյան, Տաթևիկ Սարգսյան, Անի Կոջոյան, Աննա Գևորգյան, Անի Մանուկյան, Քնարիկ Առաքելյան) ունեն մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն և ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Հայաստանում կանանց առաջնորդությանն ուղղված գործընթացներին և հետազոտություններին: Դասախոսական կազմի վեց անդամներ 2013-2014 թթ. նաև վերապատրաստվել են Արիզոնայի պետական համալսարանի (ԱՊՀ) Սոցիալական փոխակերպումների ֆակուլտետում:

 

Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներին հնարավորություն կընձեռվի ունենալու մենթորներ և գիտական ղեկավարներ Արիզոնայի պետական համալսարանի Կանանց և գենդերային ուսումնասիրությունների ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմից:  Այժմ քննարկման փուլում են ԵՊՀ-ի և ԱՊՀ-ի կողմից համատեղ մշակված առցանց դասընթացներ առաջարկելու և միացյալ կրթական աստիճան ստեղծելու հնարավորությունները, ինչը մագիստրոսական ծրագրի ուսանողներին թույլ կտա ներգրավվել ցանկացած համատեղ առցանց դասընթացում և ստանալ ԱՊՀ-ի հետ միացյալ կրթական աստիճան:

 

ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի (ԳՀԱԿ) գործունեության ընթացքում հայերենով թարգմանվել է կանանց, գենդերային, ինչպես նաև առաջնորդական ուսումնասիրությունների ծավալուն գրականություն: Բացի այդ՝ կենտրոնում հասանելի են կրթական մի շարք ռեսուրսներ, որոնք հնարավորություն կտան ապագա ուսանողներին ձեռք բերելու մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն: Մագիստրոսական ծրագրի ուսանողները հնրարավորություն կունենան նաև ներգրավվելու Կենտրոնի կողմից իրականացվող հետազոտական աշխատանքներին:

 

Մագիստրոսական ծրագիրը իրականացվում է որպես ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) «Կանանց առաջնորդություն. Հայաստանում գենդերային հավասարության ապահովման և կանանց հնարավորությունների ընդլայնում» եռամյա ծրագրի արդյունք:

 

ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) իրականացնում է հետազոտական, կրթական լայնածավալ գործառույթներ և հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, տեղական հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ աջակցում է կանանց մասնագիտական
առաջխաղացմանը:ԵՊՀ ԳՀԱԿ նպատակն է բարձրացնել հայ հասարակությունում գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ տեղեկացվածության մակարդակը, ուսանողներին ապահովել կանանց և գենդերային ուսումնասիրությունների վերաբերյալ կատարելագործված
դասընթացներով, կազմակերպել կարիերայի զարգացմանը նպաստող սեմինարներ և դասընթացներ, զարգացնել գենդերային հիմնախնդիրների շուրջ հանրային քննարկումները և որպես հետազոտական կենտրոն՝ ծառայել գենդերային հավասարության ու կանանց առաջնորդության հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտությունների ու պետական քաղաքականության առաջխաղացմանը:

 

Հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն՝ զանգահարելով 060 710390 կամ գրելով cgls@ysu.am էլ. հասցեին:

 

Ուսման վարձավճարը 1 տարվա համար կազմում 450 000 ՀՀ դրամ:

 

2016-2018 թթ. մագիստրատուրայի ընդունելության և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին ծանոթանալու համար դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, Մագիստրատուրայի բաժին, http://ysu.am/entrant/hy/1372846047:
«ԿԱՆԱՅՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ԱՆՀԱՅՏ «ԹԱԳՈՒՀԻՆԵՐԻՆ» ՓՆՏՐԵԼՈՎ»“Կանանց ռեսուրսային կենտրոն” հասարակական կազմակերպությունը Հարավային Կովկասում Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի տարածաշրջանային գրասենյակի (Թբիլիսի) հետ համատեղ կազմակերպում է հանրային դասախոսությունների շարք, որոնք նվիրված են Հայաստանում կանանց հիմնախնդիրների պատմության և արդի իրավիճակի ուսումնասիրությանն ու քննարկմանը:

Այս հանրային միջոցառումը ներառում է 6 դասախոսություններ, որոնք ներկայացնում են հայ կանանց հիմնախնդիրները մարդկային կենսագործունեության տարբեր բնագավառներում՝ արվեստ, քաղաքականություն, զանգվածային լրատվամիջոցներ, տնտեսական հարաբերություններ: Դասախոսությունների ընթացքում քննարկվելու են նաև ֆեմինիզմի և գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության շրջանում տարածում գտած թյուր ընկալումները: Դասախոսությունների ժամանակացույցը՝
Սեպտեմբեր 17
` “Միֆեր ֆեմինիզմի “վտանգների” մասին.ֆեմինիզմի ընկալումները հայ հասարակությունում”, Բանախոս՝ Աննա Ոսկանյան, սոցիալական աշխատանքի փորձագետ, Հոկտեմբեր 1` “Առկախված ֆեմինիզմ. ինչպես խաչվող հասկացություններն ու տնտեսական շահերը հայ կանանց ազատագրման համար գոյացրին ոչ բարենպաստ միջավայր”, Բանախոս՝ Նվարդ Մանասյան, կրթության ոլորտի փորձագետ, Հոկտեմբեր 15` “Կանանց շարժումը Հայաստանում”, Բանախոս՝ Անահիտ Հարությունյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, "Երևելի տիկնանց դարը" գրքի հեղինակ, Հոկտեմբեր 29` “Կանայք հայաստանյան քաղաքականության մեջ և քաղաքական տեքստերում”, Բանախոս՝ Ռուզաննա Ծատուրյան, ազգագրագետ, Նոյեմբեր 12՝ “Կանայք և հայաստանյան զանգվածային լրատվամիջոցները”, Բանախոս՝ Աննա Գևորգյան, իրանագետ, Նոյեմբերի 26` “Կանանց արվեստն ընդդեմ ֆեմինիստական արվեստի. Հայաստանի ժամանակակից արվեստի պրակտիկաների կատեգորիաները և հակասությունները”, Բանախոս՝ Սուսաննա Գյուլամիրյան, Արվեստի և մշակութային ուսումնասիրությունների լաբորատորիայի տնօրեն: Հանդիպումները տեղի են ունենալու երեկոյան ժամերին՝ 18:00-ից մինչև 20:00, Ականաթ սրճարանում, ք. Երևան, Կողբացի 28: Դասախոսությունների լեզուն՝ հայերեն: Դասախոսությունների ավարտին մասնակիցներին տրվելու են վկայականներ: Դրանք ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է մասնակցել բոլոր դասախոսություններին: Մասնակցության համար անհրաժեշտ է գրանցվել՝ լրացնելով դիմում-հայտը (վստահեցնում ենք, որ այն ձեզանից երկար ժամանակ չի խլի): Գրանցման վերջնաժամկետը՝ սեպտեմբերի 5:Ինչպե՞ս գրանցվել:1. Լրացրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները (անգլերեն լեզվով)Name, SurnameAgeProfessionPhone numberPlease, answer the following questions:a. Why is the topic of feminism interesting to you?b. In your opinion, what is the situation of women‘s rights in Armenia today?2. Lրացված պատասխանները ուղարկեք siranhovhannisyan@ysu.am և/կամ gohar@womenofarmenia.org էլեկտրոնային հասցե(ներ)ին՝ subject-ում նշելով “Application for lecture series”:3. Պատասխան նամակը կհաստատի ձեր գրանցումը:Ձեր հարցերը կարող եք ուղղել մեզ՝ նամակ ուղարկելով նշված էլեկտրոնային հասցեներին:
«ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴԵՊԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԵՊՀ Պալեանների անվան դահլիճ, 11-12 մայիսի, 2015


Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը (ԳՀԱԿ) սիրով հրավիրում է Ձեզ մասնակցելու «Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն» խորագրով երրորդ միջազգային գիտաժողովին: Գիտաժողովը նվիրված է թվով քսանութ հետազոտությունների (28) ներկայացմանը, որոնք իրականացվել են Հայաստանում սոցիալական գիտություններով զբաղվողհետազոտողների կողմից: Հետազոտությունները իրականացվել են ԳՀԱԿ-ի աջակցությամբ 2013-2014 թթ. ընթացքում: Գիտաժողովըտեղի կունենա ԵՊՀ–ի Պալեանների դահլիճում (Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, 4- րդ հարկ), մայիսի 11-12, 2015:

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոնը (ԵՊՀ ԳՀԱԿ) Կանանց ռեսուրսային կենտրոն (ԿՌԿ) և Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն (ՍԲՃԿ) ՀԿ-ների հետ համատեղ կազմակերպում է մասնագիտացված կարճաժամկետ դասընթացներ
• հոգեբանների
• սոցիալական աշխատողների
• իրավաբանների

համար։

Դասընթացները նվիրված են նշված մասնագիտական ուղղություններում գենդերային բռնության դեպքերի հետ աշխատանքի պրակտիկ գիտելիքներին և հմտություններին։
Մինչև 2021 թվականի դեկտեմբեր ամիսը նախատեսվում է ունենալ 5 կարճաժամկետ դասընթաց, որոնց ընթացքում սոցիալական աշխատանքի, հոգեբանության, իրավաբանության մասնագետները ոլորտի առաջատար մասնագետների հետ կսովորեն կամ կխորացնեն իրենց գիտելիքները գենդերային զգայուն մոտեցումների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձեռք կբերեն հմտություններ՝ աշխատելու գենդերային բռնության դեպքերի հետ։
Դասընթացը հատկապես պրակտիկ մասնագետների համար է, սակայն ցանկության և գրանցման դեպքում խմբեր կլինեն նաև նշված մասնագիտությունների ուսանողների համար։

Դասընթացը տևում է 6 օր, յուրաքանչյուր օր 2,5-3 ժամ (ներառյալ ընդմիջում)։ Դասընթացի հստակ օրերի, պլանի, ինչպես նաև նեղ թեմատիկ ուղղությունների մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ընտրված մասնակիցներին։ Մասնակցության համար անհրաժեշտ է նախնական գրանցում, որից հետո մեր թիմը կհրավիրի ձեզ հարցազրույցի։ Եթե դուք գրանցվել եք առաջին խմբում ընդգրկվելու համար, սակայն այդ խումբն արդեն համալրվել է, հոգ չէ, մենք ձեզ կներառենք հաջորդ խմբերից որևէ մեկում՝ նախապես ձեզ տեղեկացնելով։

Դասընթացներին գրանցվելու համար խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղումով՝
https://docs.google.com/.../1cVhIaD.../edit

Դասընթացի մասնակցության ավարտին դուք ձեռք կբերեք
- բազմակողմանի պրակտիկ գիտելիքներ
- նոր և ավելի ընդլայնված մասնագիտական ցանց
- ԵՊՀ ԳՀԱԿ վկայական

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!!
Վկայականն ի վերջո ստանալու համար հաշվի են առնվելու հետևյալ գործոնները․
- Մասնակցություն դասընթացի բոլոր օրերին
- Բովանդակային ակտիվություն
- Թեստավորման արդյունքներ

Դասընթացներին կարող եք գրանցվել առանց վերջնաժամկետի։
Առաջին խմբի մեկնարկը առաջին խմբի մեկնարկը՝ փետրվարի 15-ից։
Դասընթացները կազմակերպվելու են առցանց տարբերակով։
Դասընթացներըը կվարեն գենդերային բռնության դեպքերի հետ աշխատանքի փորձառություն ունեցող մասնագետներ՝
Հոգեբանների համար՝ Սիրանուշ Դավթյան․ 2010թ. ավարտել է ԵՊՀ-ի հոգեբանության և փիլիսոփայության ֆակուլտետը: 2012թ. ստացել է Կլինիկական հոգեբանի մագիստրոսի կոչում: Այժմ ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ասպիրանտ է:
Սոցիալական աշխատողների համար՝ Աննա Հովհաննիսյան․ 2011թ. ավարտել է ԵՊՀ-ի սոցիալական աշխատանքի բաժինը, իսկ 2013թ.՝ ԵՊՀ-ի սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն մագիստրոսական ծրագիրը:
Իրավաբանների համար՝ Նվարդ Փիլիպոսյան․ 2013թ․ավարտել է ՀԱՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան, ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ է, 2012թ․ ստացել է փաստաբանական գործունեության արտոնագիր /1550/։

Հոդվածների ընդունում

 

ԱՐԴԻ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

 

խորագրով

 

Կոնտակտներ

Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոն
Հեռ: +37460710390
Ներքին: 2390
Էլ.հասցե: cgls@ysu.am
Հասցե: Ալեք Մանուկյան 1, 0025, Երևանի պետական համալսարան,Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, 436 սենյակ
Երևան, Հայաստան


Սույն վեբ կայքը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները /կամ նյութի բովանդակությունը/ միմիայն հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

New layer...